387989
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
387989
statistikk
2019-10-23T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
lovbrudde, Etterforskede lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, politiets avgjørelse (for eksempel tilltale, henleggelse, forelegg), oppklaring, siktede, tilbakefall, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
true

Etterforskede lovbrudd

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

287 647

lovbrudd ferdig etterforsket i 2018

Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tall
2018
Lovbrudd etterforsket287 647
Lovbrudd etterforsket og oppklart141 029
Siktelser mot personer142 972
Siktede personer70 497
Siktede personer som inngår i tilbakefallsstatistikken72 878
Siktede personer i utgangsår med tilbakefall i den på følgende femårsperioden31 316

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall

Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddOppklaringsprosent
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2018
Alle lovbruddstyper287 647146 618141 02991 79742 56210 7371 5228 1031 81253 03957 10420 97149
¬ Eiendomstyveri85 90569 15616 74963 0734 2691 6691452 2013874 4995 7813 88119
¬¬ Tyveri, i alt85 42968 80316 62662 8044 2201 6351442 1973824 4745 7323 84119
¬¬¬ Mindre tyveri11 0923 4537 6392 083974351451 0832942 7819472 53469
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted9 8612 6067 2551 397856312411 0452832 6598632 40574
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1 23184738468611839438111228412931
¬¬¬ Tyveri63 74256 9446 79853 3332 4031 14662896801 6163 1231 08311
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted6 4842 6663 8181 75660727033608311 2061 37160259
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet5 3934 5518424 08733212841102311848011116
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig9 5398 8197207 91362327495210664761168
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2 8592 5363231 9654061605267222026611
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig5214863546715400152187
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig6 1595 7973625 481202110426239253426
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 0586 5555036 18728379651337351617
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel14 20513 84136413 57219274336387190483
¬¬¬¬ Tyveri fra person20 96120 46749419 79635131733891002261212
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale6 4046 2301746 08872700725976303
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)4 1164 084324 0302034040513101
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)3 0012 959422 9023126021814171
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1 9861 942441 910191308162182
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5 4545 2522024 866209174317522102564
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri1024557221544112292456
¬¬¬ Grovt tyveri6 8585 4431 4154 9004598041491411 12010421
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted5243511733073212017025127433
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1 3431 0852589699719026042141419
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig3 3922 7776152 48825136268184984018
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1 8951 4664291 26317724248143482823
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig6605381225162020703103918
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig837773647095410013014738
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy956792164748384230021161617
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person59443416038837907011331927
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)12399249441000123020
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)54486462000005111
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)99918791020100618
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)292902810000000..
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted2891671221412060600991742
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri494450400101321192
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3 7372 9637742 48838458336973654212021
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 8471 2835649642684110425244128131
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1 058952106864619182014582310
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy8327281046605585718721613
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel476353123269493414525494026
¬ Annet vinningslovbrudd24 15715 1109 0477 6553 3663 815274206752 1055 3321 32937
¬¬ Heleri og hvitvasking2 2671 0001 26711888475453316588316356
¬¬¬ Heleri, i alt2 1509621 18811858425153315581815955
¬¬¬¬ Heleri2 0048821 12211792374252315575915356
¬¬¬¬ Grovt heleri14680660665910059645
¬¬¬ Hvitvasking, i alt110357502753001061468
¬¬¬¬ Hvitvasking4319240133300912356
¬¬¬¬ Grov hvitvasking6716510142000149176
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking73403000004057
¬¬ Bedrageri, i alt16 68712 3624 3257 4771 6113 17995120464453 10660826
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1 8921 5972951 165155274398107868516
¬¬¬ Bedrageri13 15010 2112 9396 1651 2802 69274105383382 03842022
¬¬¬ Grovt bedrageri1 6455541 0911471762131860098210366
¬¬ Underslag, i alt1 119624495913202049112410225610244
¬¬¬ Underslag8615173448625816766201021269040
¬¬¬ Grovt underslag2581071515623735401301259
¬¬ Økonomisk utroskap122517103412520160858
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel23158010320008035
¬¬ Regnskapsovertredelse1 1063207860163134233031432714271
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd1231012214848400018418
¬¬ Skatt og avgift1 044231813011268512016449115678
¬¬¬ Skattesvik28570215034211500371611775
¬¬¬ Grovt skattesvik2272919801531100121493787
¬¬¬ Annet, skatt og avgift53213240006344252011518110275
¬¬ Tolloven1 4392511 18841128562610088916612383
¬¬¬ Smugling88110178026421914505961007989
¬¬¬ Annet, tolloven5581504081586371250293664473
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd2271557234526455225172332
¬ Eiendomsskade16 53813 2943 24411 0181 812427376141926271 20061120
¬¬ Skadeverk, i alt15 98512 8503 13510 8571 537420365501926231 17459620
¬¬¬ Mindre skadeverk1 5731 16940498815026552391327011126
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning63144718436272112331456324929
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)4794047535937806134161816
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk4633181452674173132442224431
¬¬¬ Skadeverk13 86911 2782 5919 6281 249373284651514891 00747919
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning4 9523 5601 3922 845555143172647526455223728
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel7 2506 4058455 68853317591434816333515612
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1 6671 3133541 0951615525828621208621
¬¬¬ Grovt skadeverk543403140241138213332297626
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning25015595875693272062438
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel251211401277410040232216
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk42375278202003012
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade553444109161275716404261520
¬ Vold og mishandling32 60916 64115 9682 48512 8541 0812212 0928011 9257 9613 18949
¬¬ Voldslovbrudd19 0099 5259 4841 1618 0472041131 0135721 2954 9491 65550
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt12 2496 1486 1018655 033189616355121 2862 2191 44950
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse11 7835 9335 8508234 862188606015051 2852 0211 43850
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse466215251421711134711981154
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 927946981280656010754138253751
¬¬¬¬ Kroppsskade1 60484376124758709664136193247
¬¬¬¬ Grov kroppsskade323103220336901900206568
¬¬¬ Drap39237020000037095
¬¬¬ Drap, forsøk431033070320031077
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død10122790210150172178
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade6012480120000048080
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død411031090150124176
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 8462 13171512 10502551925599425
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 6672 09057712 06502447924289122
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner1794113804001400131377
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 5151641 3516140711186831 0975789
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd2891021879838259201091765
¬¬ Trusler, i alt7 6933 7523 9413862 972322727141062152 20070651
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)5 8103 1772 6333352 515286414781031971 30255345
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)254173813013364441032432
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann1 118260858132081722117156647177
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler5111423698116135751132027872
¬¬ Ran og utpressing1 0307732575231599104510203825
¬¬¬ Ran520319201211108004000156539
¬¬¬ Grovt ran112724050220030036136
¬¬¬ Utpressing3943821226229910210723
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing404000000040100
¬¬ Tvang137776095873420421244
¬¬ Frihetsberøvelse9158336500240024536
¬¬ Omsorgs- og familieforhold21613185112325600235639
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse4 3762 2812 0953921 4114552330412041550974748
¬¬ Menneskehandel37325425030005014
¬¬ Terror og terrorrelatert handling1911838002006042
¬¬ Annen vold og mishandling110010000000..
¬ Seksuallovbrudd6 4853 0453 4404852 39710063386203502 13155353
¬¬ Voldtekt, i alt1 9261 2936331141 1521261250039311533
¬¬¬ Voldtekt1 8731 2626111101 1271241230037811033
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år5972223751818801681002128263
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 2761 040236929391842001662818
¬¬¬ Grov voldtekt5331224250220015542
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)102802000007180
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder432914423022008433
¬¬ Voldtekt, forsøk90761423530040010016
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold9443512410020046354
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år37882296136504170017910078
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående13124107021031400732082
¬¬ Seksuell handling1 118532586694467106244337210552
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år688240448202131645223188165
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke430292138492336417241542432
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 16653762918632916672717325612154
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)4301772537010412364531243659
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder7363603761162251543631201328551
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd1 5824581 1247829076149091348028971
¬ Rusmiddellovbrudd43 3308 83234 4981 9375 8858082021 04411410 89317 9134 53480
¬¬ Narkotikalovbrudd31 0605 80625 2541 0514 0675261628151139 03311 3313 96281
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven16 5551 95714 5981391 63311174435806 3234 9592 80188
¬¬¬¬ Narkotika, bruk9 7337828 95127044234236713 7643 3061 57492
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse6 8221 1755 647137929694019992 5591 6531 22783
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt14 5053 84910 6569122 43441588380332 7106 3721 16173
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven13 6363 7409 8968872 35941381354332 7105 6501 14973
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven86910976025752726007221287
¬¬ Doping1 4494041 04538291651029147743810072
¬¬¬ Doping, legemiddelloven6381385006120661411942345778
¬¬¬ Doping, straffeloven811266545321715941502832044367
¬¬ Ruspåvirket kjøring8 4231 0097 4143963222115309256 00033688
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk8 1499687 1813922222115008085 89333088
¬¬¬ Promillekjøring, annet274412330410030117107685
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt478664127514430275736186
¬¬¬ Alkohollovovertredelse477664117514430275726186
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse101000000010100
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1 9201 5473738385131915440183717519
¬ Ordens- og integritetskrenkelse32 05210 42621 6262 8145 7041 5833251 1201288 7698 2803 32967
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse12 4723 2729 2003762 54528665446464 7032 7311 27474
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt4 9679044 063227787232116342 62880647982
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 161421 11912910212999437496
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus2 1484791 6693429291844171 00141219578
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 6583831 275183203312711562835121077
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning7 5052 3685 1373541 76721433330122 0751 92579568
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 1983061 89262771112156853793126086
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd3 1259162 20910761817516109185492931671
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning2 1821 1461 0362418722856536846521947
¬¬ Myndighetskrenkelse12 3802 4529 928422 019186205496323 5904 1781 63280
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet9 1771 4617 716101 27365113447313 3242 8741 04084
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 4552502 20521911641881295688226790
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 9541601 79421211423741077172821192
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann501904110702181421851545682
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning6 7221 2115 51181 0824972359192 3681 99277382
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet995709250594730743930814193
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud2 1036471 4560610730245720580319669
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 7542742 480523219185751 54556930490
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring600125475096141516017216412379
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning27095175385521107148965
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 5794931 08693738031191109807669
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1 170197973014630217149045783
¬¬¬¬ Uriktig anklage409296113922750101206761928
¬¬¬ Utlendingslovgivning1 329358971528416536018328549773
¬¬¬¬ Innreiseforbud2194217703804302165781
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold36288126010008022
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning1 074288786422016483018111249073
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet292541101040001314
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse266115151177915424073381657
¬¬ Integritetskrenkelse7 2004 7022 4982 3961 1401 11155178504761 37142335
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse4 8793 3701 5091 75866391435541929792021931
¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 6345661 0686735911723261026963712665
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk1 1693228473821949161842055309072
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet4652442212914068786641073648
¬¬¬¬ Pengefalsk13610828693531100113421
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)2 9652 6223431 6032287856159192376312
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)45535510024442681204791522
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2 5102 2672431 3591867175139151584810
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse1447470194195308332649
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 64689874854020414311782213939411545
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 2215236982991743911772213036710257
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem42537550241301040109271312
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred3012099246128323242975031
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering184109754066301241439641
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse19011674127919610317113339
¬ Trafikkovertredelse43 0638 46934 5941 7785 4191 0502224145222 7058 2603 16380
¬¬ Veitrafikkovertredelse42 3938 28134 1121 7635 2951 0222014085022 3218 2083 12580
¬¬¬ Uten gyldig førerkort10 73967910 06035896225205184 7244 20091394
¬¬¬ Ulovlig hastighet10 8711 4669 405583456356712626 8371 82171987
¬¬¬ Personskade2 9831 5091 4741331 31649117411 01521516949
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse17 8004 62713 1731 0442 93455594103299 7451 9721 32474
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning67018848215124282162384523872
¬ Annet lovbrudd3 5081 6451 8635528562043326431 16624638253
¬¬ Natur- og miljølovbrudd2 9401 3831 55752269015318244399019930153
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd2321211721000119
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd9704844863061697221358428350
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd1 9478781 06920551414415224263215621755
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning3671781894131321100120204951
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning2018411726351942056273258

Tabell 2 
Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall

Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbrudd
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2018
I alt287 647146 618141 02991 79742 56210 7371 5228 1031 81253 03957 10420 971
Oslo66 22542 51023 71527 4977 9576 6194371 280986 44811 0384 851
Øst38 38617 88820 49811 7295 1736093778802068 6187 4503 344
Innlandet17 6217 9769 6454 9292 426555663781254 6593 4171 066
Sør-Øst35 87517 81718 05811 4235 6225951779582297 2887 5462 037
Agder17 5058 4659 0404 9512 3851 088414911013 2234 548677
Sør-Vest27 69113 61914 0728 9074 4341311471 1702924 7585 7622 090
Vest28 39714 18414 2138 2734 7871 064609191664 8575 6452 626
Møre og Romsdal10 0544 0825 9722 3501 7163133071062 6342 031894
Trøndelag22 50211 22211 2807 3653 76752388322124 5824 1631 491
Nordland11 0914 1216 9702 0002 0781423941082 7572 6931 018
Troms7 8702 7295 1411 5221 1813233441122 2411 904540
Finnmark3 9831 8142 169788954155714457915735318
Svalbard134548027270010392812
Særorgan313137176365524450201447
Uoppgitt politidistrikt000000000000

Tabell 3 
Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent

Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2018
Lovbrudd etterforsket
I alt287 64785 90524 15716 53832 6096 48543 33032 05243 0633 508
Oslo66 22526 2296 1534 5477 2919927 3378 5904 804282
Øst38 38610 9693 3691 7714 1735935 5214 5267 080384
Innlandet17 6214 0701 9367231 7257912 2761 5554 358187
Sør-Øst35 87510 6222 8861 9324 0477775 9443 6525 697318
Agder17 5055 1231 4931 0582 1172942 5712 0062 553290
Sør-Vest27 6918 3821 9671 8722 9806045 1372 9413 510298
Vest28 3978 4531 8001 4643 4127564 6762 7924 666378
Møre og Romsdal10 0541 9798285511 1763381 7071 2571 942276
Trøndelag22 5026 1832 1141 3832 3854893 6482 0783 920302
Nordland11 0911 7257435911 6024582 3171 2482 157250
Troms7 8701 5244403571 0662531 5428791 610199
Finnmark3 983615265273593131629480746251
Svalbard1342312818214122025
Særorgan313815182471136068
Uoppgitt politidistrikt0000000000
Lovbrudd etterforsket. Oppklaringsprosent
I alt49193720495380678053
Oslo36162712415474557335
Øst53214922544082708155
Innlandet55163621526883738351
Sør-Øst50193721495182708146
Agder52204327495185768049
Sør-Vest51224019534979738254
Vest50233922454878717645
Møre og Romsdal59283726545283758554
Trøndelag50193319515179678351
Nordland63265028566080768572
Troms65345436605982808763
Finnmark54225423475271687462
Svalbard60263363615057759072
Særorgan5610043..50298258..87
Uoppgitt politidistrikt....................

Tabell 4 
Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall

Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
I altIngen siktede1 siktet2 siktede3 siktede4 siktede5 siktede6 siktede7 eller flere siktede
2018
Alle lovbruddstyper287 647151 069131 6913 5888662491272433
¬ Eiendomstyveri85 90569 62114 9241 025239682413
¬¬ Tyveri, i alt85 42969 24714 8291 019238682413
¬¬¬ Mindre tyveri11 0923 6227 35593174100
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted9 8612 7576 99785174100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1 231865358800000
¬¬¬ Tyveri63 74257 1805 97246979261402
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted6 4842 7243 5351822710501
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet5 3934 5876521082913400
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig9 5398 86856486181101
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2 8592 5762552330101
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig52148625640000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig6 1595 80628457111000
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 0586 5674464120200
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel14 20513 8503391410100
¬¬¬¬ Tyveri fra person20 96120 5373942612100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale6 4046 245155400000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)4 1164 08927000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)3 0012 96927401000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1 9861 94632611000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5 4545 2881531200100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri10247421210000
¬¬¬ Grovt tyveri6 8585 44986138212236611
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted5243518765163011
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1 3431 086163532714000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig3 3922 779435149243200
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1 8951 46832285153200
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig660538664970000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig837773471520000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy9567939043215400
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person59443663513311000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)12399111012000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)54493200000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)99924111000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)29290000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted2891674538318000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri494232110000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3 7372 99664175202300
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 8471 30847052132200
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1 058958881110000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy832730831260100
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel47637495610000
¬ Annet vinningslovbrudd24 15715 4728 043451141262211
¬¬ Heleri og hvitvasking2 2671 0121 16967144001
¬¬¬ Heleri, i alt2 1509711 10162133000
¬¬¬¬ Heleri2 0048901 05149113000
¬¬¬¬ Grovt heleri14681501320000
¬¬¬ Hvitvasking, i alt1103864511001
¬¬¬¬ Hvitvasking432120200000
¬¬¬¬ Grov hvitvasking671744311001
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking734000000
¬¬ Bedrageri, i alt16 68712 6003 7652317041610
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1 8921 635254210000
¬¬¬ Bedrageri13 15010 4042 6389971010
¬¬¬ Grovt bedrageri1 6455618731306231600
¬¬ Underslag, i alt1 119678437400000
¬¬¬ Underslag861564294300000
¬¬¬ Grovt underslag258114143100000
¬¬ Økonomisk utroskap1225266400000
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel23157100000
¬¬ Regnskapsovertredelse1 1063507133571000
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd12310220100000
¬¬ Skatt og avgift1 04424272836326000
¬¬¬ Skattesvik28574205501000
¬¬¬ Grovt skattesvik2272916010244000
¬¬¬ Annet, skatt og avgift5321393632181000
¬¬ Tolloven1 4392591 07771179600
¬¬¬ Smugling88110271043156500
¬¬¬ Annet, tolloven5581573672823100
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd22716261112000
¬ Eiendomsskade16 53813 5162 66122984251535
¬¬ Skadeverk, i alt15 98513 0642 57921779231535
¬¬¬ Mindre skadeverk1 5731 2063322752100
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning6314651471332100
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)47941066300000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk4633311191120000
¬¬¬ Skadeverk13 86911 4512 13217370211435
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning4 9523 6501 143943915722
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel7 2506 46371646134611
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1 6671 33827333182102
¬¬¬ Grovt skadeverk5434071151740000
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning250157741540000
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel25121337100000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk42374100000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade553452821252000
¬ Vold og mishandling32 60918 02613 71162613956291210
¬¬ Voldslovbrudd19 00910 0498 37845075321186
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt12 2496 6325 2392905519644
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse11 7836 4135 0382684114423
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse46621920122145221
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 927954881571311542
¬¬¬¬ Kroppsskade1 60485169237108420
¬¬¬¬ Grov kroppsskade3231031892033122
¬¬¬ Drap39235110000
¬¬¬ Drap, forsøk431031200000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død1012377100000
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade601248000000
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død411129100000
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 8462 1556038530000
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 6672 1124827210000
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner179431211320000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 5151671 337821000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd289106175611000
¬¬ Trusler, i alt7 6934 1193 50152151410
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)5 8103 5102 25034120400
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)25417768431010
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann1 118269845400000
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler5111633381000000
¬¬ Ran og utpressing1 0307761494531151211
¬¬¬ Ran520321114372810811
¬¬¬ Grovt ran1127222734400
¬¬¬ Utpressing39438310100000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing403001000
¬¬ Tvang1378841700010
¬¬ Frihetsberøvelse9161131123100
¬¬ Omsorgs- og familieforhold216146591100000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse4 3762 7431 55949155113
¬¬ Menneskehandel37323110000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling19118000000
¬¬ Annen vold og mishandling110000000
¬ Seksuallovbrudd6 4853 0593 34060214100
¬¬ Voldtekt, i alt1 9261 2956101281000
¬¬¬ Voldtekt1 8731 2645921151000
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år597223361850000
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 2761 041231301000
¬¬¬ Grov voldtekt533118130000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)1028000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder432910130000
¬¬ Voldtekt, forsøk907613100000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold944350100000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år37882289610000
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående13124104300000
¬¬ Seksuell handling1 1185335711220000
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år6882404361110000
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke430293135110000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 166546611630000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)430177247420000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder736369364210000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd1 5824601 0921973100
¬ Rusmiddellovbrudd43 3309 13533 373640127341137
¬¬ Narkotikalovbrudd31 0606 06824 254569121311025
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven16 5552 13314 262122306101
¬¬¬¬ Narkotika, bruk9 7338658 74786276101
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse6 8221 2685 5153630000
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt14 5053 9359 9924479125924
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven13 6363 8269 3863505713400
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven869109606973412524
¬¬ Doping1 4494141 0131422112
¬¬¬ Doping, legemiddelloven638144492200000
¬¬¬ Doping, straffeloven8112705211222112
¬¬ Ruspåvirket kjøring8 4231 0227 3584210000
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk8 1499817 1284000000
¬¬¬ Promillekjøring, annet27441230210000
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt47868399911000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse47768399910000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse100001000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1 9201 563349620000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse32 05211 39220 12539686252233
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse12 4723 4828 744201318402
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt4 9671 0013 829109186202
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 161551 099511000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus2 1485201 5863561000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 6584261 14469114202
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning7 5052 4814 91592132200
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 1983291 8432221100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd3 1259632 1352610000
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning2 1821 18993744101100
¬¬ Myndighetskrenkelse12 3803 0819 18488203220
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet9 1771 6127 5144173000
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 4552912 1501121000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 9541941 748921000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann50197402200000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning6 7221 3215 3643052000
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet99583911100000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud2 1036981 404100000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 7543042 4232142000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring600139461000000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning27097165710000
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 5795021 0492070100
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1 1702039451650100
¬¬¬¬ Uriktig anklage409299104420000
¬¬¬ Utlendingslovgivning1 3298234861540100
¬¬¬¬ Innreiseforbud21947172000000
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold36287010000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning1 0747483071530100
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet29263000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse2661181321220020
¬¬ Integritetskrenkelse7 2004 8292 19710735141611
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse4 8793 4111 40837651200
¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 6345821 0222034300
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk1 1693308151632300
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet465252207402000
¬¬¬¬ Pengefalsk13610823500000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)2 9652 6463091000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)45536386600000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2 5102 283223400000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse1447554231900
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 64692961758288411
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 22154857756268411
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem42538140220000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred30124947401000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering18411071300000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse19013054510000
¬ Trafikkovertredelse43 0639 02433 91999164100
¬¬ Veitrafikkovertredelse42 3938 74833 53593133100
¬¬¬ Uten gyldig førerkort10 7397239 9991330100
¬¬¬ Ulovlig hastighet10 8711 5059 362400000
¬¬¬ Personskade2 9831 5561 418801000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse17 8004 96412 75668102000
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning670276384631000
¬ Annet lovbrudd3 5081 8241 59562137214
¬¬ Natur- og miljølovbrudd2 9401 4991 3665387214
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd23212000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd9704944532110001
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd1 9479849113277213
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning367234122740000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning20191107210000

Tabell 5 
Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall

Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2018
Alle lovbruddstyper142 972122 07020 9023 9338 14113 82018 15121 59634 24223 50512 9306 654
¬ Eiendomstyveri18 07112 9235 1481 3231 6859691 6322 3934 9393 0171 462651
¬¬ Tyveri, i alt17 96112 8335 1281 3211 6729601 6252 3784 8993 0041 455647
¬¬¬ Mindre tyveri7 6304 7402 8908021 0784085247511 5641 230777496
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted7 2514 4942 7577741 0413844947051 4811 160730482
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri379246133283724304683704714
¬¬¬ Tyveri7 2435 3031 9404493813567109852 4071 300522133
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted4 0032 4821 5213341581603244681 448702301108
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet997875122529073100126289202587
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig75965810126683689154222110477
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig315274411647729797837184
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig4240203011716221
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig40234458101829496812871272
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy55749859222486671190126311
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel37334231121211487011480251
¬¬¬¬ Tyveri fra person48439292222926708712074488
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale1681303834415334340233
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)282171301313421
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)362511044549172
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)54411351141544920
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)198175231371434435120142
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri705614122139246121
¬¬¬ Grovt tyveri2 1861 957229417912227650368334112615
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted2922504210161716899142101
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet40736443131723374914775406
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig8277497882854141225220126205
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig5444935189477214916483102
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig178169901854654301483
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig10587180122322262920
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy280279102145694624390
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person3122575510107133713751461
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)43331003121313830
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)761000003310
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)13103422014000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted24920841654112311740421
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri68581006713926412
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy902833692913474115139245133303
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil64859157189456859518495192
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped114111381431416342041
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy1401319326151628271870
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel11090202139715401374
¬ Annet vinningslovbrudd9 5417 8521 689461775391 1441 2982 8512 1021 058326
¬¬ Heleri og hvitvasking1 3791 21416553562195217469297918
¬¬¬ Heleri, i alt1 2951 15014553555182207450280756
¬¬¬¬ Heleri1 2121 08113153553175191426253713
¬¬¬¬ Grovt heleri836914002716242743
¬¬¬ Hvitvasking, i alt80621800712101817142
¬¬¬¬ Hvitvasking22202006446200
¬¬¬¬ Grov hvitvasking584216001861215142
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking422000101020
¬¬ Bedrageri, i alt4 5403 4801 060371323917577131 39070834072
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende266183833192540448631144
¬¬¬ Bedrageri2 8612 148713347532244641983748019157
¬¬¬ Grovt bedrageri1 4131 1492640384427125046719713511
¬¬ Underslag, i alt44431313118335375951025126
¬¬¬ Underslag300201991631446556642211
¬¬¬ Grovt underslag1441123202291039382915
¬¬ Økonomisk utroskap74677000031825244
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel981000132210
¬¬ Regnskapsovertredelse796710860010287823327112848
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd221930000241051
¬¬ Skatt og avgift87679185004155525430318362
¬¬¬ Skattesvik2202031700171741735625
¬¬¬ Grovt skattesvik234205290000282845016
¬¬¬ Annet, skatt og avgift422383390038361311467721
¬¬ Tolloven1 3301 191139013692142372361225101
¬¬¬ Smugling889790990120618926624214763
¬¬¬ Annet, tolloven44140140001631531061197838
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd7159123133101423104
¬ Eiendomsskade3 6083 18442461843833043253163439718939
¬¬ Skadeverk, i alt3 4793 08639355543532442452461738418234
¬¬¬ Mindre skadeverk4153625355474452597252268
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning1921672537282121132631132
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)726392341314221031
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk1511321916161918322411105
¬¬¬ Skadeverk2 8952 58131447837124935842852131515223
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning1 5731 4011722822311111922242911567610
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel903817861157894125141162123596
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk4193635681624441636836177
¬¬¬ Grovt skadeverk169143262217311437241743
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning1179423191025920171133
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel454411745166510
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk752202011100
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1299831633687171375
¬ Vold og mishandling15 91813 7562 1621 0071 4921 5842 1232 3783 5182 3051 114397
¬¬ Voldslovbrudd9 7968 2971 4995608541 0551 4761 5182 1961 312600225
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt6 1495 2578924645956738738571 317821397152
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse5 8014 9498524255446248208081 259789387145
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse3483084039514953495832107
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 1601 08674441121722392072271034412
¬¬¬¬ Kroppsskade87682254387913118316216577329
¬¬¬¬ Grov kroppsskade284264206334156456226123
¬¬¬ Drap403730243613651
¬¬¬ Drap, forsøk353140227512331
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død7971810117121261614
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade484350054981129
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død31283106334545
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt7826051776228641153141894717
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner629489140622348892401713515
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner1531163700516267418122
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 3561 057299341181502562672681717121
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1951534211231527493313177
¬¬ Trusler, i alt3 6793 332347233287282439589873568307101
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)2 3732 14023318222719224632755337720366
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)95841128421412171413
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann852788641342601371972001196816
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler359320391014284253103583516
¬¬ Ran og utpressing4694353472116936047562131
¬¬¬ Ran3643352969106622838451330
¬¬¬ Grovt ran8682428273175501
¬¬¬ Utpressing12120121023300
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing761003103000
¬¬ Tvang59572113155137410
¬¬ Frihetsberøvelse54504255111111720
¬¬ Omsorgs- og familieforhold835924016917252023
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse1 7631 51424913821612811918034936819867
¬¬ Menneskehandel743000210310
¬¬ Terror og terrorrelatert handling880100221200
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000
¬ Seksuallovbrudd3 5413 45487284479330280512587659229181
¬¬ Voldtekt, i alt6596471292110604459121924338
¬¬¬ Voldtekt6306191191104594156111884238
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år3893809658240192660402532
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder241239226221922305148176
¬¬¬ Grov voldtekt292811613310410
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)880040002110
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder21201121338300
¬¬ Voldtekt, forsøk15141160223001
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold52502010361610106
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år30430131283813423411857
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående110104610858628191115
¬¬ Seksuell handling600588124770413744951844042
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år460450103958262323741633024
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke140138281215142121211018
¬¬ Seksuelt krenkende atferd6346241053598461491231096135
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)263257640325533224225104
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder3713674132729282781845131
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd1 1671 126416914259913231602275937
¬ Rusmiddellovbrudd35 28330 8324 4512271 7734 5155 6356 2348 8555 0182 311715
¬¬ Narkotikalovbrudd25 95022 6533 2972171 6523 7524 4794 7056 4073 2661 277195
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven14 77212 7412 0311591 3132 6662 6382 5333 2531 52961764
¬¬¬¬ Narkotika, bruk9 1027 7981 3041151 0071 9011 6371 4901 79779133034
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse5 6704 943727443067651 0011 0431 45673828730
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt11 1789 9121 266583391 0861 8412 1723 1541 737660131
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven10 1619 0031 158583381 0431 7251 9622 7931 538589115
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven1 01790910801431162103611997116
¬¬ Doping1 0831 02657116761752893501273514
¬¬¬ Doping, legemiddelloven50148714014278715115947133
¬¬¬ Doping, straffeloven58253943124988138191802211
¬¬ Ruspåvirket kjøring7 4496 4869632785558851 1431 9431 497893453
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk7 2136 2599542735518621 1231 8921 437843430
¬¬¬ Promillekjøring, annet2362279054232051605023
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt43237755021115674363445326
¬¬¬ Alkohollovovertredelse42837355021115674261435326
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse440000012100
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd369290797617295492845327
¬ Ordens- og integritetskrenkelse21 34818 6872 6613449652 1083 1443 5775 2483 3971 881684
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse9 2868 3988881973928961 4051 5492 1261 430872419
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt4 1383 785353179754379081992054834361
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 1161 057590231772442052301328124
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 6771 53514211919730734339524415021
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 3451 193152165516923927129517211216
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning5 1484 6135351802953536157301 206882529358
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted1 9021 7501524813817627532250429513311
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd2 1902 0949660114142255314537415231122
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 0567692877243358594165172165225
¬¬ Myndighetskrenkelse9 4008 0151 385693651 0081 4661 5712 3171 562822220
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet7 6236 778845383439431 2871 2581 7651 175647167
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 1761 9112651912428243339046428614434
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 7701 564206169921036430937124812726
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann406347593257269819338178
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning5 4474 867580192196618548681 301889503133
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet913773140121151131411582071005413
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud1 4061 2471590187810919238835820558
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 4862 25722967144255344052124616245
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring46142140001138601401376312
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning181169121151713184548195
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 1137203939163610921034925011321
¬¬¬¬ Uriktig forklaring996650346210149718432024410916
¬¬¬¬ Uriktig anklage11770477622122629645
¬¬¬ Utlendingslovgivning48839593021847831721044319
¬¬¬¬ Innreiseforbud172163900511336445104
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold1091003311200
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning3062238302103349107573315
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet321000011100
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse1731205322411231930321913
¬¬ Integritetskrenkelse2 6622 2743887820820427345780540518745
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse1 5781 31526387912316331051124012123
¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 1018982033519510516335919810720
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk88271616613558801392961688817
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet219182372163725246330193
¬¬¬¬ Pengefalsk33303021456960
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)3272765152422391021121562
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)94831116425620320
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)23319340418183746921242
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse11711160251540341821
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold891809824111068981262611433410
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted8417618041966897121239139319
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem5048201401522431
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred5943162095348334
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering776710953812148135
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse574017055151111163
¬ Trafikkovertredelse33 96529 8814 084691 0943 3583 6474 5147 3066 2264 3913 360
¬¬ Veitrafikkovertredelse33 63329 5614 072631 0853 3403 6144 4547 2276 1674 3363 347
¬¬¬ Uten gyldig førerkort10 0519 123928344596961 0421 5462 6051 9201 151598
¬¬¬ Ulovlig hastighet9 3708 3819890901 1181 1821 3021 9901 8261 262600
¬¬¬ Personskade1 4371 0673701455151136134203216179349
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse12 77510 9901 785154811 3751 2541 4722 4292 2051 7441 800
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning332320126918336079595513
¬ Annet lovbrudd1 6971 501196153887114159304384295301
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 5311 356175153780108146259341262283
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd220000000200
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd50048416278162866101111161
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd1 02987015913307292118193238151122
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning55496000131418154
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning111961501751031251814

