269277
269277
Økt alkoholomsetning
statistikk
2016-12-09T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
alkohol, Alkoholomsetning, vin, brennevin, øl, rusbrusVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Alkoholomsetning3. kvartal 2016

Tallene bygger på oppgaver som registrerte avgiftspliktige virksomheter leverer til Toll- og avgiftsdirektoratet, samt registrert import. Tallene omfatter ikke turistimport eller taxfree.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Økt alkoholomsetning

Registrert omsetning i Norge de ni første månedene i år var 4,4 liter ren alkohol per person. Tilsvarende tall for 2015 var 4,3 liter, noe som gir en økning på vel 2 prosent.

Alkoholomsetning per innbygger
LiterProsent endring
20152014 - 20152005 - 2015
I alt5,97-1,5-6,3
Brennevin1,03-1,0-19,5
Vin2,22-1,311,0
Øl2,57-1,9-13,8
Rusbrus0,150,036,4
Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Registrert omsetning for årets ni første måneder er 18,8 millioner liter ren alkohol. Sammenlignet med samme periode i fjor er dette en økning på 597 000 alkoholliter - en økning på 3,3 prosent.

Totalt ble det registret omsatt 188,4 millioner liter øl, 54,6 millioner liter vin, 12,2 millioner liter rusbrus og 7,5 millioner liter brennevin i de tre første kvartalene i 2016.

Øl økte mest i vareliter

I perioden januar-september i år økte registrert omsetning av øl med vel 9 millioner liter, mens omsetningen av rusbrus økte med 1,3 millioner liter sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Omsetningen av vin og brennevin gikk opp med henholdsvis 704 000 og 38 000 liter i perioden.

Dette tilsvarer en økning på omlag 5 prosent for øl og nærmere 12 prosent for rusbrus, mens vin og brennevin økte med henholdsvis 1,3 og 0,5 prosent.

Nedgang i 3. kvartal

Det ble registrert en nedgang i omsetningen av alle typer alkoholvarer for 3. kvartal i år sammenlignet med 3. kvartal i 2015. Nedgangen i omsatte vareliter er henholdsvis 2,6 prosent for øl, 0,6 prosent for vin, 0,9 prosent for rusbrus og 0,4 prosent for brennevin.

TaxfreeÅpne og lesLukk

Tallene omfatter ikke salg i taxfree butikkene. Ser vi på omsetningen i kroner utgjør taxfree salget vel 12 prosent av total omsetningen i næringen; spesialbutikker med salg av vin og brennevin. Salg av øl i dagligvarehandelen er ikke medregnet her, det vil si at andelen for taxfree salg, egentlig er betydelig lavere. I alkoholstatistikken utgjør øl over 40 prosent av totalt antall liter alkohol.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB