Publisert Tittel Åpne
9. oktober 2019 Fortsatt høy aktivitet i fastlandsøkonomien Artikkel
9. september 2019 Fortsatt god vekst i fastlandsøkonomien Artikkel
29. august 2019 Sterk vekst i norsk økonomi Artikkel
9. juli 2019 God vekst i fastlandsøkonomien Artikkel
7. juni 2019 Jevn vekst i fastlandsøkonomien Artikkel
13. mai 2019 Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter Artikkel
9. april 2019 Veksten i fastlandsøkonomien fortsatte Artikkel
8. mars 2019 Den gode veksten i Fastlands-BNP fortsetter Artikkel
8. februar 2019 God vekst i Fastlands-BNP i 2018 Artikkel
9. januar 2019 Økt vekst i fastlands-BNP Artikkel
11. desember 2018 God vekst i Fastlands-BNP i oktober Artikkel
13. november 2018 Tørke dempet veksten i fastlandsøkonomien Artikkel
17. oktober 2018 Dette bruker nordmenn penger på Artikkel
9. oktober 2018 Veksten i fastlandsøkonomien fortsatte Artikkel
11. september 2018 Tiltakende vekst i norsk økonomi Artikkel
7. september 2018 SSB starter med å publisere månedlig BNP Artikkel
4. september 2018 Reviderte nasjonalregnskapstall for 2016 og 2017 Artikkel
23. august 2018 Moderat vekst i norsk økonomi fortsetter Artikkel
15. mai 2018 Stabil vekst i Fastlands-BNP Artikkel
4. mai 2018 Opparbeidede pensjonsrettigheter er tre ganger større enn BNP Artikkel