Tabell 6 
Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall

Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall
Siktede personer for eiendomstyveriSiktede personer for annet vinningslovbruddSiktede personer for eiendomsskadeSiktede personer for vold og mishandlingSiktede personer for seksuallovbruddSiktede personer for rusmiddellovbruddSiktede personer for ordens- og integritetskrenkelseSiktede personer for trafikkovertredelseSiktede personer for annet lovbrudd
2018
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over8 8865 2592 5819 6221 85419 99914 25725 3311 464
5-14 år1 009315077072491633126415
15-17 år1 232993089082851 21673879827
18-20 år5802292479961862 6661 5402 67483
21-24 år7305152951 2361643 1222 0902 733105
25-29 år1 0137293281 2841553 2352 2633 138142
30-39 år1 7961 5494562 0653104 6353 3155 164271
40-49 år1 2711 2552851 4072542 8452 2094 578316
50-59 år7826351187161451 5251 2373 298250
60 år og over473217373031065925532 884255
Menn
Alle aldre 5 år og over6 1054 2092 2998 2391 78417 13612 35021 8391 290
5-14 år555294265832261252655813
15-17 år828862867632771 01563171225
18-20 år4351822348841842 3001 3582 29480
21-24 år5403992651 0851592 7051 8762 37891
25-29 år7525862971 1051482 8592 0052 747128
30-39 år1 3451 2534101 7532984 0212 8564 488235
40-49 år8659712491 1762442 3481 8503 940271
50-59 år5045141036211431 2661 0492 881217
60 år og over281189292691054974602 341230
Kvinner
Alle aldre 5 år og over2 7811 0502821 383702 8631 9073 492174
5-14 år45428112423384762
15-17 år40413221458201107862
18-20 år145471311223661823803
21-24 år19011630151541721435514
25-29 år26114331179737625839114
30-39 år451296463121261445967636
40-49 år406284362311049735963845
50-59 år2781211595225918841733
60 år og over192288341959354325

Tabell 7 
Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 lovbrudd2 lovbrudd3 lovbrudd4 lovbrudd5 lovbrudd6 lovbrudd7 lovbrudd8 lovbrudd9 lovbrudd10 eller flere lovbrudd
2018
Alle aldre 5 år og over70 49748 03511 3704 1072 1251 1837585124073091 691
5-14 år2 6021 966373109543721118617
15-17 år4 4613 049775274136653922202061
18-20 år7 3445 0741 18846221011071492619135
21-24 år8 4335 4891 439570305165105704229219
25-29 år9 1825 8301 580594334195125825856328
30-39 år14 5929 2942 45697551029319813812193514
40-49 år11 4087 6671 915621340211127928553297
50-59 år7 3725 4161 0933381669158404030100
60 år og over5 1034 25055116470161487320
 
Begge kjønn70 49748 03511 3704 1072 1251 1837585124073091 691
Menn58 71739 5339 5353 5361 8371 0106634643692671 503
Kvinner11 7808 5021 83557128817395483842188

Tabell 8 
Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall

Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall
I altIngen medskyldige1 medskyldig2 medskyldige3 medskyldige4 eller flere medskyldige
2018
Alle aldre 5 år og over70 49764 6333 5641 200528572
5-14 år2 6021 583452252123192
15-17 år4 4613 628368222102141
18-20 år7 3446 6983851504962
21-24 år8 4337 7304631277241
25-29 år9 1828 4615231235025
30-39 år14 59213 6027151715450
40-49 år11 40810 858392913829
50-59 år7 3727 088191462423
60 år og over5 1034 9857518169

Tabell 9 
Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Siktede personerSiktede personer per 1 000 innbyggere
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
2018
Alle aldre 5 år og over70 49758 71711 78014,0123,184,71
5-14 år2 6021 9056974,075,812,23
15-17 år4 4613 60086123,7937,469,42
18-20 år7 3446 2521 09236,9460,6411,41
21-24 år8 4337 2281 20530,6250,809,05
25-29 år9 1827 8451 33724,7441,377,36
30-39 år14 59212 2892 30320,3433,426,59
40-49 år11 4089 3442 06415,6625,005,82
50-59 år7 3726 1271 24510,6617,303,69
60 år og over5 1034 1279764,177,141,51
Ettårige aldersgrupper
5 år3300,050,100,00
6 år211470,330,430,23
7 år121110,190,340,03
8 år251870,380,540,22
9 år464150,691,200,15
10 år8063171,221,870,53
11 år10980291,702,430,93
12 år271192794,215,822,52
13 år77756121612,3717,487,02
14 år1 25892233619,9228,4810,91
15 år1 18493624818,9029,178,12
16 år1 5541 24431025,1739,4710,26
17 år1 7231 42030327,2743,699,88
18 år2 4992 15534437,6662,6810,76
19 år2 4722 06340937,1259,4912,82
20 år2 3732 03433936,0359,7410,66
21 år2 3291 99933034,5457,2810,14
22 år2 1111 82728430,5051,118,49
23 år1 9731 67829528,5646,898,86
24 år2 0201 72429629,0048,088,76
25 år2 0351 75727828,7448,368,07
26 år1 8931 61328025,9442,887,92
27 år1 8151 55126424,2540,587,21
28 år1 7221 48423822,5238,306,31
29 år1 7171 44027722,5637,217,40
30 år1 6871 43824922,2937,456,68
31 år1 6381 38625222,3637,366,97
32 år1 6171 39122622,1737,176,36
33 år1 4761 22724920,5333,247,12
34 år1 4291 22920020,0733,735,75
35 år1 4791 24223720,8833,846,94
36 år1 4071 14925819,7231,257,46
37 år1 3731 15322019,6932,376,45
38 år1 2791 06121818,0829,076,36
39 år1 2071 01319417,3128,235,73
40 år1 18099318717,0427,795,58
41 år1 2231 00921418,1629,216,52
42 år1 16694422216,8926,526,64
43 år1 16796120616,4726,525,95
44 år1 19198820316,1526,255,63
45 år1 13093020015,3024,455,59
46 år1 15292522715,1123,626,12
47 år1 08687521114,2522,455,66
48 år1 06086219814,0722,335,39
49 år1 05385719613,7221,815,23
50 år og over12 47510 2542 2216,5211,002,26

