248443
248443
Mer øl, mindre vin og brennevin
statistikk
2016-06-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
alkohol, Alkoholomsetning, vin, brennevin, øl, rusbrusVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Alkoholomsetning1. kvartal 2016

Tallene bygger på oppgaver som registrerte avgiftspliktige virksomheter leverer til Toll- og avgiftsdirektoratet, samt registrert import. Tallene omfatter ikke turistimport eller taxfree.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Mer øl, mindre vin og brennevin

I 1. kvartal i år ble det registrert omsatt vel 55 millioner liter øl. Det er nesten 3 prosent mer enn i samme kvartal i fjor.

Alkoholomsetning per innbygger
LiterProsent endring
20152014 - 20152005 - 2015
I alt5,97-1,5-6,3
Brennevin1,03-1,0-19,5
Vin2,22-1,311,0
Øl2,57-1,9-13,8
Rusbrus0,150,036,4
Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Økningen på nærmere 3 prosent tilsvarer 1,5 millioner liter øl.

Registrert omsetning av rusbrus økte med 10,5 prosent, mens omsetning vin og brennevin gikk ned med henholdsvis 5,2 og 4,6 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Målt i vareliter (liter alkoholholdig drikk) økte omsetningen av rusbrus med 315 000 liter, mens omsetningen av vin og brennevin gikk derimot ned med henholdsvis 904 000 liter og 111 000 liter i denne perioden.

Totalt ble det registrert omsatt vel 55 millioner liter øl, 16,4 millioner liter vin, 2,3 millioner liter brennevin og 3,3 millioner liter rusbrus i 1. kvartal 2016.

Nedgang i alkoholliter

I 1. kvartal i år ble det registrert omsatt 5,6 millioner liter ren alkohol. Det er en nedgang på 65 000 liter, eller vel 1 prosent, sammenlignet med samme periode i 2015.

Alkoholforbruk per innbygger

Registrert omsetning i Norge de tre første månedene i år var 1,30 liter ren alkohol per person. Tilsvarende tall for 2015 var 1,33 liter, en nedgang på vel 2 prosent.

TaxfreeÅpne og lesLukk

Tallene omfatter ikke salg i taxfree butikkene. Ser vi på omsetningen i kroner utgjør taxfree salget vel 12 prosent av total omsetningen i næringen; spesialbutikker med salg av vin og brennevin. Salg av øl i dagligvarehandelen er ikke medregnet her, det vil si at andelen for taxfree salg, egentlig er betydelig lavere. I alkoholstatistikken utgjør øl over 40 prosent av totalt antall liter alkohol.