Publisert Tittel Åpne
23. august 2018 Moderat vekst i norsk økonomi fortsetter Artikkel
15. mai 2018 Stabil vekst i Fastlands-BNP Artikkel
4. mai 2018 Opparbeidede pensjonsrettigheter er tre ganger større enn BNP Artikkel
9. februar 2018 Stabil vekst i Fastlands-BNP i 2017 Artikkel
14. november 2017 Stabil vekst i Fastlands-BNP Artikkel
24. august 2017 Moderat konjunkturoppgang i første halvår 2017 Artikkel
24. august 2017 BNP-tall for 2015 oppjustert Artikkel
16. mai 2017 Økt vekst i fastlandsøkonomien Artikkel