Tabell 10 
Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall

Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2018
Alle lovbruddstyper70 49758 71711 7802 6024 4617 3448 4339 18214 59211 4087 3725 103
¬ Eiendomstyveri6 8944 4852 4098961 0363975046921 274996649450
¬¬ Tyveri, i alt6 8614 4602 4018941 0323935026901 264993645448
¬¬¬ Mindre tyveri3 5382 0041 534516770194188273442414377364
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted3 3931 9141 479499749187180249425387362355
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1459055172178241727159
¬¬¬ Tyveri2 3861 62276432918112219527055743022775
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 5479346132501026011317036728914254
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2932405334332225316053287
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig149122272016214134620135
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig765620151106724562
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig13112000425101
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig6055555244171472
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy988991819916171891
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel10389147685132822131
¬¬¬¬ Tyveri fra person167122451716921223027187
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale65452022387131893
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)642100004100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)17116032411132
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)22139490330300
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)57498102461112462
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri29263002859140
¬¬¬ Grovt tyveri7106238734344987127216123328
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted128106228126929332191
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet136127910571822422642
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig29725938782543518959123
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig2241952973193339714372
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig524750457913941
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig21174011335710
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy5453101381121730
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person65501593341023931
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)853001033100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)431000001210
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)770401011000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted4635115314618621
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri30282055548111
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy227211161547283220492691
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil15514213528192318371951
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped36360772526520
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy363333127406220
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel332582442210342
¬ Annet vinningslovbrudd4 1023 21988319681573455301 1681 044567204
¬¬ Heleri og hvitvasking4373637432224615912096448
¬¬¬ Heleri, i alt3823255732222515010982376
¬¬¬¬ Heleri326281453222146399465333
¬¬¬¬ Grovt heleri564412001511151743
¬¬¬ Hvitvasking, i alt533815002109111452
¬¬¬¬ Hvitvasking13112001343200
¬¬¬¬ Grov hvitvasking4027130017581252
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking202000000020
¬¬ Bedrageri, i alt1 4811 00048113367315424944532914735
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende814734088118221662
¬¬¬ Bedrageri1 0146723421325581121803012029825
¬¬¬ Grovt bedrageri3862811050373161122111438
¬¬ Underslag, i alt3001891111824434759683614
¬¬¬ Underslag212131811622343839421911
¬¬¬ Grovt underslag885830022992026173
¬¬ Økonomisk utroskap42366000021114123
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel981000132210
¬¬ Regnskapsovertredelse4613986300817471521486227
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd12102000013521
¬¬ Skatt og avgift28626026002101679866627
¬¬¬ Skattesvik746860005211202412
¬¬¬ Grovt skattesvik28271000018982
¬¬¬ Annet, skatt og avgift1841651900251360573413
¬¬ Tolloven1 0309191110126579928728618985
¬¬¬ Smugling703623800118396220719312855
¬¬¬ Annet, tolloven32729631008183780936130
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd4436821027101084
¬ Eiendomsskade1 3831 2131704201901321411191661236230
¬¬ Skadeverk, i alt1 2621 1201423591881271331131501125525
¬¬¬ Mindre skadeverk155137183025281691713116
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning796910191812817752
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)19172202344301
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk575169714546363
¬¬¬ Skadeverk1 0068991073081518211090118904017
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning52846464186883849436139195
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel3032832074332344353837136
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk175152234830211712191486
¬¬¬ Grovt skadeverk101841721121771415942
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning7662141991161012432
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel19181034133410
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk642202010100
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade1219328612586161175
¬ Vold og mishandling8 2536 9811 2726237818451 0761 1061 7201 194627281
¬¬ Voldslovbrudd5 5914 6579343354676248208041 202772385182
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt3 2402 688552262323362412397664465237118
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 9732 452521233293323371356618440227112
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse2672363129303941414625106
¬¬¬ Kroppsskade, i alt990929614284147210173191904112
¬¬¬¬ Kroppsskade72868642365310915713213666309
¬¬¬¬ Grov kroppsskade262243196313853415524113
¬¬¬ Drap403730243613651
¬¬¬ Drap, forsøk28244022557331
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død696271010791061313
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade38344004466198
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død31283106334545
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt432329103521735641581043215
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner3662818552132950130972713
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner66481800461428752
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann699518181194677133131143914316
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd9370236851519167116
¬¬ Trusler, i alt1 2281 0971311361088412615826818511548
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)6595817810486545954120936128
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)453872030147613
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann39836533916225677103673612
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler1261131333810233819175
¬¬ Ran og utpressing273253203561523636331721
¬¬¬ Ran205190153251351928271120
¬¬¬ Grovt ran5551428131665401
¬¬¬ Utpressing990121021200
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing431003100000
¬¬ Tvang24231102576300
¬¬ Frihetsberøvelse22220014615410
¬¬ Omsorgs- og familieforhold56381800491318912
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse1 04988316611514475718718720012248
¬¬ Menneskehandel642000200310
¬¬ Terror og terrorrelatert handling440100101100
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 7351 66768244273182139141287234135100
¬¬ Voldtekt, i alt50349211898646354394573023
¬¬¬ Voldtekt47546510888045324085532923
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år3022948636830131848261917
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder173171225121519223727106
¬¬¬ Grov voldtekt28271161339410
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)770040001110
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder21201121338300
¬¬ Voldtekt, forsøk11101120223001
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold20182000225353
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år206203396460261618832
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående373611020318544
¬¬ Seksuell handling2152096411920111831351723
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år13813443315125618241312
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke777528486121311411
¬¬ Seksuelt krenkende atferd2772689362323282146453421
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)1071016251113128141392
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder1701673111210161332322519
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd46643135587733323882814223
¬ Rusmiddellovbrudd15 14812 8212 327999302 1282 4312 4663 3662 0921 154482
¬¬ Narkotikalovbrudd10 8299 1791 650948691 7241 9251 8842 3861 247577123
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 7923 913879606581 13592274674833616423
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 9482 37857045536838593392349126636
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 8441 5353091512229732935439921010117
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 0375 266771342115891 0031 1381 638911413100
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 2504 564686342105549089761 36375836087
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven787702850135951622751535313
¬¬ Doping4564183815296510915469168
¬¬¬ Doping, legemiddelloven10910360462131351011
¬¬¬ Doping, straffeloven347315321123447811959157
¬¬ Ruspåvirket kjøring3 4272 881546140275388433754708505323
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk3 2352 697538135272370417714662464300
¬¬¬ Promillekjøring, annet1921848053181640464123
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt2812354601498472636212613
¬¬¬ Alkohollovovertredelse2772314601498472534202613
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse440000012100
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1551084732261436473015
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 9777 7781 1992384921 0421 3661 3431 8931 312824467
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 9224 372550146245528757727970716490343
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 3232 14717665033449246547728716646
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet935886490191502081771881066720
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus808743650101071691691701106013
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse5805186262177115119119713913
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 5992 225374140195194265262493429324297
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted81375855318396111108196110708
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd91086050558567908417317010977
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning8766072695427316470124149145212
¬¬ Myndighetskrenkelse2 9972 5334643111140149649468943724197
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 2791 99828159536342137348530016869
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann49540986125659586115632916
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann3422865611440716079432212
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann15312330011252426362074
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 7841 58919547029832628737023713953
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet21517243334422933362486
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud17415519034151742463116
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 1361 035101026239265206231876220
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring1621412100410194055277
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning9786111797122125114
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage290193979141933587751227
¬¬¬¬ Uriktig forklaring2271596829827456848182
¬¬¬¬ Uriktig anklage63342975116139345
¬¬¬ Utlendingslovgivning3282715700143352110673715
¬¬¬¬ Innreiseforbud13112380039235033103
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold1091003311200
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning18713948008212859322712
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet220000011000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse98692917259101619146
¬¬ Integritetskrenkelse1 058873185611361131131222341599327
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse6345151197687867871511016312
¬¬¬¬ Dokumentfalsk53043496345595673140915310
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk4253547112941466011881409
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet10580252161810132210131
¬¬¬¬ Pengefalsk15132011222340
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)705218420136117342
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)1064062011000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)604614414116106342
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse19163025312420
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold3172803735582440296746126
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted2982633535542440295942105
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem19172040008421
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred3626101465213113
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering34295512334484
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse372314034129792
¬ Trafikkovertredelse22 76419 4703 294496732 4042 3532 6834 5114 1363 1182 837
¬¬ Veitrafikkovertredelse22 56819 2833 285436662 3932 3332 6474 4644 1043 0902 828
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 9634 411552202523274716011 166996671459
¬¬¬ Ulovlig hastighet7 5166 6448720669539491 0121 5301 4471 031528
¬¬¬ Personskade1 114804310143912110299146160138295
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse8 9757 4241 55193099928119351 6221 5011 2501 546
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning1961879671120364732289
¬ Annet lovbrudd1 2411 08315814185778102207277236252
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 1481 0011471417527497183254220237
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd220000000200
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd394381132371124567791123
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd7526181341214456373127175129114
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning23212000127832
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning706190153317151313

Tabell 11 
Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2018
Siktede personer, bosted
I alt70 49758 71711 7802 6024 4617 3448 4339 18214 59211 4087 3725 103
Hele landet65 45754 13011 3272 5934 4247 1407 8928 32113 14710 3836 7334 824
Østfold4 0883 312776129270393500479820706502289
Akershus6 6535 3991 2542805066737097911 3121 118743521
Oslo8 2136 7351 4783795516509401 2011 9361 319791446
Hedmark2 3261 92140559135239280270426399302216
Oppland1 9421 63630628135277211254331301237168
Buskerud3 2502 683567106177337345398702548373264
Vestfold3 0312 46656589160333347390632504330246
Telemark2 2841 87940594150272298288419373227163
Aust-Agder1 6281 36026843103181178182359282169131
Vest-Agder2 5792 13344697219312327321491415245152
Rogaland6 2035 0361 1673574796867778291 241909549376
Hordaland5 7294 7629672253906146966911 271928529385
Sogn og Fjordane1 2571 0851725286145159131248180121135
Møre og Romsdal3 3982 835563110223455446433625487305314
Trøndelag5 7324 8049282323726987817191 062855584429
Nordland3 3412 855486172207414432412594488340282
Troms - Romsa2 5152 13138484169310311360455370255201
Finnmark - Finnmárku1 2731 0851885791151154170216199131104
Svalbard15132010127202
Norge, uoppgitt fylke000000000000
Utlandet, uten oppgitt fylke5 0084 5574518372045408551 4361 017635276
Uoppgitt fylke32302100169843
Siktede personer per 1 000 innbyggere, bosted
I alt14,0123,184,714,0723,7936,9430,6224,7420,3415,6610,664,17
Hele landet13,0021,374,534,0523,5935,9128,6622,4218,3314,259,733,95
Østfold14,4723,425,503,6824,8535,9336,5227,1623,0616,9712,073,82
Akershus11,3218,354,273,3520,9928,7425,8622,6116,1111,848,663,94
Oslo12,8621,204,615,3030,2232,0624,2516,3414,9713,8710,413,85
Hedmark12,3420,424,292,7419,8432,7929,7323,6719,6615,4110,883,81
Oppland10,7418,033,401,3619,9537,9222,4622,7116,1011,938,893,17
Buskerud12,1119,894,253,0917,6533,4427,1623,6619,2613,489,753,83
Vestfold12,7120,744,733,0017,9335,1729,5626,6620,9114,589,463,83
Telemark13,8422,784,904,7523,9041,7635,0028,1421,4816,019,503,46
Aust-Agder14,6124,254,842,8524,2639,1531,5925,9425,3217,3610,994,51
Vest-Agder14,5824,085,054,0031,0939,1629,2225,6220,6216,7610,293,67
Rogaland13,9222,295,315,5726,7836,5431,8025,9718,1913,809,253,95
Hordaland11,6019,093,963,5120,8930,5823,4517,9717,5213,228,193,34
Sogn og Fjordane12,0820,473,373,8119,5431,3027,9520,6120,0913,248,294,70
Møre og Romsdal13,5222,144,573,4022,4644,0834,3027,0418,9614,118,914,62
Trøndelag13,0721,604,294,2222,9438,6428,3120,5717,6514,279,923,98
Nordland14,4424,334,266,2023,8444,0834,5326,4921,0016,0510,104,33
Troms - Romsa15,8626,414,934,3929,6447,2032,0228,9321,5216,7211,685,03
Finnmark - Finnmárku17,6729,215,396,7132,8248,6535,9330,6424,0519,5012,415,75
Svalbard........................
Norge, uoppgitt fylke........................
Utlandet, uten oppgitt fylke........................
Uoppgitt fylke........................

Tabell 12 
Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall

Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall
Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Henlagt av andre grunner¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
2018
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over70 4973 9491 5835 9053 64638 31317 101
5-14 år2 6022 60101000
15-17 år4 461187655031 7031 013459
18-20 år7 344661704224264 6321 628
21-24 år8 4331091396142275 0282 316
25-29 år9 182150938352235 1932 688
30-39 år14 5923391721 4553537 9144 359
40-49 år11 4082841351 0463266 4263 191
50-59 år7 372186765941934 5851 738
60 år og over5 103196334351953 522722
Menn
Alle aldre 5 år og over58 7172 9621 2754 8952 73232 14414 709
5-14 år1 9051 90401000
15-17 år3 600146043911 325850416
18-20 år6 252551353313353 9381 458
21-24 år7 228861235381764 2872 018
25-29 år7 845111747151574 4542 334
30-39 år12 2892731481 2102346 6623 762
40-49 år9 3442201028702255 3022 625
50-59 år6 127142625041313 8221 466
60 år og over4 127157273351492 829630
Kvinner
Alle aldre 5 år og over11 7809873081 0109146 1692 392
5-14 år69769700000
15-17 år861416111237816343
18-20 år1 09211359191694170
21-24 år1 20523167651741298
25-29 år1 337391912066739354
30-39 år2 30366242451191 252597
40-49 år2 06464331761011 124566
50-59 år1 24544149062763272
60 år og over9763961004669392

Tabell 13 
Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall siktede.
2018
I alt70 4976 8944 1021 3838 2531 73515 1488 97722 7641 241
Alle verdensdeler70 3566 8674 0931 3808 2381 73215 1288 95522 7231 240
Europa66 3326 3963 8671 2987 5721 61114 4218 26721 6881 212
Norge54 5254 9842 7501 1856 8551 51711 9466 97317 3151 000
Danmark57834383305171642249
Sverige1 39610111523761533711359917
Latvia4466051424373431835
Litauen1 7902641821086335018068530
Polen2 9462653723215396043931 07939
Romania8662596685719917028610
Tyskland434284153031013416032
Afrika1 5791596227279543152783987
Somalia5325214911517121821193
Asia2 029239145503296128336454018
Syria5435735147818568519010
Amerika3907019557610041893
Oseania26300109580
Statsløse11116811431816341
Uoppgitt301112102670

Tabell 14 
Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall

Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall
Alle år (0-5)0 år med tilbakefall1 år med tilbakefall2 år med tilbakefall3 år med tilbakefall4 år med tilbakefall5 år med tilbakefall
2013
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over72 87841 56215 1597 9544 7142 549940
5-14 år1 9611 1574031971046733
15-17 år4 5622 1711 04962038224496
18-20 år9 3374 7582 1761 190720369124
21-24 år10 0725 1832 2891 258830382130
25-29 år9 5455 0572 0381 213689398150
30-39 år14 5417 9773 0481 6261 041592257
40-49 år12 1047 1962 4771 249676389117
50-59 år6 5044 4611 1934892339830
60 år og over4 2523 60248611239103
Menn
Alle aldre 5 år og over60 44332 80413 2627 0274 2282 294828
5-14 år1 455756334176996030
15-17 år3 5431 46585954535722691
18-20 år7 7743 6511 9351 072656346114
21-24 år8 5564 1702 0271 136755356112
25-29 år8 2034 1541 8311 091626364137
30-39 år12 1846 4542 6621 404922522220
40-49 år9 9135 7092 1411 06557332996
50-59 år5 4613 6551 0514432048226
60 år og over3 3542 790422953692
Kvinner
Alle aldre 5 år og over12 4358 7581 897927486255112
5-14 år5064016921573
15-17 år1 0197061907525185
18-20 år1 5631 107241118642310
21-24 år1 5161 013262122752618
25-29 år1 342903207122633413
30-39 år2 3571 5233862221197037
40-49 år2 1911 4873361841036021
50-59 år1 0438061424629164
60 år og over8988126417311

Tabell 15 
Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall

Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede under 15 år¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig av andre grunner enn alder¬ Henlagt av andre grunner¬ Overført til konfliktråd¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
2013
Alle lovbruddsgrupper
Alle siktede i utgangsår72 8781 9611 2475 9302 1852 79441 22517 536
Uten tilbakefall41 5621 1577982 7791 3391 67925 5778 233
Med tilbakefall31 3168044493 1518461 11515 6489 303
¬ Eiendomstyveri
Alle siktede i utgangsår7 8927841541 1475865822 8181 821
Uten tilbakefall3 468512864203503651 421314
Med tilbakefall4 424272687272362171 3971 507
¬ Annet vinningslovbrudd
Alle siktede i utgangsår4 9031852487861332 0422 085
Uten tilbakefall3 054103321652871 3471 309
Med tilbakefall1 8498192713446695776
¬ Eiendomsskade
Alle siktede i utgangsår1 505369729635059439120
Uten tilbakefall79221747421953520452
Med tilbakefall71315225541552423568
¬ Vold og mishandling
Alle siktede i utgangsår7 8483664387469193351 2433 801
Uten tilbakefall3 9401792384245832167511 549
Med tilbakefall3 9081872003223361194922 252
¬ Seksuallovbrudd
Alle siktede i utgangsår1 303112611791419327591
Uten tilbakefall8896149107910232421
Med tilbakefall4145112725995170
¬ Rusmiddellovbrudd
Alle siktede i utgangsår16 826632071 24488768 9485 480
Uten tilbakefall7 5952514136234323 9882 644
Med tilbakefall9 231386688254444 9602 836
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
Alle siktede i utgangsår9 4541931198461143906 826966
Uten tilbakefall5 63311972444702524 268408
Med tilbakefall3 8217447402441382 558558
¬ Trafikkovertredelse
Alle siktede i utgangsår21 925491381 0503133217 7922 533
Uten tilbakefall15 278311266661923112 7581 447
Med tilbakefall6 6471812384121015 0341 086
¬ Annet lovbrudd
Alle siktede i utgangsår1 222761357768790139
Uten tilbakefall9133698585160889
Med tilbakefall3094037191718250

Tabell 16 
Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall

Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
Alle siktede i utgangsårUten tilbakefallMed tilbakefall
Alle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og over
2013
Alle lovbruddstyper72 8781 9614 56219 40924 08622 86041 5621 1572 1719 94113 03415 25931 3168042 3919 46811 0527 601
¬ Eiendomstyveri7 8927841 0991 5002 2842 2253 4685125855857291 0574 4242725149151 5551 168
¬¬ Tyveri, i alt7 7997821 0791 4762 2632 1993 4165125725757161 0414 3832705079011 5471 158
¬¬¬ Mindre tyveri3 7885276684708121 3112 2673824492713857801 521145219199427531
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted3 6855226554457831 2802 2113804392623707601 474142216183413520
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri10351325293156210915204733161411
¬¬¬ Tyveri2 01618219744666652573897791691941991 27885118277472326
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted78657571342802582843936517286502182183208172
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet280343258867010717102232261731722365444
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig14815243645284710711145101517253123
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig96131623321231838936551315239
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig812221611220201001
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig44161111151013132340310813
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy96411362718291311956738251813
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel84139172817171246467127132213
¬¬¬¬ Tyveri fra person486417156275112632113593
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale486417156275112632113593
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri5745360148185128227242058557034729409013058
¬¬¬ Grovt tyveri1 4586614138058728429932309696451 15934111284491239
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted2119295280414231011117169619416934
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet320233277120686911620191325112265710155
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig3432423841496380167252572638165912456
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig1779743813739811115413816326633
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig86141319281222755326478142510
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig801322401419119716102133313
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy1700739834132031211613804277235
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person7279202791521372575817207
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted7279202791521372575817207
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri3423411081286261032523102813388310552
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy5377731801987911211439411742565914115762
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil427556153153608311034281034444611912550
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped64181726121300373511814199
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy461910197160426430158133
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel9322024212652013101316412714810
¬ Annet vinningslovbrudd4 90318956372 0482 1053 05410513601 1991 4341 849844277849671
¬¬ Heleri og hvitvasking68955513731817422222646856346732991233111
¬¬¬ Heleri, i alt67455513531016921622644836145832991227108
¬¬¬¬ Heleri61755412428514918422539714743332985214102
¬¬¬¬ Grovt heleri570111252032015121425006136
¬¬¬ Hvitvasking, i alt900243400211500032
¬¬¬¬ Hvitvasking700232200200500032
¬¬¬¬ Grov hvitvasking200011200011000000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking600042200011400031
¬¬ Bedrageri, i alt1 438122325669944890271413142332753659125276121
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1382222605296221243374200101715
¬¬¬ Bedrageri1 1801020217581352750511118358258430599922394
¬¬¬ Grovt bedrageri120011758445601122326400163612
¬¬ Underslag, i alt360116124120992651119584749505293625
¬¬¬ Underslag26901611183591960118459427305272417
¬¬¬ Grovt underslag9110133740691011253222002128
¬¬ Økonomisk utroskap6400427335200421271200066
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1700221315001212200101
¬¬ Regnskapsovertredelse936003940349463800282603502980011143144
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd190006131200039700034
¬¬ Skatt og avgift59000818739536300411724222700470153
¬¬¬ Skattesvik860002561490001237370001324
¬¬¬ Grovt skattesvik600051400031200020
¬¬¬ Annet, skatt og avgift49800815733331000410220418800455129
¬¬ Tolloven72801622554105400046184310188011671100
¬¬¬ Smugling6240047214363474003715728015000105783
¬¬¬ Annet, tolloven10401154147660092730380161417
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd62005312645005202017000116
¬ Eiendomsskade1 50536923244227918379221711321613611071315211922614373
¬¬ Skadeverk, i alt1 46535422944227017076820911121613210069714511822613870
¬¬¬ Mindre skadeverk169424547181710028252510126914202285
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning661418207739107134527411732
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk10328272711106118181267421091553
¬¬¬ Skadeverk1 21130017535523914261717379170113825941279618512660
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning41310365137822619251326335112215233744715
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel3744746124966118229155746351921831675026
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk4241506494615524393325032361815732442919
¬¬¬ Grovt skadeverk851294013115187219634421945
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning7198359104156186630421734
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel14315411031330400211
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk000000000000000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade401530913248204101671053
¬ Vold og mishandling7 8483666202 2482 6122 0023 9401792269451 3291 2613 9081873941 3031 283741
¬¬ Voldslovbrudd5 1401793941 6391 7351 1932 821861477579988332 31993247882737360
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 9141482578259067781 774741074385835721 14074150387323206
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 6661332417358397181 649651023905535391 01768139345286179
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse248151690676012595483033123611423727
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 096188648038213046662718616780630125929421550
¬¬¬¬ Kroppsskade1 002178244334911142862517615269574115726719742
¬¬¬¬ Grov kroppsskade94143733193802101511561227188
¬¬¬ Drap21009752000965100010
¬¬¬ Drap, forsøk2700814521006123600222
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død76012517335201178262400897
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade4300121219310096161200363
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død330113514210182101200534
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt30311401591022130018112839011224719
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2961137158992080015112818811224618
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner700313500302200011
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann6861048246245137270512821076441653616413873
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd17216535101301211523
¬¬ Trusler, i alt1 663981093565795215984136921872421 0655773264392279
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann79541923283030611104924131218
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler1 584931053375564935683836861762321 0165569251380261
¬¬ Ran og utpressing24511451205712530531116192114089466
¬¬¬ Ran1519316932102704135512492756275
¬¬¬ Grovt ran8411249220230117506111132170
¬¬¬ Utpressing511111300111211000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing501121000000501121
¬¬ Tvang30051942110270219031240
¬¬ Frihetsberøvelse860136436330015180530121256
¬¬ Omsorgs- og familieforhold4610119253010010191600196
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse6387766771752433945136431051592442630347084
¬¬ Menneskehandel000000000000000000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling000000000000000000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 303112158242373418889617814827233041451809410188
¬¬ Voldtekt, i alt3894664811128626521325284761242532292810
¬¬¬ Voldtekt376466476108822562132498074120253227288
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år240334744575916918242648537115231896
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder13613173251238738233221491099192
¬¬¬ Grov voldtekt1300544900342400202
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1300544900342400202
¬¬ Voldtekt, forsøk921231410111511120
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold181101061410094401012
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år177639793617105319432713723203694
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående2020041419100414110000
¬¬ Seksuell handling17624121743801371689327239848118
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år1171391028579387720512452386
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke59113715234481212211532532
¬¬ Seksuelt krenkende atferd19713242864681205101944427781492026
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder19713242864681205101944427781492026
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd31718173510114622513924711089258113038
¬ Rusmiddellovbrudd16 826631 0225 7916 0673 8837 595253932 5162 6482 0139 231386293 2753 4191 870
¬¬ Narkotikalovbrudd12 516619464 6054 6652 2394 710243521 7771 7558027 806375942 8282 9101 437
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 677426782 4951 7656972 315192631 0297362683 362234151 4661 029429
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 721305841 8019803261 581142257664351412 140163591 035545185
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 95612946947853717345382633011271 222756431484244
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 839192682 1102 9001 5422 3955897481 0195344 444141791 3621 8811 008
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven6 293192662 0202 6031 3852 2025887179104824 091141781 3031 693903
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven54602902971571930131109523530159188105
¬¬ Doping31706741855221102461234010604286212
¬¬¬ Doping, legemiddelloven000000000000000000
¬¬¬ Doping, straffeloven31706741855221102461234010604286212
¬¬ Ruspåvirket kjøring3 2650407521 0181 4552 1780234386361 0811 087017314382374
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk3 0750407199451 3712 0430234155871 0181 032017304358353
¬¬¬ Promillekjøring, annet19000337384135002349635500102421
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt672030351172119459016251116762130141005643
¬¬¬ Alkohollovovertredelse672030351172119459016251116762130141005643
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd5620927183710418141910594
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 4541935123 1443 3132 2925 6331192741 7621 9331 5453 821742381 3821 380747
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse5 0511141341 6471 7971 3593 23469649621 1549851 8174570685643374
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 23116501 3201 2376082 0517247928154131 180926528422195
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 284010509518247960063703961883240413912259
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 169013487440229640052432481445290824419285
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse77816273242791324517131791718132791414510851
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 82098843275607511 18362401703395726373644157221179
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted348133590111991413163643432071019546856
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd63492313722623935638611121722786157611467
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning83876261002234136865616731843571522010273956
¬¬ Myndighetskrenkelse3 01091221 0651 1496651 6676465426414321 343376523508233
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 66331099979705841 4532445025253801 210165495445204
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann8942433463181854481915715612544613418916260
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann57922620822711627512831107930412412511737
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann315017138916917307744646142010644523
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 7691666516523991 005135345369255764031306283144
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet30514510011148188127537334117018473814
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud14801105582750112053730093529
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 1670165264222036770628325413449001024316869
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring970074644350031319620043325
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning520481822300159152203397
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1432939662781221843166207212311
¬¬¬¬ Uriktig forklaring73031642124702930626017126
¬¬¬¬ Uriktig anklage7026232415342091310360614115
¬¬¬ Utlendingslovgivning11200126436800094625320031811
¬¬¬¬ Innreiseforbud500032200011300021
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold900540900540000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning980075734690044124290031610
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet000000000000000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse9244174918532013271139244227
¬¬ Integritetskrenkelse1 39370256432367268732441642581381286612692174229140
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse1 051821837026219357561492349888476269136164105
¬¬¬¬ Dokumentfalsk71248817325519230835274928740413699163105
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk6552791642341762781466985773771339514999
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet5729921163026571027034146
¬¬¬¬ Pengefalsk000000000000000000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse33941301977126739716061721333710
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold281353756906311718152030341641722366029
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted23628324977508314111521221531421345628
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem457571313344459121131241
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred36271143262000421071101
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering000000000000000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse2500511914004641100155
¬ Trafikkovertredelse21 925497945 2056 7119 16615 278314323 2894 5017 0256 647183621 9162 2102 141
¬¬ Veitrafikkovertredelse21 766447825 1856 6659 09015 160274233 2754 4696 9666 606173591 9102 1962 124
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 814163289271 7341 8092 64281504369201 1282 1728178491814681
¬¬¬ Ulovlig hastighet7 8110311 9022 6013 2775 6130191 2551 8382 5012 198012647763776
¬¬¬ Personskade1 23514402842626351 0801330219228590155110653445
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse7 906143832 0722 0683 3695 82562241 3651 4832 7472 0818159707585622
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning15951220467611849143259411361417
¬ Annet lovbrudd1 22273020039958691331912028748430941180112102
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 05832816734551578711797249423271211709692
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd308261871211266041461187422241024
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd7501221492743045211138318823622909668668
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning320011417260011114600033
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning1324232405410022222747322010137

Tabell 17 
Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent

Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent
I altIngen lovbruddsgruppe (uten tilbakefall)Alle lovbruddsgrupper ved tilbakefall¬ Eiendomstyveri ved tilbakefall¬ Annet vinningslovbrudd ved tilbakefall¬ Eiendomsskade ved tilbakefall¬ Vold og mishandling ved tilbakefall¬ Seksuallovbrudd ved tilbakefall¬ Rusmiddellovbrudd ved tilbakefall¬ Ordens- og integritetskrenkelse ved tilbakefall¬ Trafikkovertredelse ved tilbakefall¬ Annet lovbrudd ved tilbakefall
2013
Siktede personer
Alle lovbruddsgrupper72 87841 56231 3163 5331 6115654 3333769 4764 0797 075268
¬ Eiendomstyveri7 8923 4684 4241 39623075531411 13847053211
¬ Annet vinningslovbrudd4 9033 0541 849196445181431638518344518
¬ Eiendomsskade1 505792713801350157141631171154
¬ Vold og mishandling7 8483 9403 9083391501021 1335491360060017
¬ Seksuallovbrudd1 3038894142313767908033956
¬ Rusmiddellovbrudd16 8267 5959 231882285148975544 5671 0381 22557
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 4545 6333 821280127866953397090770122
¬ Trafikkovertredelse21 92515 2786 64731433473606691 1847053 26894
¬ Annet lovbrudd1 2229133092314626576269439
Siktede personer (prosent)
Alle lovbruddsgrupper100,057,043,04,82,20,85,90,513,05,69,70,4
¬ Eiendomstyveri100,043,956,117,72,91,06,70,514,46,06,70,1
¬ Annet vinningslovbrudd100,062,337,74,09,10,42,90,37,93,79,10,4
¬ Eiendomsskade100,052,647,45,30,93,310,40,910,87,87,60,3
¬ Vold og mishandling100,050,249,84,31,91,314,40,711,67,67,60,2
¬ Seksuallovbrudd100,068,231,81,81,00,55,16,96,12,57,30,5
¬ Rusmiddellovbrudd100,045,154,95,21,70,95,80,327,16,27,30,3
¬ Ordens- og integritetskrenkelse100,059,640,43,01,30,97,40,310,39,67,40,2
¬ Trafikkovertredelse100,069,730,31,41,50,32,80,35,43,214,90,4
¬ Annet lovbrudd100,074,725,31,91,10,52,10,46,22,17,73,2

Om statistikken

Statistikken inneholder de ferdig etterforskede lovbruddene registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om lovbruddenes art, politidistrikt, type avgjørelse og siktelser mot personer – samt siktede personers alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, gjerningssted, antall lovbrudd og tilbakefall.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Statistikken inneholder (fra og med 2010) tre statistikkenheter:

1) Ferdig etterforskede lovbrudd gir en oversikt over alle lovbruddene som er registrert som rettskraftig avgjort i løpet av ett år. De ferdig etterforskede lovbruddene fordeles blant annet etter lovbruddstyper, politidistrikt og politiets avgjørelse. Ut fra avgjørelsene som er gitt for de enkelte lovbruddene beregnes også oppklaringsprosent, som fordeles på lovbruddstyper og politidistrikt. Saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Sammenheng med annen statistikk under Bakgrunn). Trafikk- og tollovertredelser som avgjøres med forenklede forelegg regnes ikke som anmeldte, og er ikke etterforsket av politi- og påtalemyndigheten. De er derfor ikke med i statistikken (se statistikk over Straffereaksjoner).

2) Siktelser er en oversikt over alle lovbruddene som de siktede personene er siktet for i løpet av året. Flere personer kan være siktet i det samme lovbruddet, og en person kan ha flere siktelser i løpet av året. Foretak og andre organisasjoner kan også være gjerningsperson, men inngår ikke i enheten siktelser mot personer. Antall siktelser mot personer er derfor noe ulikt antallet oppklarte lovbrudd og antall siktede personer. Siktelser fordeles etter lovbruddstyper og den siktedes alder og kjønn.

3) Siktede er en oversikt over alle personer som er siktet for minst ett lovbrudd i løpet av året. I statistikken kan siktede være i alderen 5 år eller over (se om Feilkilder og usikkerhet). Disse personene fordeles blant annet etter kjønn, alder, bosted og statsborgerskap. Foretak og andre organisasjoner kan også være gjerningsperson, men inngår ikke i statistikkene over siktede personer. Hvis en person er siktet for mer enn ett lovbrudd klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet. Fra og med 2010 årgangen publiseres også statistikk over alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd innenfor 9 spesifiserte lovbruddsgrupper. Ut fra informasjon om de siktede personene i seks årganger lages det også statistikk over tilbakefall i en femårsperiode.

Nærmere spesifisering av enheter og fordelingsvariable:

Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I BL/STRASAK/PAL er der frem til i dag anvendt mer enn 1260 forskjellige koder, hvor om lag 660 forskjellige koder brukes aktivt for klassifisering av lovbrudd som skjer i dag. Som følge av ikraftsettelsen av ny straffelov av 2005 den 1.10.2015 ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registering av lovbrudd i politiets registersystem, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven av 1902. Som følge av dette anvender SSB den nye versjonen av Standard for lovbruddstyper, Lovbruddstyper 2015, til å klassifisere lovbrudd. Fra og med utgivelsen av årgang 2015 inneholder derfor statistikkene følgende grupperinger av lovbrudd (se også Standard klassifikasjoner i KLASS):

Lovbruddsgruppe, hvor lovbrudd er delt inn i ni hovedgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd (se Type lovbrudd)

Type lovbrudd, hvor lovbrudd er delt inn i om lag 150 unike typer lovbrudd. Likeartede typer av disse er videre gruppert sammen i et varierende antall av høyere aggregerte nivåer, hvor alle på sitt mest grupperte nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene.

Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser som ble brukt i statistikkens årganger i perioden 1992-2014. For mer om denne utgåtte klassifiseringen, se beskrivelsen av versjonen Lovbruddstyper 2006 i Klass og 2014 versjonen av Om statistikken for statistikken over etterforskede lovbrudd).

En rettskraftig avgjørelse innebærer at politi og påtalemyndigheten eller domstolene anser lovbruddet som ferdig behandlet - og at videre etterforskning derfor ikke er aktuell (med mindre det blir gjenopptakelse på et senere tidspunkt). I grunnlagsmaterialet finnes ca. 200 forskjellige typer rettskraftige avgjørelser. Statistikken over etterforskede lovbrudd skal beskrive hvordan lovbrudd blir avgjort av politi og påtalemyndighet (til statistikk over straffereaksjoner gitt av domstolene brukes andre register enn BL/STRASAK/PAL). Alle rettskraftige avgjørelser gjort av domstolene, for eksempel dom på ubetinget fengsel eller frifinnelse, blir i statistikken over etterforskede lovbrudd derfor klassifisert som avgjort med tiltale. Enkelte avgjørelser foretatt av politi og påtalemyndigheten konkluderer med at det ikke har forekommet et lovbrudd. Saker med en slik avgjørelse regnes ikke som lovbrudd og er derfor ikke med i statistikken over etterforskede lovbrudd (jamfør SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7).

Oppklaringsprosenten er en beregning ut fra SSBs klassifisering av de rettskraftige avgjørelsene (se SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7). Som hovedregel regnes alle lovbrudd hvor politi og påtalemyndigheten har siktet minst en person eller et foretak ved avsluttet etterforskning, som oppklarte.

Lovbruddet regnes også som oppklart når påtalebegjæring mangler eller er trukket tilbake (hvor eventuelle gjerningspersoner ikke inngår i statistikkene over siktelser og siktede). Oppklaringsprosenten beregnes ut fra politiet og påtalemyndighetens oppklaring av lovbrudd, og alle lovbrudd som er overført (med tiltale, eller siktelse i tingretten) og avgjort i domstolene regnes dermed som oppklarte. Dette gjelder også for de lovbrudd hvor domstolene har kommet frem til en frifinnelse. Det er stor forskjell på oppklaringsprosentene for ulike typer lovbrudd. En samlet oppklaringsprosent for hele landet, eller for et politidistrikt, er derfor sterkt avhengig av hvordan lovbruddene er fordelt etter type.

Siktede er ut fra SSBs definisjon personer som har fått en rettskraftig avgjørelse mot seg. Felles for alle siktede er at de av politiet og påtalemyndigheten er blitt ansett som gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (forut for en eventuell tiltale og domstolsbehandling). Organisasjoner og foretak er ikke med i statistikken over siktede.

En person kan være delaktig i flere lovbrudd, og dermed pådra seg flere siktelser i løpet av året, men kommer da kun med som én sikted i statistikken. Tabellene over siktede inneholder med andre ord antallet forskjellige personer som har vært siktet i løpet av statistikkåret. Flere personer kan også ha vært medskyldige i ett enkelt lovbrudd, og alle disse er da med i statistikken.

Siktelser mot personer inneholder alle siktelser til alle siktede personene i løpet av et år. Siktelser mot personer defineres ut fra den rettskraftige avgjørelsen på tilsvarende måte som for defineringen av siktede personer (se SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7). I og med at det kan være flere medskyldige i ett lovbrudd, at enkelte avgjørelser medfører status som oppklart uten siktelse, og at foretak eller andre organisasjoner ikke inngår (var om lag 1 000 siktelser mot foretak i 2010), er antallet siktelser mot personer forskjellig fra antallet lovbrudd som er oppklart. Enheten siktelser har tidligere vært en fast del av NOS Kriminalstatistikk (til og med årgang 1995, se SSB 1997 ), men da med et noe annet innhold enn i ny statistikk fra og med årgang 2010.

Statistikkene over siktede, siktelser og oppklarte lovbrudd har med andre ord ulike enheter som teller lovbrytere og lovbrudd på forskjellige måter. Forenklet kan vi likevel si at statistikken over siktelser gir oss en detaljert og fullstendig oversikt over alle lovbrudd som de siktede er blitt tatt for. Statistikkene over siktelser og siktede er svært påvirket av hva som oppklares av lovbrudd.

En person som er mistenkt for å ha begått lovbrudd, kan få juridisk status som siktet på forskjellige tidspunkt under etterforskningen (for eksempel får alle som varetektsfengsles, status som siktet). Personer som har vært siktet under etterforskningen, men ikke hadde status som siktet ved avsluttet etterforskning, er ikke med i statistikken. I og med at statistikken ikke omfatter alle som har hatt status som siktet, og i tillegg inkluderer noen med status mistenkt (for eksempel blant de som er henlagt fordi den mistenkte var under 15 år), er SSBs definisjoner og bruk av begrepene siktede, siktet og siktelse ikke synonyme med tilsvarende juridiske begrep i straffeprosessloven § 82.

Hovedlovbruddet er det av lovbruddene en person er siktet for som ifølge loven kan straffes strengest. For personer med flere enn ett lovbrudd tillegges hovedlovbruddet ut fra SSB sin grovhetsindikator som er basert på øvre og nedre strafferamme, samt andre straffeprosessuelle egenskaper for lovbruddet. I de tilfellene der en person kun er siktet for ett lovbrudd i løpet av året, vil dette også omtales som hovedlovbruddet.

Fra og med årgang 2010 publiseres også statistikk over det totale antallet siktede i alt for hver lovbruddsgruppe , det vil si alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd i disse gruppene - uavhengig av om noen av disse lovbruddene er hovedlovbruddet til den siktede. Hvis en person er siktet for mer enn ett lovbrudd innfor en lovbruddsgruppe, klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet innenfor den enkelte lovbruddsgruppen.

Tilbakefall bestemmes ut fra en egen tilbakefallsundersøkelse basert på datagrunnlaget til seks årganger fra etterforskede lovbrudd. Undersøkelsen tar utgangspunkt i alle de siktede for lovbrudd i det året som ligger fem år forut for statistikkåret. En siktet fra dette året regnes å ha tilbakefall hvis to krav er oppfylt; at denne personen har begått minst ett nytt lovbrudd etter det lovbruddet som personen ble tatt for i utgangsåret, og at dette lovbruddet har medført at personen har blitt en av de siktede i løpet av de etterfølgende fem årene.

Det er i tilbakefallsundersøkelsen ikke tatt hensyn til forskjellige former for tilbakefallshindringer i måleperioden. Siktede uten sikre identifikasjonsopplysninger, det vil si de som ikke er registrert med gyldig norsk personnummer og/eller gjerningstidspunkt for lovbruddet, er holdt utenfor undersøkelsen. De årlige statistikkene over tilbakefall inneholder opplysninger om alder, kjønn, lovbruddstyper, ilagte avgjørelser og antall år med tilbakefall.

Politidistrikt er det organ som er tillagt som eier (det vil si har ansvar for oppfølgingen) av straffesaksbehandlingen på det tidspunktet SSB foretar uttrekk av grunnlagsdataene.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. SSB gir ut tall fordelt etter denne inndelingen av politidistrikt fra og med 2016-årgangen, selv om datagrunnlagene SSB har mottatt for produksjon av statistikkene ikke inneholder straffesaksdata med registreringer på de nye eierdistriktene, eller den interne omorganiseringen i politiet ikke ble gjennomført i alle distriktene i 2016. De nye politidistriktene består i hovedsak av sammenslåinger av de tidligere distriktene, som på aggregert nivå er sammenlignbare med den tidligere inndelingen av 27 distrikter. Unntaket er tidligere Midtre Hålogaland PD, som etter ny inndeling er delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD. Ut fra informasjon om eierdistrikt etter den tidligere distriktsinndelingen, samt opplysninger om sakenes tilhørighet i underliggende avsnitt og gjerningssted, har SSB likevel kunnet fordele alle saker etter distriktsinndelingen gjeldene fra og med 1. januar 2016. Alle lovbrudd med avsnittskode for Harstad politistasjon og lensmannskontorene Iberstad og Salangen er da tillagt Troms PD som eierdistrikt. Også lovbrudd med gjerningssted i Troms fylke og med avsnittskode for Evenes, Tjelsund og Skånland lensmannskontor, samt «Fellesoperativ enhet» og «Økoteam», er tillagt Troms PD som eierdistrikt. Øvrige anmeldelser registrert med tidligere Midtre Hålogaland PD er tillagt Nordland PD som eierdistrikt. For en oversikt over Politidistrikt 2016 og tidligere inndelinger, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister.

I  I tillegg til de 12 politidistriktene (se Standard klassifikasjoner) kan også Sysselmannen på Svalbard og enkelte sentrale særorgan være eiere av straffesaker. Særorgan er en felles kategori for de sentrale politiorgan som har påtalemyndighet og kan avgjøre straffesaker (per i dag Økokrim og Kripos).

Kjønn er tillagt ut fra opplysninger fra to fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer er kjønn tillagt ut fra opplysninger i Det sentrale folkeregisteret for personopplysninger. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger om kjønn som er registrert av politiet.

 

Standard klassifikasjoner

Lovbruddsgruppe: Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, med oversikt over alle koder med tilhørende kodetekster. Se detaljert oversikt i KLASS.

Type lovbrudd: Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, med oversikt over alle koder med tilhørende kodetekster. Se detaljert oversikt i KLASS.

Politiets avgjørelse: (jf. kapittel 3 i NOS Kriminalstatistikk )

Politidistrikt: (eierdistrikt, det vil si det distrikt som har avluttet saken. Fra og med 2016: 12 politidistrikt og samlekategorien "særorgan". Fra og med 2002-2015: 27 politidistrikt og samlekategorien "særorgan"). Se detaljert oversikt i KLASS.

Fylke:

Statsborgerskap og Verdensdel:

Alder: (ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger, som i de mest spesifiserte versjonene er 5-14, 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60- )

 Kjønn

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt, fylkes- og politidistriktsnivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Publiseres normalt i 3. kvartal etter statistikkåret (på grunn av omlegginger og andre forhold er imidlertid årganger i noen av de senere årene publisert senere og med mer ujevne mellomrom).

Internasjonal rapportering

Det rapporteres noe statistikk til internasjonale organer, som Eurostat og FN .

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådatafiler fra Politiets IKT-tjenester (tidligere Politiets data- og materialtjeneste (PDMT)) for helårsfilene lagres elektronisk. Årgangsfiler med det ferdig bearbeidede materialet lagres elektronisk. Årganger fra 1987 er tilpasset ny teknologisk plattform, og 1987 er nå første tilgjengelige årgang til bruk for nye kjøringer og tidsserier.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken beskriver hvordan lovbrudd avgjøres av politi og påtalemyndigheten ved avsluttet etterforskning, oppklaringsprosent, antatte gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (siktede og deres siktelser) og tilbakefall blant disse. Statistikken over ferdig etterforskede lovbrudd er publisert årlig fra og med 1957.

Statistikken brukes til beskrivelse av de registrerte forbrytelsene og deres gjerningspersoner fra 1960 og frem til 1991, og tilsvarende for alle lovbrudd fra og med 1992 og frem til i dag. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser har med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 fra 1.10.2015 helt bortfalt fra den norske straffelovgivningen Egen statistikk over anmeldte lovbrudd finnes imidlertid fra og med 1993 og brukes til dette formål hvis utviklingen skal beskrives fra dette tidspunkt).

Etter en gradvis overgang fra rapportering i skjema til elektronisk rapportering fra register i årene omkring 1990, har grunnlaget for statistikken vært materiale fra politiets sentrale straffesaksregister (STRASAK). Fra og med 2002 ble det gjort endringer i bearbeidingen etter ny struktur for politidistriktene og de påfølgende omleggingene i politiets straffesaksregister (BL/STRASAK/PAL).

