Jevn vekst i fastlandsøkonomien

Publisert:

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,4 prosent i perioden februar-april, sammenliknet med november-januar. Månedsveksten fra mars til april var 0,3 prosent.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Mar. 2016 100 99.9
Apr. 2016 99.9 99.5
Mai 2016 99.8 99.4
Jun. 2016 99.7 99.4
Jul. 2016 99.5 99.5
Aug. 2016 99.5 99.6
Sept. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 100.1 100.3
Nov. 2016 100.3 100.6
Des. 2016 100.5 101
Jan. 2017 100.7 101.2
Feb. 2017 101.1 101.5
Mar. 2017 101.3 101.6
Apr. 2017 101.5 101.6
Mai 2017 101.7 101.7
Jun. 2017 102 102
Jul. 2017 102.2 102.4
Aug. 2017 102.4 102.6
Sept. 2017 102.6 102.9
Okt. 2017 103 102.9
Nov. 2017 103.3 103.2
Des. 2017 103.5 103.6
Jan. 2018 103.7 103.6
Feb. 2018 103.8 103.5
Mar. 2018 104.1 103.5
Apr. 2018 104.3 104.2
Mai 2018 104.6 104.6
Jun. 2018 104.8 104.9
Jul. 2018 105.1 104.7
Aug.2018 105.1 104.9
Sept. 2018 105.1 104.7
Okt. 2018 105.3 105
Nov. 2018 105.8 105
Des. 2018 106.3 105.1
Jan. 2019 106.4 105.2
Feb. 2019 106.5 105.3
Mar. 2019 106.7 105.8
Apr. 2019 106.8 106

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2016=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 100.3 100.3
Feb. 2016 100 99.9
Mar. 2016 99.8 99.4
Apr. 2016 100 99.2
Mai 2016 99.6 99.7
Jun. 2016 99.5 99.3
Jul. 2016 99.4 99.5
Aug. 2016 99.7 99.9
Sept. 2016 100.3 99.9
Okt. 2016 100.4 100.9
Nov. 2016 100.2 101
Des. 2016 100.8 100.9
Jan. 2017 101 101.6
Feb. 2017 101.5 101.9
Mar. 2017 101.5 101.2
Apr. 2017 101.6 101.6
Mai 2017 101.9 102.3
Jun. 2017 102.6 102.3
Jul. 2017 102 102.8
Aug. 2017 102.7 102.8
Sept. 2017 103.2 103.1
Okt. 2017 103.1 102.8
Nov. 2017 103.7 103.8
Des. 2017 103.8 104.4
Jan. 2018 103.6 102.6
Feb. 2018 104.1 103.5
Mar. 2018 104.5 104.4
Apr. 2018 104.3 104.6
Mai 2018 105.1 104.9
Jun. 2018 104.9 105.1
Jul. 2018 105.4 104.2
Aug. 2018 105 105.2
Sept.2018 104.8 104.7
Okt. 2018 106.2 105.1
Nov. 2018 106.2 105.2
Des. 2018 106.4 105
Jan. 2019 106.7 105.4
Feb. 2019 106.5 105.5
Mar. 2019 106.8 106.6
Apr. 2019 107.2 106

Både tremånedersveksten og månedsveksten i fastlandsøkonomien ble trukket opp av varehandel. Tallene viser ellers en generell tremånedersvekst for de fleste områder, både bygg og anlegg, industri- og tjenesteproduksjon, eksempelvis informasjon og kommunikasjon, finans og forsikring og teknisk og forretningsmessig tjenesteyting, viser tall fra Nasjonalregnskap. Samlet vokste tjenestenæringene med 0,7 prosent fra november-januar til februar-april, mens industrien økte med 0,5 prosent og bygg og anlegg med 1,4 prosent. Fra mars til april var utviklingen på mange tjenesteområder tilnærmet flat, men dette må ses i sammenheng med relativ sterk vekst måneden før. For industrien samlet, som hadde svak utvikling i mars, viser tallene for april sterk vekst.

Annen vareproduksjon, som omfatter primærnæringene, bygg og anlegg og elektrisitetsproduksjon, demper tremånedersveksten. Dette har først og fremst å gjøre med lav kraftproduksjon på nyåret. Også fiske trekker ned tremånedersveksten, noe som i hovedsak skyldes svake februartall. Samlet sett bidro elektrisitetsproduksjonen og fiske til å trekke ned tremånedersveksten med 0,2 prosentpoeng.

Konsum

Husholdningenes konsum var 0,8 prosent høyere i februar-april enn i november-januar. Husholdningenes konsum trekkes hovedsakelig opp av høye bilkjøp, særlig i mars, mens det var en sterk nedgang i april. Konsumet i offentlig forvaltning vokste 0,4 prosent i samme periode.

Investeringer

Bruttoinvesteringene i fast realkapital steg 1,1 prosent fra november-januar til februar-april og 7,3 prosent fra mars til april. Boliginvesteringene steg 1,5 prosent fra mars til april og 0,6 prosent fra november-januar til februar-april.

Når det gjelder investeringer ellers, mangler god månedsinformasjon. Det betyr at for petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet. De planlagte investeringene i petroleumsvirksomheten viser en økning på 14,5 prosent fra mars til april, men disse kan bli nedjustert når tall på utførte investeringer foreligger. Ny informasjon for 1. kvartal har medført en nedjustering av volumet av petroleumsinvesteringene, fra en vekst på 2,1 prosent publisert i mai til en nedgang på 4,1 prosent nå.

Eksport og import

Eksporten av tradisjonelle varer falt 2,6 prosent fra november-januar til februar-april. Fallet kom hovedsakelig fra nedgang i kjemiske og raffinerte produkter. Importen av tradisjonelle varer steg 3 prosent i samme periode, drevet av verkstedprodukter.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel endres. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Det kan derfor bli større og mindre justeringer i enkelte serier fram til vi har fått lengre tidsserier. Etter hvert som flere måneder foreligger, vil utslaget av nye observasjoner bli stadig mindre.

BNP for Fastlands-Norge er revidert opp fra 0,3 til 0,4 prosent for 1. kvartal i forhold til tallene som ble publisert i mai. Også husholdningenes konsumvekst er oppjustert med 0,1 prosentpoeng til 0,7 prosent vekst. Det siste kom hovedsakelig fra ny informasjon om grensehandel.

Kontakt