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre offentlige etater og organer tilknyttet justissektoren. Utover dette tjener statistikken som grunnlag for informasjon til andre som er interessert i tilstanden og utviklingen på kriminalitetsområdet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste Prinsipper for likebehandling ved SSBs publisering av statistikk og analyser.  

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken over etterforskede lovbrudd er en av fire hovedstatistikker på området Kriminalitet og rettsvesen . De øvrige er statistikk over anmeldte lovbrudd , straffereaksjoner og fengslinger.

Generelt skal de lovbrudd som inngår i statistikken over anmeldte lovbrudd samme år eller senere være representert i statistikkene over etterforskede lovbrudd, straffereaksjoner og fengslinger (se egen statistikk for straffesakskjeden ). Men ved bruk av kriminalstatistikken er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjon av lovbrudd innenfor samme statistikkårgang. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt til det er ferdig etterforsket, og videre til det får en eventuell strafferettslig reaksjon, og soningen gjennomføres. I noen tilfeller er det snakk om år. Enhetene som telles er også ulike i de forskjellige statistikkene, selv om lovbrudd telles tilnærmet likt for anmeldte og etterforskede lovbrudd. Tabellene under etterforskede lovbrudd er derfor ikke direkte sammenlignbare med de andre kriminalstatistikkene. For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene, se i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

Andre nært tilknyttede statistikker ved SSB: Ofre for anmeldte lovbrudd , StatRes - Politi og påtale (opphørt) , Levekårsundersøkelse om utsatthet og uro for lovbrudd , Statistikk over dødsårsaker (drap) (opphørt) .

Relatert ekstern statistikk
Politidirektoratet (POD) publiserer Kommenterte STRASAK-tall ( Politiets anmeldelsesstatistikk) . Rapportene inneholder blant annet tall for oppklaring og behandlingstid for etterforskede lovbrudd, men må regnes som en intern driftsstatistikk for politiet og bør ikke leses som den offisielle kriminalstatistikken. Tallene skiller seg også noe fra SSBs på grunn av tidspunkt og kriterier for uttrekk, samt andre bearbeidingsrutiner og grupperinger i statistikkene. (se Standard klassifikasjoner under Definisjoner).

Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Anmeldelser som blir etterforsket og påtalemessig avgjort av Spesialenheten for politisaker uten ytterligere saksgang i høyere påtale eller domstolene, inngår ikke i datagrunnlaget til statistikkene over anmeldte lovbrudd og etterforskede lovbrudd. Dersom denne typen anmeldelser ender med straffereaksjoner som registreres i Reaksjonsregisteret vil imidlertid disse sakene inngå i statistikkene over straffereaksjoner. I statistikken over fengslinger er denne type saker inkludert på samme måte som alle andre fengslinger i andre straffesaker.

 

Spesialenheten for politisaker er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten (som også er klageinstans over henleggelser og andre påtalevedtak truffet av Spesialenheten). Spesialenheten for politisaker har i sine årsrapporter statistikk over blant annet anmeldelser, påtaleavgjørelser og saker i domstolen.

Kripos publiserer en Oversikt over drap , men denne drapsstatistikken er systematisert ut fra en annen definisjon av utvalget enn i SSBs etterforsketstatistikk (bl.a. år for gjerning og ikke for rettskraftig avgjørelse). Kripos publiserer også Narkotikastatistikk, med blant annet tall for narkotikabeslag. Selv om beslagene knytter seg til anmeldte og etterforskede narkotikalovbrudd, er det ikke mulig å direkte sammenstille disse tallene. De ulike politistatistikkene er tilgjengelige fra politiets nettsider for strategier og analyser .

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (skjema/registre).

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle lovbrudd som ble ferdig etterforsket i løpet av statistikkåret. Statistikken gir opplysninger om lovbruddenes art og antall, om politidistrikt, gjerningssted, politiets avgjørelse og siktede ved avsluttet etterforskning. Den gir opplysninger om de siktedes lovbrudd, alder, kjønn, statsborgerskap, bosted og tilbakefall. (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner).

Statistikken omfatter ikke de overtredelser mot veitrafikkloven og tolloven hvor reaksjonen forenklet forelegg er ilagt (se statistikk over straffereaksjoner). Saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Sammenheng med annen statistikk under Bakgrunn).

Fra 1992 til 2014 inneholdt statistikken både forbrytelser og forseelser. For tidligere år er statistikken kun for forbrytelser. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser bortfalt helt fra den norske straffelovgivningen med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 den 1.10.2015. Selv om også statistikkene fra og med 2015-årgangen ikke anvender dette hovedskillet, er uttrekket og definisjonene av populasjonen i statistikken – det vil si omfanget av straffesaker, etterforskede lovbrudd og deres gjerningspersoner – de samme før og etter denne endringen i 2015 (se Definisjoner og Feilkilder).

Når en sak omfatter flere lovovertredelser, skal alle forhold som kan komme til å utgjøre et eget punkt i siktelsen registreres. I gjeldende praksis før 1994/1995 kunne flere lovovertredelser i større grad registreres som ett lovbrudd (se Sammenlignbarhet over tid og sted ).

Datakilder og utvalg

Fra 1991 er datagrunnlaget nesten helt og holdent edb-basert og hentet fra politiets sentrale registreringssystem (STRASAK), som dekker alle lovbrudd registrert ved politidistriktene (i BL), samt enkelte særorgan og høyere påtalemyndighet. Fra og med statistikkårgangen 2002 bestemmes utvalget i STRASAK, mens selve datagrunnlaget trekkes ut fra politiets analyse og ledelsesverktøy (PAL).

De ulike politidistriktene blir, via Kripos, bedt om å rapportere opplysninger i de tilfeller hvor SSB finner logiske feil og mangler ved datamaterialet som kan ha betydning for statistikkene. I bearbeidingen av statistikken brukes også opplysninger fra Det sentrale folkeregister for personopplysninger (se befolkningsstatistikk ) og tidligere årganger av statistikken for etterforskede lovbrudd.

Statistikken skal inneholde alle lovbrudd og siktede i de straffesaker som politiet og påtalemyndigheten har registrert som ferdig etterforsket i løpet av året. Spesialenheten for politisaker etterforsker straffbare handlinger begått i tjenesten av ansatte i politiet eller påtalemyndigheten. Spesialenheten registrerer saker i en egen registerløsning i BL/STRASAK/PAL, og disse sakene inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Relatert ekstern statistikk under Bakgrunn). Se også Omfang og Datainnsamling, editering og beregninger. Også ut fra begrepsdefinisjonene i Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner blir utvalget nærmere beskrevet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datamaterialet innhentes i elektronisk form fra Politiets IKT-tjenester i midten av januar. Politiets IKT-tjenester står for utkjøringen av datamaterialet fra STRASAK/PAL. Noen etterfølgende rettinger og systemendringer kan forekomme etter årsskiftet, og STRASAK/PAL-registrene blir oppdatert etter at registreringen er gjort lokalt i BL (dette er mindre relevant enn tidligere). Uttrekket av data gjøres derfor først ca to uker etter statistikkperiodens utløp. I tillegg samler SSB inn data for editering av datamaterialet via Kripos (fra og med årgang 2015, tidligere via politidistriktene og Politiets IKT-tjenester) ved bruk av feillisteskjema, og personopplysninger kobles til elektronisk fra SSBs befolkningsregister.

Registreringssystemene til politiet inneholder noen gyldighetskontroller av data, og i løpet av de siste årene er disse blitt mer omfattende. I tillegg foretas noen kontroller og omkodinger av materialet i SSB. For eksempel blir mangelfulle opplysninger om gjerningskommune tillagt gjerningskommune i den grad det er mulig ut fra annen informasjon fra registeret.

Frem til og med årgang 2005 er det foretatt en manuell prosedyre med utsendelse av feillister og innsamling av rettet informasjon fra politidistriktene. Etter dette skjer editeringsarbeidet i samarbeid med Kripos, som kontakter de politidistrikt som måtte være nødvendig for å innhente riktig informasjon i saker med mangelfulle eller feil opplysninger.

SSB foretar sine editeringer i stor grad maskinelt, men det gjøres også en individuell vurdering og editering i enkeltsaker. Fra og med 2002 årgangen er det innført historiske dublettkontroller som skal sikre at samme sak ikke kommer med i flere årganger av statistikken. Fra og med 2005-2006 foretas også egne kontroller av drapssaker og saker med ilagte særreaksjoner, ut fra opplysninger hentet fra statistikkene over anmeldte lovbrudd og straffereaksjoner.

En oversikt over kontroller og SSBs bearbeidingsrutiner gjeldende til og med 2001-årgangen (som til dels også er gjeldende for senere årganger) finnes i notatet Statistikk over etterforskede lovbrudd: Dokumentasjon (SSB Notater 1999/52). Gyldighetskontroller i BL/STRASAK og bearbeidingsrutinene ved SSB videreutvikles ved behov, og medfører en stadig forbedring av datamaterialet (se Sammenlignbarhet over tid og sted for nye rutiner fra 2002).

SSB foretar prosentberegninger, blant annet oppklaringsprosenten (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner).

SSB lager rater per 1 000 innbyggere (5 år og over) som beregnes ut fra befolkningstall 31. desember i statistikkåret (også for aldersgrupper, kjønn og geografiske områder). Som generell regel beregnes alle per 1 000 innbyggere tall for siktede personer i alt eller hele landet med befolkningsmengder fra 5 år og over. Dette fordi den aktuelle aldersgruppen for de siktede i denne statistikken er 5 år og over (se under Definisjoner). Når per 1 000 innbyggere tall beregnes for enheten lovbrudd brukes folkemengden for hele befolkningen - slik denne type beregninger også gjøres i statistikken over anmeldte lovbrudd. 

Sesongjustering

Ikke relevant.

Konfidensialitet

Statistikken inneholder personopplysninger og informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive. SSB forvalter derfor datagrunnlaget for kriminalitetsstatistikken med stor varsomhet. I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det er mange forhold som kan ha betydning for sammenliknbarhet over tid i de ulike kriminalstatistikkene, og en bredere problematisering av dette er gjort i Kriminalitet og rettsvesen 2009

I løpet av 1980- og 1990-tallet skjedde det to sentrale endringer i statistikkgrunnlagene til etterforskede lovbrudd. I tillegg skjedde en omlegging rundt 2002, som har hatt betydning for mange av tabellene i statistikken:

Innføring av STRASAK ca. 1985-1990

Før 1980-årene ble enkeltskjema med opplysninger om forbrytelsessakene innhentet fra politikamrene og registrert i SSB. Oslo gikk over til EDB-basert registrering i 1979, og politikamrene i Agder i 1981. STRASAK ble innført ved de ulike politikamrene i de påfølgende årene, og i løpet av 1991 hadde alle kammer gått over til elektronisk registrering. En stund etter innføringen av STRASAK ved de ulike politikammer ble rapporteringen til SSB gjort elektronisk (se Leif Petter Olaussen, 1996, Kriminalstatistikk og virkelighet , PHS Småskrifter 1996:1, Oslo: Politihøgskolen).

En omlegging i 1984 medførte at STRASAK omfatter forbrytelser rettskraftig avgjort i statistikkåret (ikke ferdig etterforsket forut for en eventuell domstolsbehandling, slik tilfellet var tidligere). Det tidligere utvalgskriteriet ble imidlertid opprettholdt for de politikammer som ikke rapporterte i STRASAK etter 1984 (se Feilkilder og usikkerhet under Feilkilder). Da kamrene gikk over til rapportering fra STRASAK ble også utvalgskriteriet forandret. At utvalgskriteriet var forskjellig for ulike kammer, og ble forandret ved det enkelte kammerets overgang til elektronisk rapportering, førte til at noen forbrytelser ble telt dobbelt i perioden fra 1984 og frem til 1991/1992. Det er usikkert hvor stort omfang av dobbeltregistreringer disse overgangene medførte. Det virker sannsynlig at det ikke var mange dobbeltregistreringer, men at det kan ha skjedd med enkelte alvorlige forbrytelsessaker hvor det ble skrevet ut tiltale på slutten av det aktuelle året.

Ny registreringspraksis fra 1994/1995
Hvert lovbrudd med en rettskraftig avgjørelse utgjør én enhet i grunnlagsmaterialet. Dette er gjeldende praksis siden 1994/1995. Før denne innføringen var praksisen at det kun ble registrert ett lovbrudd når a) flere lovbrudd var begått ved én handling mot ett offer. Det groveste ble registrert b) flere ensartede lovbrudd var begått av samme person i et tidsrom mot ett offer c) det ene lovbruddet var begått for å bane vei for det andre. Det ble imidlertid registrert flere lovbrudd når et lovbrudd ble begått for å skjule et annet, slik det også gjøres etter 1994/1995.

STRASAK har i en lang periode vært under utvikling med hensyn til kvalitetssikring og detaljregistrering. Denne utviklingen har ført til at datagrunnlaget for statistikken inneholder mer informasjon enn tidligere. Overgangen i 1994/1995 til å registrere alle lovbrudd er av størst betydning, og medførte at antallet etterforskede lovbrudd økte i statistikken uten at dette nødvendigvis hadde sammenheng med at flere lovbrudd ble etterforsket.

Omlegging av STRASAK i 2002
Fra og med statistikkårgangen 2002 er det gjort endringer i bearbeidingen, som følge av opprettelsene av ny struktur for politidistriktene (fra 1. januar 2002) og påfølgende omlegginger i politiets straffesaksregistre BL/STRASAK/PAL (fra oktober 2002). Nytt i statistikken over etterforskede lovbrudd fra og med 2002:

a) Nye politidistrikt erstatter den tidligere geografiske inndelingen. Mulighetene til å sammenlikne disse med statistikkene over politidistriktene slik de var frem til 1. januar 2002 er i stor grad begrenset.

b) Flere siktede uten registrert og gyldig norsk fødselsnummer blir identifisert hvis de har begått mer enn ett lovbrudd. Dette gir et noe lavere antall siktede og et høyere antall siktede med flere enn ett lovbrudd, spesielt for personer som begår lovbrudd under midlertidig opphold i Norge.

c) Statistikken over antall medskyldige viser i større grad det faktiske antallet gjerningspersoner som den siktede har begått lovbruddet sammen med. Dette medfører at antallet medskyldige er noe høyere enn det ville vært ut fra den tidligere metoden for å kartlegge disse.

d) Overføring til konfliktråd er kun gjort gyldig som rettskraftig avgjørelse overfor siktede personer over den kriminelle lavalder. Dette medfører at antallet overføringer til konfliktråd blir noe færre, og at henleggelsene på grunn av at siktede ikke strafferettslig ansvarlig blir tilsvarende flere.

Etter grundige gjennomganger av ulike datagrunnlag og kriminalstatistikker samt dialog med Politiets IKT-tjenester og politidistriktene, mener SSB at statistikkene over ferdig etterforskede lovbrudd fra og med 2002 er blitt rimelig sammenliknbar med tidligere år. Politireformen, sammen med de endringer som er foretatt i SSB sine kategorier, har imidlertid noe betydning for statistikkenes sammenliknbarhet over en lengre tidsperiode.

Innføring av ny straffelov 1.10.2015 og ny versjon av standard for lovbruddstyper

Etter ikrafttredelse av den nye straffeloven av 2005 den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret. Det er til dels vesentlige forskjeller i struktur, språk og innhold i straffeloven av 1902 og straffeloven av 2005, og i enda større grad i de tilhørende kodeverkene for registrering av lovbrudd i straffesaksregistrene. Begge kodeverkene brukes i straffesaksbehandlingen etter 1.10.2015, i og med at straffebestemmelser normalt ikke har tilbakevirkende kraft. Lovbrudd kan bli registrert og behandlet i rettssystemet lang tid etter at de er begått. Dette medfører at både straffeloven av 1902 og 2005, med hvert sitt kodeverk, vil forekomme i datagrunnlagene til alle kriminalstatistikkene i mange år fremover.

Straffesaker som omhandler brudd på straffebestemmelsene gjeldene før 1.10.2015, og registrert med kodeverk og benevnelser for disse, vil ikke alltid kunne spesifiseres og klassifiseres på samme måte som straffesaker med tilsvarende brudd på straffeloven av 2005. Noen typer lovbrudd i versjon 2015 inneholder derfor kun registrerte brudd på lovgivning gjeldende fra og med 1.10.2015, som i all hovedsak vil være lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere. Disse typene lovbrudd er i standarden og statistikkene angitt med «(fra 1.10.2015)» i navnet på klassifikasjonen. Eldre lovbrudd som ikke kan spesifiseres i like stor grad som lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere, er plassert i og navngitt som «andre eller uspesifiserte» typer av lovbrudd på samme nivå. Innholdet i statistikkene, og mulighetene for å spesifisere type lovbrudd på de laveste nivåene, vil da i stor grad være avhengig av omfanget av lovbrudd begått før eller etter 1.10.2015. Denne type tidsbrudd vil variere over tid for de ulike typene lovbrudd, og være forskjellig for de ulike typene av kriminalstatistikk. Når slike tidsbrudd er identifisert og medfører et problem for bruken av en kriminalstatistikk, vil det ofte være å anbefale at man bruker tall for den aktuelle typen lovbrudd på et mer overordnet nivå – det vil si tall som er mindre spesifisert og i mindre grad har slike tidsbrudd i seg. Se Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, i KLASS og artikkelen "De nye kriminalstatistikkene".

Andre endringer:
Det er også foretatt flere andre endringer som har bidratt til en kvalitetsheving av datagrunnlaget og statistikkene, eller påvirket sammenliknbarheten over tid. For eksempel kunne Kripos fra og med 1.1.2005 registrere, etterforske og påtaleavgjøre egne straffesaker. Kategorien særorgan er fra og med 2005-årgangen derfor innført i statistikkene fordelt etter politidistrikt, og i denne kategorien inngår Kripos sammen med Økokrim (som har vært med i statistikken siden 1995). I statistikken over anmeldte lovbrudd inngår også Politiets utlendingsenhet i kategorien særorgan.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. Selv om selve den interne organiseringen av de nye politidistriktene vil skje gradvis i løpet av 2017 og 2018, publiserer SSB fra og med 2016-årgangen kun tall fordelt etter den nye inndelingen av politidistrikt i statistikkbanken. De nye politidistriktene består i hovedsak av sammenslåinger av de tidligere distriktene, som på aggregert nivå lar seg sammenligne med den tidligere inndelingen av 27 distrikter. Tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt er imidlertid etter ny inndeling delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD, noe som medfører at en sammenligning av de berørte distriktene på tvers av 2015/2016 ikke lar seg gjøre. For en detaljert oversikt over nye politidistrikt, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Hovedlovbruddet defineres ut fra det lovbruddet som ifølge loven kan straffes strengest (se Datainnsamling, revisjon og beregninger under Produksjon og Definisjoner av viktige begreper og variabler under Definisjoner). Mange lovbrudd har en vid strafferamme. Siden det bare er tatt hensyn til lovens generelle bestemmelser, og ikke til individuelle forskjeller i lovbruddenes grovhet, vil denne metoden kunne medføre at den siktede grupperes på et annet lovbrudd enn det som var grovest i det konkrete tilfellet. I og med at tre firedeler av de siktede er siktet for kun ett lovbrudd, og at de øvrige har tilbøyelighet til å bli tatt for samme type lovbrudd, er det et relativt begrenset antall siktede som blir klassifisert for et annet lovbrudd enn det som var mest alvorlig.

Lovbrudd der politiet avslutter etterforskningen ved å innstille på tiltale inngår i statistikkgrunnlaget først når rettskraftig dom foreligger. Det er således lovbrudd ferdig behandlet av domstolene som inngår i avgjørelsestypen "Tiltale" (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner og tidligere avsnitt om overgangen til nytt kriterium for utvalg som ble innført med STRASAK i tidsperioden fra 1984 til 1991).

Ved lovbrudd som flere har vært sammen om, kan politiets avgjørelse være forskjellig for de forskjellige siktede. Tabeller der lovbruddene er gruppert på type avgjørelse, viser kun avgjørelsen for den siktede som er valgt som representant i lovbruddet (av alle lovbrudd ferdig etterforsket i 2015 hadde under 2 prosent mer enn én siktet).

Avgjørelsen "Overført til konfliktråd" innebærer at det anmeldte lovbruddet og den siktede er blitt overført til konfliktråd - og at politi og påtalemyndighet har fått tilbakemelding om at det er kommet frem til en løsning i konfliktrådet. De lovbrudd som er overført men ikke blir løst gjennom megling i konfliktråd, vil få andre rettslige avgjørelser som kategoriseres under andre typer avgjørelser i statistikken.

De aller fleste lovbrudd har kun ett gjerningstidspunkt, men for de lovbrudd som har skjedd over en tidsperiode fastsettes alder ut fra første gjerningstidspunkt. I tillegg vil de siktedes alder alltid fastsettes ut fra gjerningstidspunktet for det alvorligste lovbruddet som personen er siktet for i løpet av året. I enkelte tilfeller medfører dette at siktedes alder blir noe misvisende: Personer under den kriminelle lavalder (15 år) kan komme til å fremstå i statistikken som tiltalt og straffet. At personer under 15 år fremstår som tiltalt eller straffet kan imidlertid også skyldes feilregistrering av politiet eller at feil avgjørelse er gitt av påtalemyndighet eller domstol.

Ut fra erfaring er det ofte feilregistreringer som er årsaken til at det blir registrert siktede under 5 år. Personopplysninger om siktede under 5 år tas derfor ut av statistikken (og befolkningen 5 år og over brukes til beregning av siktede per 1 000 innbyggere).

Et lovbrudd kan inngå som en del av etterforskningen av et større sakskompleks. Dette kan være tilfelle når en person etterforskes for flere likeartet lovbrudd mot ulike ofre, eller når mange personer etterforskes for ett eller flere lovbrudd som har skjedd innenfor samme hendelsessituasjon. Et lovbrudd, og den rettskraftig avgjøre som dette har fått, vil ikke komme med i statistikken før alle de resterende lovbruddene i sakskomplekset er rettskraftig avgjort. Dette medfører at enkelte lovbrudd er rettskraftig avgjort tidligere enn i det året lovbruddet blir en del av statistikken (i statistikken for 2015 var under 6 prosent av lovbruddene avgjort i ett tidligere år enn i 2015).

Forsøk på lovbrudd er i de fleste mer alvorlige tilfellene straffbart. Slike straffbare forsøk på lovbrudd registreres vanligvis som gjennomført lovbrudd i materialet som danner grunnlag for statistikken. Undersøkelser tyder på at regelen tidligere bare unntaksvis er fulgt når det gjelder drap, og at drapsforsøk vanligvis ble registrert som grov legemsbeskadigelse frem til 1987. Etter innføring og utvikling av STRASAK har forsøk på enkelte typer lovbrudd, for eksempel drapsforsøk og voldtektsforsøk, blitt registrert og presentert som egne typer lovbrudd i statistikken.

Lovbrudd som politiet henlegger regnes som ferdig etterforsket i statistikken. Dersom et slikt henlagt lovbrudd blir oppklart et seinere år, vil dette bli telt med både det året det blir henlagt og det året det blir oppklart.

Bearbeidingen ved SSB viser at det foretas enkelte åpenbare feilregistreringer ved de ulike politikammer. Det er hvert år enkelte saker hvor rettelser ikke blir returnert til SSB. Dette medfører at opplysningene fra de politikammer som gjør rettelser blir riktigere og mer omfattende enn opplysningene fra de politikammer som ikke returnerer rettede feillister.

I BL/STRASAK er det et stort utvalg av ulike kategorier for registrering av lovbrudd og rettskraftige avgjørelser (se Definisjon av viktige begrep og variabler under Definisjoner). Så lenge gyldige koder for lovbrudd og rettskraftige avgjørelser er benyttet kan ikke SSB, gjennom bearbeidingen av statistikken, avdekke om riktige kategorier er brukt. Partielle frafall (ved at enkelte kjennemerker ikke er oppgitt på enkelte enheter) forekommer, men ved hjelp av interne kontroller i BL/STRASAK er disse begrenset til mindre sentrale kjennemerker.

Mulighetene for at det kan ha forekommet feil kategorisering i registreringen av lovbrudd er størst i statistikken over anmeldte lovbrudd, og da særlig for de mer spesifiserte typer av lovbrudd. Registreringen av type lovbrudd og rettskraftig avgjørelse ved avsluttet etterforskning foretas etter vurdering av jurist, og anses derfor å være mer pålitelig enn registreringen som foretas ved anmeldelse.

For informasjon om utvalgsfeil, se Datakilder og utvalg under Produksjon og Feilkilder og usikkerhet.

Kriminalstatistikken omfatter bare den registrerte kriminaliteten, de lovbrudd politiet oppdager eller får kjennskap til. Politiets ressurser og prioriteringer og folks tilbøyelighet til å anmelde lovbrudd har stor betydning for hvilke handlinger som blir en del av kriminalstatistikken. Et ukjent antall lovbrudd blir aldri registrert. Slike uregistrerte lovbrudd kalles gjerne mørketall. Ulike intervjuundersøkelser om selvrapportert kriminalitet og utsatthet for kriminalitet tyder på at kriminaliteten som ikke blir registrert er omfattende (se blant andre Levekårsundersøkelsen, SSB). Hva som over tid registreres av kriminalitet er nødvendigvis også påvirket av endringer i lovverk og forskrifter (se Sammenlignbarhet over tid og sted under Produksjon). Disse fenomenene er imidlertid ikke direkte "feil" ved statistikken, men elementer som påvirker den. For mer om dette se kapittel 3 i Kriminalitet og rettsvesen 2009

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Fortsatt færre oppklarte lovbrudd

Fortsatt færre oppklarte lovbrudd

Publisert 23. oktober 2019

Det var i alt 287 600 ferdig etterforskede lovbrudd i 2018, som er 0,4 prosent færre enn året før. Fortsatt nedgang i oppklarte lovbrudd ga færre siktede personer.

Les artikkelen
Nye tall for siktelser og innvandrerbakgrunn

Nye tall for siktelser og innvandrerbakgrunn

Publisert 11. februar 2020

Nye tabeller for siktelser mot personer kategorisert etter innvandrerbakgrunn viser flere nyanser når det gjelder type lovbrudd og personenes landbakgrunn. Tabellene viser også andeler av siktelser og siktede personer for Oslo som bosted eller gjerningssted.

Les artikkelen
Ytterligere nedgang av ofre for tyveri, men ikke trusler og vold

Ytterligere nedgang av ofre for tyveri, men ikke trusler og vold

Publisert 25. mars 2019

9 prosent av den voksne befolkningen oppga i levekårsundersøkelsen 2018 at de ble offer for tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold. Andel ofre for trusler om vold var noe større enn i de to siste undersøkelsene.

Les artikkelen
Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

Publisert 11. desember 2017

Andelen som blir siktet for kriminalitet er generelt høyere blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen, men overrepresentasjonen har blitt mindre siden år 2002.

Les artikkelen
De nye kriminalstatistikkene

De nye kriminalstatistikkene

Publisert 6. mars 2017

Når nye årganger av SSBs kriminalstatistikker nå publiseres er det med store endringer i statistikkenes innhold. Selv for erfarne og faglig kompetente brukere av disse statistikkene vil dette innebære nye – og noen ganger uoverkommelige – utfordringer. For fremtidens kriminalstatistikk, og dens brukere, ser det imidlertid mer lovende ut. Årsaken til dette er en endring i Standard for lovbruddstyper, laget som følge av ny straffelov og tilhørende nytt kodeverk i alle registre brukt i datagrunnlagene.

Les artikkelen
Ungdoms levekår

Ungdoms levekår

Publisert 10. juni 2013

I denne analysen kan du lese om hvordan ungdom og unge voksne (mellom 16 og 30 år) lever i dag. Skole, jobb, økonomi, bolig, venner, familie, helse og kriminalitet er blant de temaene som blir omtalt.

Les publikasjonen
Kriminalitet og rettsvesen 2009

Kriminalitet og rettsvesen 2009

Publisert 15. august 2009

Kriminalitet og rettsvesen 2009 er et oppslagsverk og en inngangsport til kriminalstatistikkene og andre kunnskapsdata om kriminalitet og rettsvesen som SSB forvalter.

Les publikasjonen
Fra overgrep til straff

Fra overgrep til straff

Publisert 2. juni 2020

Anmeldelsene av vold i nære relasjoner og overgrep mot barn har i de siste 15 årene medført store endringer i den registrerte voldskriminaliteten. Men hva skjer i rettssystemet etter at vold i nære relasjoner eller overgrep mot barn er anmeldt hos politiet?

Les publikasjonen

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB