356668
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
356668
statistikk
2018-10-26T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
lovbrudde, Etterforskede lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, politiets avgjørelse (for eksempel tilltale, henleggelse, forelegg), oppklaring, siktede, tilbakefall, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
true

Etterforskede lovbrudd

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

288 837

lovbrudd ferdig etterforsket i 2017

Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tall
2017
Lovbrudd etterforsket288 837
Lovbrudd etterforsket og oppklart146 114
Siktelser mot personer149 582
Siktede personer73 814
Siktede personer som inngår i tilbakefallsstatistikken72 306
Siktede personer i utgangsår med tilbakefall i den på følgende femårsperioden31 796

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall

Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddOppklaringsprosent
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2017
Alle lovbruddstyper288 837142 723146 11490 28241 2009 8071 4347 6392 14756 68458 69120 95351
¬ Eiendomstyveri87 98169 48418 49762 7294 3542 2291722 1115205 0106 4184 43821
¬¬ Tyveri, i alt87 34668 96918 37762 3074 3052 1871702 1065184 9856 3624 40621
¬¬¬ Mindre tyveri11 5853 2588 3271 766933514451 1553673 1181 0042 68372
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted10 0122 2267 786884815485421 1003472 9558772 50778
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1 5731 032541882118293552016312717634
¬¬¬ Tyveri61 77854 4417 33750 5432 3821 434827851391 7863 1861 44112
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted6 3352 3983 9371 41658735243482581 2931 26084462
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet5 1594 2439163 7973191207913314352112818
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig9 1228 2858377 3256323226709905281409
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2 9712 6483232 0734151564326521597411
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig5785344450326414072588
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig5 5735 1034704 749191162134331344588
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 5747 0535216 6692591141138942362707
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel13 48613 10737912 814165123538372192743
¬¬¬¬ Tyveri fra person19 78219 26551718 490375397352191211961293
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale6 0045 8171875 6137712611035767503
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)3 5123 486263 420194702051271
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)2 7512 720312 6294249030611111
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)2 0281 974541 9312221011891883
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5 4875 2682194 89721515422684488534
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri32090230324567148251275672
¬¬¬ Grovt tyveri10 1708 2801 8907 47761715630902571 57816319
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted65644021636450224151271601333
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1 6331 2693641 110114414260103052322
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig4 2213 5197023 11634849638185817417
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig2 3961 9504461 66424932521133853619
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig791618173574430112031302822
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1 034951838785617050266108
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy1 4861 2002861 13648885082581519
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person2 0191 8261931 750423222021692010
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)730668626587300016018
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)4324284422420000311
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)327315122974140101824
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)9291188210000101
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted43832411428525122100971626
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri15526129115464021051883
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3 8132 9908232 521373831376102459411922
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 8381 289549971259536456154117230
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1 106987119903572251713821611
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy869714155647578214361013118
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel635515120422494225225563219
¬ Annet vinningslovbrudd23 52913 9179 6127 4013 4082 831277243772 4825 6021 20841
¬¬ Heleri og hvitvasking2 4319141 51715793555155330298517262
¬¬¬ Heleri, i alt2 2868591 42715754444655328692116262
¬¬¬¬ Heleri2 1618031 35814710433654328585815863
¬¬¬¬ Grovt heleri125566914411010163455
¬¬¬ Hvitvasking, i alt1335083036104001658962
¬¬¬¬ Hvitvasking82394302892001520852
¬¬¬¬ Grov hvitvasking511140081200138178
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking125703110006158
¬¬ Bedrageri, i alt15 16911 2423 9277 1811 6262 37263158442842 97147026
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende2 0541 7912631 329172283725593716913
¬¬¬ Bedrageri11 6919 0422 6495 7371 2571 99949126391911 91537823
¬¬¬ Grovt bedrageri1 4244091 0151151979077009852371
¬¬ Underslag, i alt1 0856204651043341681413289123110243
¬¬¬ Underslag87153833310227814711826901169338
¬¬¬ Grovt underslag21482132256213521115962
¬¬ Økonomisk utroskap1745412004293101113569
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel7114571120100056180
¬¬ Regnskapsovertredelse1 2782661 012018362216045440215079
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd15111635156563003171523
¬¬ Skatt og avgift1 202259943113834865023459610878
¬¬¬ Skattesvik4447437014242710592951583
¬¬¬ Grovt skattesvik7219530121610249174
¬¬¬ Annet, skatt og avgift6861665200842953301732529276
¬¬ Tolloven1 6832681 415471593923501 07318315484
¬¬¬ Smugling1 088118970306015131074710711589
¬¬¬ Annet, tolloven5951504451799241040326763975
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd285164121516536120240483142
¬ Eiendomsskade16 47613 1833 29311 0291 684435356132496811 18556520
¬¬ Skadeverk, i alt16 03812 8453 19310 9271 458428325512486771 16555220
¬¬¬ Mindre skadeverk2 1071 6484591 44615545245471419613022
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning75953022944766161332573376130
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)81673680689361104924232010
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk5323821503105318181344364928
¬¬¬ Skadeverk13 40610 7842 6229 1431 2393752747819753399741720
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning5 2503 8371 4133 1275451521330411625950323127
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel6 5335 7068275 012512171111135419735311013
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1 6231 2413821 0041825236127771417624
¬¬¬ Grovt skadeverk5254131123386483284372521
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning250161891183922231359336
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel235218171961741430917
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk40346248201004115
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade438338100102226736214201323
¬ Vold og mishandling30 88715 88115 0062 23312 4321 0271891 7889381 9927 4802 80849
¬¬ Voldslovbrudd18 2389 2548 9841 1077 806253888476491 3534 6871 44849
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt11 8485 9875 8618064 887239555025781 3452 1691 26749
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse11 4455 8025 6437544 756237554895671 3451 9951 24749
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse4031852185213120131101742054
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 89897692228168456695337554249
¬¬¬¬ Kroppsskade1 60787673126060745605335754045
¬¬¬¬ Grov kroppsskade291100191217711900180266
¬¬¬ Drap31625050110024081
¬¬¬ Drap, forsøk34430130040025188
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død9216760150130071283
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade59950080110047285
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død33726070020024079
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 7142 05565932 032119341215357724
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 5602 01654431 993119331214227621
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner1543911503900100113175
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 4351371 298412256197411 0455190
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd18673113125830372363861
¬¬ Trusler, i alt7 2573 6133 6443892 801355686471572042 03959750
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)5 1622 9622 2003392 272310414241401781 02543343
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)2091535624114132251027327
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann995272723192151820108635604673
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler891226665720014590102342711575
¬¬ Ran og utpressing76851325533215622338202031233
¬¬¬ Ran548351197241109102810160836
¬¬¬ Grovt ran97702753150240022128
¬¬¬ Utpressing1139122383121161012319
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing101901000009090
¬¬ Tvang160926897571901451343
¬¬ Frihetsberøvelse116665011541041043243
¬¬ Omsorgs- og familieforhold1891296001167680064632
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse4 0672 1751 8923681 4033822223212943440868947
¬¬ Menneskehandel78314711200000047060
¬¬ Terror og terrorrelatert handling148661013002143
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000..
¬ Seksuallovbrudd5 6552 6333 0224392 1103450419303481 66456153
¬¬ Voldtekt, i alt1 7981 139659921 0220251300038214737
¬¬¬ Voldtekt1 7401 108632879970241270036314236
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år59419539914165016990019310767
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 146913233738320828001703520
¬¬¬ Grov voldtekt5831275250130019547
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)303000000030100
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder5531245250130016544
¬¬ Voldtekt, forsøk78591924350030014224
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold7139324340140023545
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år3947931596703230018011280
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående14944105041031500682270
¬¬ Seksuell handling1 03744759076365338033336211257
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år662192470101791265103327271
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke375255120661862115233304032
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 21151269917630825393818928712258
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)355165190611011231550772754
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder8563475091152072416231392109559
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd9173146035823861271191263483966
¬ Rusmiddellovbrudd45 5758 20537 3701 5355 6518002191 02311512 14219 4134 67782
¬¬ Narkotikalovbrudd33 3855 85027 5358774 15764217481810910 09012 4844 03482
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven17 7721 95315 8191131 62712390421736 9685 6412 71689
¬¬¬¬ Narkotika, bruk10 6318519 78017703842219634 2713 7711 45692
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse7 1411 1026 0391128578548202102 6971 8701 26085
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt15 6133 89711 7167642 53051984397363 1226 8431 31875
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven14 6183 73410 8847352 40551777369363 1226 0491 30874
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven995163832291252728007941084
¬¬ Doping1 5353801 1552629555416053147813075
¬¬¬ Doping, legemiddelloven6531265271118611101992477081
¬¬¬ Doping, straffeloven88225462825177493503322316071
¬¬ Ruspåvirket kjøring8 6389477 6912891203415959226 25634989
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk8 3939197 4742864193415558056 16634389
¬¬¬ Promillekjøring, annet24528217027104011790689
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt5796451554991121358816389
¬¬¬ Alkohollovovertredelse5786351544991121358816389
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse110100000000..
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1 43896447462525974618024111410133
¬ Ordens- og integritetskrenkelse31 5979 49522 1022 6465 3291 2642561 0531209 3468 3283 25570
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse11 9812 6229 3592052 19714476420344 7952 8551 25578
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt5 4759824 493168457744118232 99886049482
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 354521 30213696601 164498396
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus2 3965241 8721461362651151 14542323878
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 7254061 31914348321261868938817376
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning6 5061 6404 8661891 3526732302111 7971 99576175
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 3533242 02910288161015365471 03428986
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd2 3054471 85834368271885065688023781
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 8488699791456962446455948123553
¬¬ Myndighetskrenkelse12 4362 30210 134321 981150139438394 0134 0781 56681
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet9 2341 4027 83271 2337587404363 6212 7401 03185
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 2902192 07131762119761296179322990
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 8001361 66421061711601177763717992
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann49083407170481611841565083
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning6 9441 1835 76141 0575468328242 6601 94780283
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet9866592104512822844529315393
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud2 0876281 45905962302381219680420970
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 9592642 695024112115541 79355628791
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring64512252308423157022414814481
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning26710416349154602146961
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 5274531 07410387411571189747470
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1 192222970019315144169035681
¬¬¬¬ Uriktig anklage335231104101942613012711831
¬¬¬ Utlendingslovgivning1 3793291 050228014336027932544076
¬¬¬¬ Innreiseforbud3025524705005301237682
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold2716110160000010141
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning1 05025879222141428302787843375
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet27225012912001219
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse26996173136911319295381964
¬¬ Integritetskrenkelse7 1804 5712 6092 4091 15197041195475381 39543436
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse4 9003 2621 6381 74068081428911736794421933
¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 6695741 0955837412220431132857314066
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk1 1823108722921657832725047810574
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet48726422329158651211478953546
¬¬¬¬ Pengefalsk278241371636513020231213
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)2 6252 3432821 4921776686455281505411
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)3703066419835721548361117
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2 2552 0372181 2941425965401201144310
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse32810422427641121191902368
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 581838743559194805742812539112547
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 246544702355150363702611637311756
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem335294412044444242918812
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred3392558458145493171585325
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering174106683466421111536539
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse1861107618662332026163241
¬ Trafikkovertredelse43 3098 17735 1321 5755 3631 0441953665523 2808 3583 07381
¬¬ Veitrafikkovertredelse42 6668 03634 6301 5615 2711 0171873605422 8888 3143 01481
¬¬¬ Uten gyldig førerkort11 66379510 86806966930200175 2454 42298493
¬¬¬ Ulovlig hastighet11 0471 5259 522531527408592907 1811 74556786
¬¬¬ Personskade2 6711 3381 333971 17761339395119814250
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse17 2854 37812 9079332 8714799592349 5111 9491 32175
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning643141502149227861392445978
¬ Annet lovbrudd3 8281 7482 0806958691434123431 40324336854
¬¬ Natur- og miljølovbrudd3 2921 5361 7566697371062418421 21719028953
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd2120113601100005
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd1 1746625124312206531417236844
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd2 0978541 24322551110018144180016722159
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning328135193892251000127184859
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning2087713118401275159353163

Tabell 2 
Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall

Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbrudd
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2017
I alt288 837142 723146 11490 28241 2009 8071 4347 6392 14756 68458 69120 953
Oslo63 15740 03223 12526 0487 0486 5913451 4891436 6479 3265 520
Øst40 25418 22422 03011 9535 1257853619742569 4558 3363 009
Innlandet17 8307 79210 0384 4052 548751883701765 0183 4141 060
Sør-Øst36 88416 41020 47410 4585 5921801807583157 9969 3052 100
Agder18 7998 44610 3535 2062 388814386321343 8185 088681
Sør-Vest28 54413 35615 1888 5904 4811261591 1083404 8856 6192 236
Vest28 31013 79614 5149 0514 181485797331105 9795 6582 034
Møre og Romsdal9 8273 9025 9252 1431 750093181342 4812 249743
Trøndelag21 73911 72310 0167 9123 73435425892504 1573 3691 651
Nordland10 8064 1676 6391 9062 1999532511372 9322 1121 207
Troms8 0623 0105 0521 7931 1963182351092 1762 131401
Finnmark4 3041 7652 5397969072834172421 105930290
Svalbard813546181601112996
Særorgan2406517533502790614515
Uoppgitt politidistrikt000000000000

Tabell 3 
Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent

Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2017
Lovbrudd etterforsket
I alt288 83787 98123 52916 47630 8875 65545 57531 59743 3093 828
Oslo63 15725 4575 4954 8066 6366917 1517 9994 640282
Øst40 25411 4763 6471 9333 9016456 3214 6907 333308
Innlandet17 8304 0201 7316361 7784432 5971 7144 668243
Sør-Øst36 88410 1102 4831 9604 0305737 6533 7695 973333
Agder18 7995 6401 3579612 0302593 2392 1312 827355
Sør-Vest28 5448 6832 3751 5983 0385825 3332 9333 634368
Vest28 3109 5191 8931 2783 0966754 2152 6154 605414
Møre og Romsdal9 8271 8918136051 2124021 6541 1741 784292
Trøndelag21 7396 8912 1081 4872 1234733 0301 8153 496316
Nordland10 8061 6997436041 4463782 2771 3582 018283
Troms8 0621 9525063659673181 3668121 549227
Finnmark4 304631292233614142706558774354
Svalbard81123950136726
Særorgan240083111742023127
Uoppgitt politidistrikt0000000000
Lovbrudd etterforsket. Oppklaringsprosent
I alt51214120495382708154
Oslo37183110404276577244
Øst55215023525285748150
Innlandet56163923496084728360
Sør-Øst56224724495386728247
Agder55224726494988828348
Sør-Vest53234222525582778555
Vest51234623494679778157
Møre og Romsdal60313934555884748546
Trøndelag46203216476177657941
Nordland61274632505381768265
Troms63325039596883798568
Finnmark59195732584274707771
Svalbard578..3380..69835777
Særorgan73..511009195807410067
Uoppgitt politidistrikt....................

Tabell 4 
Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall

Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
I altIngen siktede1 siktet2 siktede3 siktede4 siktede5 siktede6 siktede7 eller flere siktede
2017
Alle lovbruddstyper288 837146 184137 4673 807903303913943
¬ Eiendomstyveri87 98169 83816 4021 2103771192366
¬¬ Tyveri, i alt87 34669 31316 2971 2053771192366
¬¬¬ Mindre tyveri11 5853 3738 0361452010100
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted10 0122 3257 525133199100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1 5731 0485111211000
¬¬¬ Tyveri61 77854 6296 472514110391013
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted6 3352 4473 6231994319211
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet5 1594 2567241223910701
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig9 1228 3346968452100
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2 9712 6882612101000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig578536251610000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig5 5735 1104104741100
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy7 5747 0624683374000
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel13 48613 119355930000
¬¬¬¬ Tyveri fra person19 78219 3184114094000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale6 0045 8291571521000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)3 5123 49120100000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)2 7512 72524200000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)2 0281 97936760000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)5 4875 2941741513000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri320931952740001
¬¬¬ Grovt tyveri10 1708 2931 098462230671253
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted65644189921610431
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1 6331 26925760395111
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig4 2213 5274491506130400
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig2 3961 95729192449300
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig79161989451621100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1 034951691310000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy1 4861 201155823315000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person2 0191 8287143733001
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)7306681611350000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)4324290210000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)3273155430000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)92911000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted4383254926343001
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri15527773584310
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy3 8133 01869184173000
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 8381 3094605991000
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped1 106990108620000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy8697191231962000
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel635525105500000
¬ Annet vinningslovbrudd23 52914 2248 69247986258510
¬¬ Heleri og hvitvasking2 4319191 40386164102
¬¬¬ Heleri, i alt2 2868641 32578134101
¬¬¬¬ Heleri2 1618081 26970113000
¬¬¬¬ Grovt heleri1255656821101
¬¬¬ Hvitvasking, i alt1335071830001
¬¬¬¬ Hvitvasking823940300000
¬¬¬¬ Grov hvitvasking511131530001
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking1257000000
¬¬ Bedrageri, i alt15 16911 4223 5021804413422
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende2 0541 824224510000
¬¬¬ Bedrageri11 6919 1792 387109114001
¬¬¬ Grovt bedrageri1 42441989166329421
¬¬ Underslag, i alt1 085669408700001
¬¬¬ Underslag871582282600001
¬¬¬ Grovt underslag21487126100000
¬¬ Økonomisk utroskap17456942310000
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel711452211001
¬¬ Regnskapsovertredelse1 2782969453240100
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd15112221800000
¬¬ Skatt og avgift1 2022798793941000
¬¬¬ Skattesvik44477362500000
¬¬¬ Grovt skattesvik7219391310000
¬¬¬ Annet, skatt og avgift6861834782131000
¬¬ Tolloven1 6832751 28997143212
¬¬¬ Smugling1 0881218837262112
¬¬¬ Annet, tolloven5951544062581100
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd28517299523022
¬ Eiendomsskade16 47613 3882 676260902619710
¬¬ Skadeverk, i alt16 03813 0442 608244822519610
¬¬¬ Mindre skadeverk2 1071 68936035145310
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning7595491781975100
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)81674762610000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk5323931201060210
¬¬¬ Skadeverk13 40610 9412 16119166201359
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning5 2503 9271 154984015736
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel6 5335 7527105674121
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk1 6231 26229737191502
¬¬¬ Grovt skadeverk525414871820301
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning250162691320301
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel23521813400000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk40345100000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade438344681681010
¬ Vold og mishandling30 88716 97413 166564123401334
¬¬ Voldslovbrudd18 2389 6388 1333756717701
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt11 8486 3475 1842445511601
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse11 4456 1604 9972264610501
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse4031871871891100
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 8989808475794100
¬¬¬¬ Kroppsskade1 6078806774073000
¬¬¬¬ Grov kroppsskade2911001701721100
¬¬¬ Drap31622201000
¬¬¬ Drap, forsøk34430000000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død921676000000
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade59950000000
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død33726000000
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt2 7142 0715786410000
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner2 5602 0324804710000
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner15439981700000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 4351381 287721000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd18676109100000
¬¬ Trusler, i alt7 2573 8863 30350132300
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)5 1623 2101 90732101200
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)20915650210000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann995280711400000
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler8912406351221100
¬¬ Ran og utpressing76851615372188010
¬¬¬ Ran54835112156146000
¬¬¬ Grovt ran977191231010
¬¬¬ Utpressing1139317300000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing1016111000
¬¬ Tvang16010349421001
¬¬ Frihetsberøvelse11666291034301
¬¬ Omsorgs- og familieforhold18913848300000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse4 0672 5881 40645196021
¬¬ Menneskehandel783140502000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling1485010000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000
¬ Seksuallovbrudd5 6552 6462 92461163131
¬¬ Voldtekt, i alt1 7981 1406321942010
¬¬¬ Voldtekt1 7401 1096091722010
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år5941953841401000
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder1 146914225321010
¬¬¬ Grov voldtekt583123220000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)303000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder553120220000
¬¬ Voldtekt, forsøk785918100000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold713930020000
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år394793041010000
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående14944104100000
¬¬ Seksuell handling1 037451582400000
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år662192468200000
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke375259114200000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1 2115206771110020
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)355168182500000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder856352495610020
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd9173145771581101
¬ Rusmiddellovbrudd45 5758 30636 412672116501522
¬¬ Narkotikalovbrudd33 3855 92526 663621110481422
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven17 7722 00115 6131163012000
¬¬¬¬ Narkotika, bruk10 6318709 636892511000
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse7 1411 1315 9772751000
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt15 6133 92411 05050580361422
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven14 6183 76110 3993834920501
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven9951636511223116921
¬¬ Doping1 5353831 141811100
¬¬¬ Doping, legemiddelloven653128523200000
¬¬¬ Doping, straffeloven882255618611100
¬¬ Ruspåvirket kjøring8 6389567 6423730000
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk8 3939277 4303330000
¬¬¬ Promillekjøring, annet24529212400000
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt57969501621000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse57868501621000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse110000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1 438973465000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse31 59710 25420 82640169219107
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse11 9812 7319 019182338242
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt5 4751 0474 296103194132
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 354581 290411000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus2 3965601 7993330010
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 7254291 20766153122
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning6 5061 6844 72379144110
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 3533302 0021830000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd2 3054651 8102721000
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 8488899113493110
¬¬ Myndighetskrenkelse12 4362 8259 473114143232
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet9 2341 4967 6616481022
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 2902322 0441030001
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 8001451 651400000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann49087393630001
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning6 9441 2645 6175451021
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet98674908400000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud2 0876671 4061310000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 9592832 6432631021
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring645133512000000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning2671071481110000
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 5274671 0342240000
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1 1922299401940000
¬¬¬¬ Uriktig anklage33523894300000
¬¬¬ Utlendingslovgivning1 3797406171612210
¬¬¬¬ Innreiseforbud30258242100010
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold27169200000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning1 0506663661312200
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet27233100000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse269991581110000
¬¬ Integritetskrenkelse7 1804 6982 3341052210533
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse4 9003 2931 5703160000
¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 6695821 0671730000
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk1 1823138521430000
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet487269215300000
¬¬¬¬ Pengefalsk27824136010000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)2 6252 361258420000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)37030860200000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)2 2552 053198220000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse3281092091000000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1 58186461468168533
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1 24656858362158523
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem33529631610010
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred33930235101000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering17410959501000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse18613056000000
¬ Trafikkovertredelse43 3098 63234 57288134000
¬¬ Veitrafikkovertredelse42 6668 41834 15283121000
¬¬¬ Uten gyldig førerkort11 66382510 8161741000
¬¬¬ Ulovlig hastighet11 0471 5699 474310000
¬¬¬ Personskade2 6711 3651 299700000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse17 2854 65912 5635670000
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning643214420513000
¬ Annet lovbrudd3 8281 9221 797721315333
¬¬ Natur- og miljølovbrudd3 2921 6441 556601112333
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd21201000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd1 1746764692540000
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd2 0979481 08635712333
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning328191130610000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning20887111613000

Tabell 5 
Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall

Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2017
Alle lovbruddstyper149 582128 13221 4503 8247 22214 49919 55022 69935 11526 41913 4526 802
¬ Eiendomstyveri20 59815 0125 5861 5511 7161 5551 8322 8015 2153 6671 452809
¬¬ Tyveri, i alt20 48114 9125 5691 5501 7071 5411 8252 7855 1853 6461 437805
¬¬¬ Mindre tyveri8 4485 1933 2559721 1974285997861 7491 388767562
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted7 9034 8113 0929371 1563945437121 6151 295708543
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri5453821633541345674134935919
¬¬¬ Tyveri7 9686 0201 9485093756197821 1982 2651 533508179
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted4 2042 7761 4283522012353045661 225841322158
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1 1331 0091247173122139172286208539
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig8617151462013107107186227163362
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig2972435416102838717349111
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig4539610211751900
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig5194338633775810814995251
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy568521471014569881166113291
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel379347329812336114194192
¬¬¬¬ Tyveri fra person537414123464745597814575366
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale202148545111622296234194
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)22193021228340
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)282621325410210
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)68571121228426320
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)217164531991826415933102
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri286238481194242547539131
¬¬¬ Grovt tyveri3 1252 836289486139132963690657611464
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted40931297993044911269271
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet539510292683639111161792257
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig1 0871 01275821212178235252133435
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig66061446379811918115772203
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig311294175149746355049150
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig1161041200171319451282
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy47547410166167717813070
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person39633462511162572126112281
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)12211210013549412210
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)734100300300
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)221210142245220
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)110000001000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted24420638361115197985251
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri21919425011312750633070
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy940863772174103115165265149480
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil620563571048738612117188230
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped128126259109223231100
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy192174186172020226230150
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel1171001719147163021154
¬ Annet vinningslovbrudd10 1668 5481 618521474921 0431 7502 7822 4801 100320
¬¬ Heleri og hvitvasking1 6881 46622283810621729256233711315
¬¬¬ Heleri, i alt1 5761 3712058389620627252631810210
¬¬¬¬ Heleri1 4821 297185837881982554883029610
¬¬¬¬ Grovt heleri947420018817381660
¬¬¬ Hvitvasking, i alt103891400101019341695
¬¬¬¬ Hvitvasking474430084814922
¬¬¬¬ Grov hvitvasking56451100261120773
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking963000112320
¬¬ Bedrageri, i alt4 0973 215882418327759597499881827338
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende23816078572842355931238
¬¬¬ Bedrageri2 6581 981677366317936361074249514327
¬¬¬ Grovt bedrageri1 2011 074127013701903291972921073
¬¬ Underslag, i alt427292135211414650121113349
¬¬¬ Underslag299202972113938417572156
¬¬¬ Grovt underslag1289038002894641193
¬¬ Økonomisk utroskap1421366001453766254
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel7070000041118406
¬¬ Regnskapsovertredelse1 0198971220083710427036318552
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd373520002316943
¬¬ Skatt og avgift96690165001227428535314982
¬¬¬ Skattesvik371345260007261081394744
¬¬¬ Grovt skattesvik66660000021330174
¬¬¬ Annet, skatt og avgift5294903900115461641848534
¬¬ Tolloven1 5751 39817701156109236445369243106
¬¬¬ Smugling1 09097411606307116031825717375
¬¬¬ Annet, tolloven48542461052638761271127031
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd14513871427114734345
¬ Eiendomsskade3 8173 47933870042646145750364340616853
¬¬ Skadeverk, i alt3 6873 37231562642246044849263339516645
¬¬¬ Mindre skadeverk530480506811468586968512311
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning274250244772262537312493
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)7771691016101181021
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk1791592012322623212917127
¬¬¬ Skadeverk2 9902 74524549729137537840554533113830
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning1 6321 5081243141821921932192841805414
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel883801829558111118126190113648
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk4754363988517267607138208
¬¬¬ Grovt skadeverk167147206117171218201354
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning138119195113131014181243
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel21210742131111
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk871302111000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade130107237441911101128
¬ Vold og mishandling14 94812 8892 0597601 2341 5032 1292 1953 2792 3821 138328
¬¬ Voldslovbrudd9 2077 8171 3903686751 0021 4651 4492 1271 319616186
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt5 9285 1028263115106388968761 312835426124
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse5 6594 8598003004746138498211 259815406122
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse2692432611362547555320202
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 0179566124661651981982081113611
¬¬¬¬ Kroppsskade79675343245612915515216382278
¬¬¬¬ Grov kroppsskade22120318010364346452993
¬¬¬ Drap302820002310861
¬¬¬ Drap, forsøk302641103713221
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død765917018812519716
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade50361401538314412
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død26233003542534
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt709564145251663992671905215
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner577460117241352752201584310
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner132104280131124473295
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 3061 00929729861662702252891468015
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1117338169252923873
¬¬ Trusler, i alt3 4583 07638220027928142250873164532270
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)2 0091 79521417219414919727341437618945
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)57516131313721233
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann7186477173775117124173110678
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler6745839184754951041421476314
¬¬ Ran og utpressing394369254169609653561711
¬¬¬ Ran301280213254457144401311
¬¬¬ Grovt ran545313891869100
¬¬¬ Utpressing23203642521300
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing16160034216000
¬¬ Tvang837494111366172420
¬¬ Frihetsberøvelse90761444211711181140
¬¬ Omsorgs- og familieforhold54431104361021901
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse1 5961 37522114319111911215429831819170
¬¬ Menneskehandel5851700321113920
¬¬ Terror og terrorrelatert handling880011330000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000
¬ Seksuallovbrudd3 1343 06965267343374333271469627244206
¬¬ Voldtekt, i alt694678168982628182143943526
¬¬¬ Voldtekt660644168980607567139913326
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år41540213735828432884611921
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder245242316223232395530145
¬¬¬ Grov voldtekt343400226154320
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)330010010010
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder313100126144310
¬¬ Voldtekt, forsøk20200211493000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold36351421117776
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år327324356710250183226243
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående1061024894514272658
¬¬ Seksuell handling59159013839864751701435661
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år47347212930743835561174450
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke1181180991291614261211
¬¬ Seksuelt krenkende atferd714709564538110942971545559
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)19219112827323513232176
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder52251843626497429741334853
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd646611355790373654901776243
¬ Rusmiddellovbrudd38 40033 5814 8191491 5114 5506 3356 9439 6305 8592 617806
¬¬ Narkotikalovbrudd28 51124 9083 6031431 4093 7455 0515 2847 1023 9371 590250
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven16 16413 9552 2091091 0892 5643 0632 8673 6851 954722111
¬¬¬¬ Narkotika, bruk10 0198 6031 416778891 8131 9321 7312 0641 07738254
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse6 1455 352793322007511 1311 1361 62187734057
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt12 34710 9531 394343201 1811 9882 4173 4171 983868139
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven11 2779 9871 290343191 1511 8632 2223 0411 750766131
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven1 07096610401301251953762331028
¬¬ Doping1 1701 116540879216320360155266
¬¬¬ Doping, legemiddelloven528519905321181541506090
¬¬¬ Doping, straffeloven6425974503479816621095176
¬¬ Ruspåvirket kjøring7 7326 7301 0021755499411 2081 9361 622897503
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk7 5116 5169951755429181 1821 8871 558857491
¬¬¬ Promillekjøring, annet2212147007232649644012
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt52245072012136786790576022
¬¬¬ Alkohollovovertredelse52245072012136786790576022
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd4653778857414964142884425
¬ Ordens- og integritetskrenkelse21 99019 4702 5202857682 1953 5023 5675 2893 6781 951755
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse9 5488 7008481482569251 4921 6162 2221 562894433
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt4 6094 260349179460296888097162137086
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 3051 240652131733022452561928735
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 8811 73514602624237436443624815635
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse1 4231 285138155518729227127918112716
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning4 9394 4404991311623235247361 251941524347
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2 0451 904141487518324733259539015223
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd1 8761 78888323190211307492371221121
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning1 0187482705156506697164180151203
¬¬ Myndighetskrenkelse9 7368 3861 350523381 0431 6201 6262 3311 582861283
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet7 8686 973895373009711 4081 2641 7711 145720252
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann2 0811 8252561110432042738843422813237
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann1 6581 44821086925435729935617711028
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann423377463356670897851229
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning5 7875 148639261966519818761 337917588215
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet917766151494120169147207106628
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud1 4351 281154203336114155366317280114
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet2 7522 48826426046862248156333315766
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring51245755001051791631236719
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning17115615091725143838228
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage1 087733354221441272053002898910
¬¬¬¬ Uriktig forklaring98766732001430106183280281867
¬¬¬¬ Uriktig anklage10066342714212220833
¬¬¬ Utlendingslovgivning595511841418531272301113912
¬¬¬¬ Innreiseforbud24823414004245311338124
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold13130000164200
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning334264701414286811371278
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet541000011120
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse1811651612131032292936119
¬¬ Integritetskrenkelse2 7062 3843228517422739032573653419639
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse1 6421 418224147313626520546933712122
¬¬¬¬ Dokumentfalsk1 102958144049931291443382359222
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk883777106027691111142801897815
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet219181380222418305846147
¬¬¬¬ Pengefalsk4039140252310140
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)272223491024296625872830
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)6448165121191014300
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)20817533512185715732530
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse22819830001265344164120
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold89582570508983116105241165397
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted8437796445818310799228158357
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem524665809613740
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred423571541175441
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering736013661741512175
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse5446802614616154
¬ Trafikkovertredelse34 58830 3954 193531 0373 2933 7634 4787 4676 9234 3913 183
¬¬ Veitrafikkovertredelse34 20730 0274 180511 0263 2733 7214 4327 3686 8384 3393 159
¬¬¬ Uten gyldig førerkort10 8729 879993344557211 2031 6242 7152 2801 179661
¬¬¬ Ulovlig hastighet9 4848 4281 0561581 0551 1681 2282 1262 0331 255560
¬¬¬ Personskade1 312960352551118111118187220180322
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse12 53910 7601 779114621 3791 2391 4622 3402 3051 7251 616
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning3813681321120424699855224
¬ Annet lovbrudd1 9411 68925274076156191341397391342
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 7461 51423274070143167294350354321
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd110000000001
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd51950118155253874114127130
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd1 2261 01221463565118129220236227190
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning64613003371220127
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning13111417003101735272514

Tabell 6 
Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall

Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall
Siktede personer for eiendomstyveriSiktede personer for annet vinningslovbruddSiktede personer for eiendomsskadeSiktede personer for vold og mishandlingSiktede personer for seksuallovbruddSiktede personer for rusmiddellovbruddSiktede personer for ordens- og integritetskrenkelseSiktede personer for trafikkovertredelseSiktede personer for annet lovbrudd
2017
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over10 0695 9152 8859 4851 77421 11015 05925 6121 673
5-14 år1 20538596582239126242517
15-17 år1 3311073528262411 01760475036
18-20 år7652823349921972 6921 6142 56568
21-24 år8605513301 2441613 4012 3332 724145
25-29 år1 1158783561 3391653 5842 4643 145167
30-39 år1 9941 6624691 9862784 9093 4825 366289
40-49 år1 4811 4702831 4992603 1292 4794 976337
50-59 år7917001237471251 6161 2673 356333
60 år og over527227422701086365742 679291
Menn
Alle aldre 5 år og over6 9544 8072 6278 1401 71818 13413 10422 0511 443
5-14 år74835543502224107220497
15-17 år8389432770622884950968835
18-20 år5392233178671962 3021 4312 17759
21-24 år6484383011 0781562 9752 0772 371122
25-29 år8217063281 1551603 1552 1802 767142
30-39 år1 5171 3654301 6782694 2683 0644 638246
40-49 år1 0311 1792471 2632542 6072 0674 296281
50-59 år521583996581231 3401 0842 929290
60 år og over291184352331085314722 136261
Kvinner
Alle aldre 5 år og over3 1151 1082581 345562 9761 9553 561230
5-14 år4573538015192220
15-17 år49313251201316895621
18-20 år226591712513901833889
21-24 år21211329166542625635323
25-29 år29417228184542928437825
30-39 år47729739308964141872843
40-49 år45029136236652241268056
50-59 år2701172489227618342743
60 år og over23643737010510254330

Tabell 7 
Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 lovbrudd2 lovbrudd3 lovbrudd4 lovbrudd5 lovbrudd6 lovbrudd7 lovbrudd8 lovbrudd9 lovbrudd10 eller flere lovbrudd
2017
Alle aldre 5 år og over73 81450 11211 8994 4282 2391 2698135924193041 739
5-14 år2 7402 19633410446152076111
15-17 år4 3323 05271326811468311114952
18-20 år7 5925 2191 28942021112174572929143
21-24 år8 9845 7071 619598338171128787938228
25-29 år9 8396 2251 676689373216137856342333
30-39 år15 2899 7212 5651 08152831818218410885517
40-49 år12 4458 4021 9727683632251411096770328
50-59 år7 5805 4431 16436220111475514321106
60 år og over5 0134 1475671386521251010921
 
Begge kjønn73 81450 11211 8994 4282 2391 2698135924193041 739
Menn61 54041 18310 0983 8001 9311 1107185223612601 557
Kvinner12 2748 9291 80162830815995705844182

Tabell 8 
Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall

Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall
I altIngen medskyldige1 medskyldig2 medskyldige3 medskyldige4 eller flere medskyldige
2017
Alle aldre 5 år og over73 81467 3033 7671 333646765
5-14 år2 7401 653405305154223
15-17 år4 3323 46440124590132
18-20 år7 5926 8174281639886
21-24 år8 9848 1745221617354
25-29 år9 8399 0025491596960
30-39 år15 28914 2717071626881
40-49 år12 44511 778480823768
50-59 år7 5807 272201432737
60 år og over5 0134 87274133024

Tabell 9 
Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Siktede personer, etter kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Siktede personerSiktede personer per 1 000 innbyggere
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
2017
Alle aldre 5 år og over73 81461 54012 27414,7724,474,95
5-14 år2 7402 1256154,296,481,97
15-17 år4 3323 44688622,7935,259,60
18-20 år7 5926 3751 21738,1861,8112,71
21-24 år8 9847 6951 28932,6254,099,68
25-29 år9 8398 4281 41126,4844,467,75
30-39 år15 28912 9372 35221,5835,546,83
40-49 år12 44510 2272 21816,9327,106,20
50-59 år7 5806 3521 22811,1418,233,70
60 år og over5 0133 9551 0584,197,011,67
Ettårige aldersgrupper
5 år5410,080,120,03
6 år9810,140,240,03
7 år171520,260,450,06
8 år282710,420,790,03
9 år484170,731,220,22
10 år9279131,442,420,42
11 år143123202,233,750,64
12 år262216464,196,761,50
13 år78757721012,5217,926,85
14 år1 3491 03531421,6332,4110,32
15 år1 18591726819,3129,278,93
16 år1 6491 32832126,2641,1410,52
17 år1 4981 20129722,7335,189,35
18 år2 5312 09843338,1360,7313,60
19 år2 5522 15839438,9663,6912,46
20 år2 5092 11939037,4761,0512,09
21 år2 4442 06737735,6658,2611,41
22 år2 1991 86833132,1652,6810,05
23 år2 2101 91629432,1454,038,83
24 år2 1311 84428730,5651,418,48
25 år2 1171 82029729,4449,038,54
26 år2 0191 73228727,3845,897,97
27 år1 9711 68328826,1043,977,73
28 år1 8971 61728025,1642,157,56
29 år1 8351 57625924,4641,417,01
30 år1 7861 53425224,5641,727,01
31 år1 6931 45124223,3238,916,85
32 år1 6171 37224522,6137,407,04
33 år1 5891 34924022,3937,116,93
34 år1 5521 29425821,9935,377,59
35 år1 5421 30323921,6635,506,93
36 år1 4721 24322921,1634,916,75
37 år1 3721 16820419,4332,045,97
38 år1 3891 14724219,9731,997,18
39 år1 2771 07620118,4830,146,02
40 år1 3151 10021519,5431,786,57
41 år1 3131 07923419,0430,317,02
42 år1 2871 06921818,2029,506,33
43 år1 2551 01424117,0526,936,70
44 år1 2871 05922817,4327,796,38
45 år1 3191 08723217,3127,766,26
46 år1 2441 02521916,3226,275,89
47 år1 21999922016,1725,855,99
48 år1 16193222915,1123,676,11
49 år1 04586318213,7422,124,91
50 år og over12 59310 3072 2866,7111,292,37

Tabell 10 
Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall

Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2017
Alle lovbruddstyper73 81461 54012 2742 7404 3327 5928 9849 83915 28912 4457 5805 013
¬ Eiendomstyveri8 0255 3152 7101 1091 1695926108081 4451 145651496
¬¬ Tyveri, i alt8 0015 2942 7071 1081 1655876098071 4411 142646496
¬¬¬ Mindre tyveri3 9552 2601 695664865217186252504502362403
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted3 7482 1241 624643840200171228469477331389
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri20713671212517152435253114
¬¬¬ Tyveri2 8421 96188138823324627133961044422487
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 7311 03769428013313713619435927914271
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet3863424456443441448149307
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig168134341381621333925112
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig947222117111218171431
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig1183000222500
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig6354921571320681
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy115108777141616291871
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel10189126721012352540
¬¬¬¬ Tyveri fra person2351736225212226295034235
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale97633446121113241584
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)11101020013140
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)990010122210
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)23212882200120
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)95702513481213211581
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri1067828113212111171471
¬¬¬ Grovt tyveri9878771104230105129179280167496
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted1671382998191934492261
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet19217715227212126573062
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig418386327547588211577243
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig27225220222445607745143
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig10496853161016222480
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig423840073616820
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy61601014814211030
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person9264284371415231790
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)17134002426300
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)101100000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1486022233110
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted604317313810141380
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri5752506798151110
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy2171962114371923374729110
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1321151772481624321650
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped363514333821120
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy4946331084513240
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel24213145114350
¬ Annet vinningslovbrudd4 8163 83997730812014006871 3141 261621221
¬¬ Heleri og hvitvasking595502936233870941941105010
¬¬¬ Heleri, i alt5314518062333658217297467
¬¬¬¬ Heleri4613936862226596914784417
¬¬¬¬ Grovt heleri705812017613251350
¬¬¬ Hvitvasking, i alt574710005412201033
¬¬¬¬ Hvitvasking292720042610610
¬¬¬¬ Grov hvitvasking282080012610423
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking743000102310
¬¬ Bedrageri, i alt1 6271 13349423408218429042640414632
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende815328248129171694
¬¬¬ Bedrageri1 25584740821306114122533130911126
¬¬¬ Grovt bedrageri29123358061331567879262
¬¬ Underslag, i alt312202110193632408576258
¬¬¬ Underslag2141407419342532524696
¬¬¬ Grovt underslag986236002783330162
¬¬ Økonomisk utroskap4642400012211552
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel292900004111184
¬¬ Regnskapsovertredelse52143586003225612817410533
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd17152000022832
¬¬ Skatt og avgift405370350018281121438231
¬¬¬ Skattesvik11510510000183142258
¬¬¬ Grovt skattesvik17170000021932
¬¬¬ Annet, skatt og avgift2732482500171880925421
¬¬ Tolloven1 1931 04514807397616732730118294
¬¬¬ Smugling8527549803215111524221613668
¬¬¬ Annet, tolloven341291500418255285854626
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd71665022371819155
¬ Eiendomsskade1 6451 4721735222501751581401831206433
¬¬ Skadeverk, i alt1 5261 3751514482461741531301751126226
¬¬¬ Mindre skadeverk22119526416028202021111010
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning1181071129401112611333
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)28253528333211
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk75631271895117666
¬¬¬ Skadeverk1 1771 06910835517313312397139954715
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning675620552291137762577345145
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel3072763162272938314840266
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk19517322643327239181074
¬¬¬ Grovt skadeverk12811117521313101315651
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning1058916449108914641
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel15150541130010
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk871302111000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade119972274415108827
¬ Vold og mishandling8 1306 8891 2415347248571 0721 1171 6361 278656256
¬¬ Voldslovbrudd5 3804 5078732394186107977971 156815396152
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt3 2342 70852620631735442743265348226499
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse3 0242 52450019628833739238961346624697
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse2101842610291735434016182
¬¬¬ Kroppsskade, i alt879822572257145171164180993011
¬¬¬¬ Kroppsskade68864741224811513112714173238
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1911751609304037392673
¬¬¬ Drap282620002310751
¬¬¬ Drap, forsøk272341103611221
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død705713018811517713
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade4434100153731249
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død26233003542534
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt42433688241141601471143411
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner3692947523113450131100299
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner554213010710161452
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann65348816573485134108134904813
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd654718147111316463
¬¬ Trusler, i alt1 3131 15316014011910313015923824213349
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)67659284120914352621021086929
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)332761203210933
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann311279324163645516754308
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler293255384122131456971319
¬¬ Ran og utpressing251236152635445036441501
¬¬¬ Ran189177122224343929291101
¬¬¬ Grovt ran39381386669100
¬¬¬ Utpressing13112122311300
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing10100012205000
¬¬ Tvang23185354323210
¬¬ Frihetsberøvelse50401042146710520
¬¬ Omsorgs- og familieforhold4636100426917701
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse1 046882164122140777610416218912353
¬¬ Menneskehandel1394002106310
¬¬ Terror og terrorrelatert handling880011330000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 6571 60552229235187142154255237115103
¬¬ Voldtekt, i alt52350914866450616095602720
¬¬¬ Voldtekt49548114866248555191572520
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år33232111705023272263421718
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder16316031612252829281582
¬¬¬ Grov voldtekt28280022694320
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)330010010010
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder25250012684310
¬¬ Voldtekt, forsøk880111221000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold26251420115544
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år1951941350682812181033
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående31310861125521
¬¬ Seksuell handling2182171331816162037411621
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år14314212813111182725812
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke75750555512101689
¬¬ Seksuelt krenkende atferd2682662442627192237462423
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)9494020191046131345
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder174172224717151624332018
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd38835533506824143557703931
¬ Rusmiddellovbrudd16 01313 6072 406867862 1512 6942 6893 6102 2601 228509
¬¬ Narkotikalovbrudd11 5289 8121 716847421 7222 1502 0322 6181 375677128
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 9104 036874605271 0331 04976686541217127
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 9892 42256744456768632432411182586
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 9211 614307167126541733445423011321
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 6185 776842242156891 1011 2661 753963506101
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 8345 066768242146631 0001 1151 49080443193
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven784710740126101151263159758
¬¬ Doping5124714103418012816477145
¬¬¬ Doping, legemiddelloven10710610192431281400
¬¬¬ Doping, straffeloven405365400232569713663145
¬¬ Ruspåvirket kjøring3 4632 913550031270388476734734481349
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk3 2912 747544031264369458701683447338
¬¬¬ Promillekjøring, annet1721666006191833513411
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt34628660010112604146353210
¬¬¬ Alkohollovovertredelse34628660010112604146353210
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd16412539206161248392417
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 2518 0531 1981894091 0781 4471 4651 9861 408795474
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 8794 334545106156502785781984755456354
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 6042 40020485536558051452332916961
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 0681 010581121502522032051526231
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus884809750141161841861991036022
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse652581717299914412511974478
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning2 2751 93434198101137205267461426287293
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted79073357354671931152081376817
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd6606243621163059771271499982
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning8255772484239365375126140120194
¬¬ Myndighetskrenkelse3 2532 77447915117428561563744480244101
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 5302 18734358938748542350835819085
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann4794087133264909691563017
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann3142645011340686064342212
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann16514421219242236272285
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 0511 77927225732339532741730216068
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet210154560293838323525121
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud19317023012101851524118
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 4041 2441602232753282472671686727
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring1621402200192251372616
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning8271110471081320146
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage190130602202528305120122
¬¬¬¬ Uriktig forklaring1339934013171722391591
¬¬¬¬ Uriktig anklage57312627811812531
¬¬¬ Utlendingslovgivning446378681313379217187339
¬¬¬¬ Innreiseforbud195182130041944883082
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold11110000163100
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning2401855513917428056257
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet431000011110
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse837677531117131485
¬¬ Integritetskrenkelse1 119945174681361481011212581739519
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse67155012110619969731741165712
¬¬¬¬ Dokumentfalsk550468820396662651531035012
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk4263695702546505012979398
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet12499250142012152424114
¬¬¬¬ Pengefalsk15150402113220
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)825428622253510920
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)249151108112100
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)58451351217248820
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse241311006328230
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold3583223643684329387243193
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted3282953340634326346638153
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem30273350346540
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred241951020153210
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering362975412254103
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse30255015034881
¬ Trafikkovertredelse22 84819 5323 316366502 3052 3572 6584 6244 4423 1382 638
¬¬ Veitrafikkovertredelse22 59619 2893 307346422 2912 3312 6274 5574 3813 1112 622
¬¬¬ Uten gyldig førerkort5 3004 752548222733204866621 2321 127710468
¬¬¬ Ulovlig hastighet7 5626 6359271468949409321 6201 6031 045481
¬¬¬ Personskade1 043743300440907787158164144279
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse8 6917 1591 53272839878289461 5471 4871 2121 394
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning25224392814263167612716
¬ Annet lovbrudd1 4291 22820152846104121236294312283
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 3231 1361875284398111212269288269
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd110000000001
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd4324141813521296194102116
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd890721169425387782151175186152
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning3735200233101045
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning695712001371415209

Tabell 11 
Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Siktede personer, etter kjønn, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2017
Siktede personer, bosted
I alt73 81461 54012 2742 7404 3327 5928 9849 83915 28912 4457 5805 013
Hele landet68 20856 46311 7452 7294 3017 2878 2698 82913 71011 3796 9304 774
Østfold4 5443 715829148271439576539921834503313
Akershus7 0415 7791 2622934597607398961 3651 242778509
Oslo8 7917 2271 5645045247071 0071 2602 0331 414852490
Hedmark2 3521 93242045131228304301413423291216
Oppland2 0421 71632638117252255212381355242190
Buskerud3 6282 992636112228388428502757588392233
Vestfold3 2222 61560782181313388422689591324232
Telemark2 3501 94240870139275293320432416238167
Aust-Agder1 8321 50732568123198183219382333192134
Vest-Agder2 6692 20246782206334365343515432251141
Rogaland6 6875 4791 2083814537348298811 3591 084577389
Hordaland6 1725 1721 0002714306667377921 2651 022616373
Sogn og Fjordane1 1239681554551149145142205160103123
Møre og Romsdal3 2072 675532125172378393408651501313266
Sør-Trøndelag (-2017)3 6403 009631139241382459484673602386274
Nord-Trøndelag (-2017)1 7461 473273100131224210198305275143160
Nordland3 4092 878531119178407494417671497356270
Troms - Romsa2 4102 01839277187300304291440392233186
Finnmark - Finnmárku1 3391 1621773079153160200252217140108
Svalbard422000021100
Norge, uoppgitt fylke000000000000
Utlandet, uten oppgitt fylke5 6015 07352811303057141 0091 5781 066650238
Uoppgitt fylke541010111001
Siktede personer per 1 000 innbyggere, bosted
I alt14,7724,474,954,2922,7938,1832,6226,4821,5816,9311,144,19
Hele landet13,6522,464,734,2722,6336,6530,0223,7619,3515,4810,183,99
Østfold16,2126,525,914,2324,4440,2441,3230,9226,2219,7512,384,24
Akershus12,1919,984,373,5319,4232,7527,1925,8417,1913,159,313,95
Oslo13,9423,064,937,0929,1435,1126,2117,1716,0115,0111,404,32
Hedmark12,5120,594,462,0718,7931,1731,4826,6019,5515,9410,563,87
Oppland11,2918,913,621,8116,9134,3026,8919,0518,5713,789,143,63
Buskerud13,6022,334,793,2622,4737,7633,8729,5720,8414,3410,453,45
Vestfold13,6322,215,122,7619,8733,2333,1829,1523,0616,939,413,70
Telemark14,2523,564,953,5221,7242,3134,5530,4822,3117,4410,003,62
Aust-Agder16,5326,995,914,5527,8242,8331,9831,3826,9720,3312,624,72
Vest-Agder15,2025,015,343,4028,5341,0533,3627,5721,7317,3610,663,48
Rogaland15,1124,375,545,9625,0939,2334,2026,9819,8716,439,894,21
Hordaland12,5720,834,124,2222,4633,5024,7420,3517,5414,479,673,31
Sogn og Fjordane10,7618,183,033,2311,4332,4325,0322,1116,6511,517,054,33
Møre og Romsdal12,7020,804,293,8216,9236,2929,7224,9519,8514,159,173,95
Sør-Trøndelag (-2017)12,0419,584,243,7221,8430,8222,5618,4215,4514,019,833,96
Nord-Trøndelag (-2017)13,3922,424,225,8823,9839,7329,2424,0020,1015,657,874,45
Nordland14,7624,574,664,2820,1041,8038,8526,7124,2415,9210,734,21
Troms - Romsa15,2825,145,064,0231,0846,2831,6323,5321,1317,3910,854,74
Finnmark - Finnmárku18,5431,205,063,4726,4648,7936,8136,9628,2420,5113,536,06
Svalbard........................
Norge, uoppgitt fylke........................
Utlandet, uten oppgitt fylke........................
Uoppgitt fylke........................

Tabell 12 
Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall

Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder. Absolutte tall
Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Henlagt av andre grunner¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
2017
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over73 8144 0201 9746 7033 33640 12817 653
5-14 år2 7402 74000000
15-17 år4 332289434981 540949374
18-20 år7 592502545423584 7351 653
21-24 år8 9841091607981995 3372 381
25-29 år9 8391551399561785 4802 931
30-39 år15 2892831881 6043408 4704 404
40-49 år12 4452641511 1923177 0643 457
50-59 år7 580196936631934 6941 741
60 år og over5 013195464502113 399712
Menn
Alle aldre 5 år og over61 5403 1481 5635 5322 46233 64315 192
5-14 år2 1252 12500000
15-17 år3 446207273861 144841328
18-20 år6 375422114392643 9571 462
21-24 år7 695961306831534 5682 065
25-29 år8 4281231168031264 6902 570
30-39 år12 9372291531 3742567 1273 798
40-49 år10 2272041179472335 8642 862
50-59 år6 352156745731453 9181 486
60 år og over3 955153353271412 678621
Kvinner
Alle aldre 5 år og over12 2748724111 1718746 4852 461
5-14 år61561500000
15-17 år886821611239610846
18-20 år1 21784310394778191
21-24 år1 289133011546769316
25-29 år1 411322315352790361
30-39 år2 3525435230841 343606
40-49 år2 2186034245841 200595
50-59 år1 22840199048776255
60 år og over1 05842111237072191

Tabell 13 
Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall siktede.
2017
I alt73 8148 0254 8161 6458 1301 65716 0139 25122 8481 429
Alle verdensdeler73 6727 9924 8071 6438 1121 65615 9999 23322 8011 429
Europa69 4137 4634 5651 5367 4251 54015 1898 52121 7621 412
Norge56 7355 8363 2771 4206 6911 44712 5567 09717 2861 125
Danmark600285983341765322019
Sverige1 632125151151091138813967321
Litauen1 8253102051264732220667920
Polen3 11834037419179176603921 11522
Romania1 093383130751141291082665
Tyskland5442225634711641177116
Afrika1 6941927131285453952923821
Eritrea4043296601240661790
Somalia5256620129119128861030
Asia2 036251144653445929636849613
Afghanistan41640143997206070742
Amerika4938327115312109481482
Oseania3630050104131
Statsløse10620811411116350
Uoppgitt3613114032120

Tabell 14 
Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall

Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall
Alle år (0-5)0 år med tilbakefall1 år med tilbakefall2 år med tilbakefall3 år med tilbakefall4 år med tilbakefall5 år med tilbakefall
2012
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over72 30640 51014 8378 1014 9512 7991 108
5-14 år2 3621 4094762371387230
15-17 år4 6092 1021 04568441726596
18-20 år9 1414 5412 0691 231717425158
21-24 år9 7814 7782 2781 283851418173
25-29 år9 1684 6282 0211 165736433185
30-39 år14 5407 9852 9181 6381 088641270
40-49 år12 2267 2262 4441 226751423156
50-59 år6 3334 3151 14350522311235
60 år og over4 1463 52644313230105
Menn
Alle aldre 5 år og over59 68131 72112 8897 2014 3862 500984
5-14 år1 7028923852031256730
15-17 år3 5571 37484760939024889
18-20 år7 5533 4011 8401 133644393142
21-24 år8 3283 8422 0381 147766377158
25-29 år7 8263 7631 7961 055656388168
30-39 år12 1896 4502 5561 451941560231
40-49 år9 9835 7232 0791 047639361134
50-59 år5 2203 4909634412019728
60 år og over3 3232 7863851152494
Kvinner
Alle aldre 5 år og over12 6258 7891 948900565299124
5-14 år66051791341350
15-17 år1 0527281987527177
18-20 år1 5881 14022998733216
21-24 år1 453936240136854115
25-29 år1 342865225110804517
30-39 år2 3511 5353621871478139
40-49 år2 2431 5033651791126222
50-59 år1 1138251806422157
60 år og over8237405817611

Tabell 15 
Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall

Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede under 15 år¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig av andre grunner enn alder¬ Henlagt av andre grunner¬ Overført til konfliktråd¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
2012
Alle lovbruddsgrupper
Alle siktede i utgangsår72 3062 3621 2505 7782 1392 40140 65317 723
Uten tilbakefall40 5101 4097792 7731 3211 40924 7158 104
Med tilbakefall31 7969534713 00581899215 9389 619
¬ Eiendomstyveri
Alle siktede i utgangsår8 1991 0351691 1175735642 9241 817
Uten tilbakefall3 554685893803503411 402307
Med tilbakefall4 645350807372232231 5221 510
¬ Annet vinningslovbrudd
Alle siktede i utgangsår5 2914357479761222 2492 265
Uten tilbakefall3 242164123442901 4501 369
Med tilbakefall2 04927162453432799896
¬ Eiendomsskade
Alle siktede i utgangsår1 531412759032156453124
Uten tilbakefall78424642321822420652
Med tilbakefall74716633581393224772
¬ Vold og mishandling
Alle siktede i utgangsår7 9324254257869282701 2613 837
Uten tilbakefall3 8262112194385821597311 486
Med tilbakefall4 1062142063483461115302 351
¬ Seksuallovbrudd
Alle siktede i utgangsår1 22598541731217344527
Uten tilbakefall8125240108811249344
Med tilbakefall4134614654695183
¬ Rusmiddellovbrudd
Alle siktede i utgangsår15 4219318396746548 1955 325
Uten tilbakefall6 7614512827012783 4942 545
Med tilbakefall8 660485569733764 7012 780
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
Alle siktede i utgangsår9 4481691278371303726 844969
Uten tilbakefall5 56610078474742584 186396
Med tilbakefall3 8826949363561142 658573
¬ Trafikkovertredelse
Alle siktede i utgangsår22 023811521 1433029717 6262 694
Uten tilbakefall15 031521357002321012 4141 497
Med tilbakefall6 99229174437875 2121 197
¬ Annet lovbrudd
Alle siktede i utgangsår1 236681866549757165
Uten tilbakefall934271375938583108
Med tilbakefall302414961117457

Tabell 16 
Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall

Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
Alle siktede i utgangsårUten tilbakefallMed tilbakefall
Alle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og over
2012
Alle lovbruddstyper72 3062 3624 60918 92223 70822 70540 5101 4092 1029 31912 61315 06731 7969532 5079 60311 0957 638
¬ Eiendomstyveri8 1991 0351 1351 6062 2622 1613 5546855915856979964 6453505441 0211 5651 165
¬¬ Tyveri, i alt8 1201 0311 1181 5892 2372 1453 5126845815786839864 6083475371 0111 5541 159
¬¬¬ Mindre tyveri4 0047256644498201 3462 3145314362393507581 690194228210470588
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted3 9187236454337991 3182 2685304282323377411 650193217201462577
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri86219162128461871317401119811
¬¬¬ Tyveri1 974179206498636455745102871962011591 22977119302435296
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted71462471382612062714331508265443191688179141
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet3023438651006512817182439301741720416135
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig1761525515629548718129122718334420
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig12213203238194177119781613212912
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig501301100100401201
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig4924161891210632371410157
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy946133423182643133368210212015
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel909923311820433917056202217
¬¬¬¬ Tyveri fra person3800181010220014441600466
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale3800181010220014441600466
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri5605374169155109224262574524733627499510362
¬¬¬ Grovt tyveri1 56288154469586265330373910298541 23251115367488211
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted2081332856018475918123161823674815
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet312384166109588824111522162241430518742
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig4372028143173737254252513365152411814860
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig2331016749835434112179190615628126
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig109811403317191210429079302915
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig952129422110013428520263819
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy168444374432511107614333336737
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person5314172291702465361213164
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted5314172291702465361213164
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri3841245115148648121230261130310338512253
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy5803994173195791231419413415457257513216164
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil449296713615760981214332712351175310313048
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped80613212713111324169510192312
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy51414161161412632373121084
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel794171725164211071410373710116
¬ Annet vinningslovbrudd5 29143917762 1082 2733 24216283791 2721 5472 0492763397836726
¬¬ Heleri og hvitvasking78217632122921982394176986635431346143206135
¬¬¬ Heleri, i alt74017601982781872194176278585211343136200129
¬¬¬¬ Heleri67817591862481681884175863464901342128185122
¬¬¬¬ Grovt heleri620112301931004151231018157
¬¬¬ Hvitvasking, i alt38031414719007841903763
¬¬¬¬ Hvitvasking34031410717007641703743
¬¬¬¬ Grov hvitvasking400040200020200020
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking400004100001300003
¬¬ Bedrageri, i alt1 5272610310756425903121147463280624149163293145
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1485135624593201545315531201714
¬¬¬ Bedrageri1 205219244606325722101119379213483118125227112
¬¬¬ Grovt bedrageri1740031885588001339368600184919
¬¬ Underslag, i alt3420141319899247079068829507413017
¬¬¬ Underslag2620141187258184078051467807382112
¬¬¬ Grovt underslag800013264163001017361700395
¬¬ Økonomisk utroskap4300022213300016171000064
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel2800091923000716500023
¬¬ Regnskapsovertredelse907003339248260500172423463020016150136
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd14001310900027500113
¬¬ Skatt og avgift62700618343840400312028122300363157
¬¬¬ Skattesvik82000206255000144127000621
¬¬¬ Grovt skattesvik13001391000136300003
¬¬¬ Annet, skatt og avgift53200516036733900210323419300357133
¬¬ Tolloven95304753265487260347248428227012878120
¬¬¬ Smugling84902692924866470243224378202002668108
¬¬¬ Annet, tolloven1040263462790142450250121012
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd6800827335300620271500276
¬ Eiendomsskade1 53141224741029117178424611418013810674716613323015365
¬¬ Skadeverk, i alt1 4774022453972721617602401141761319971716213122114162
¬¬¬ Mindre skadeverk1957437353019111422116171584321619134
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning66291410763411946432185612
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk129452325231377311212111152141113122
¬¬¬ Skadeverk1 211303196350232130612181911551107559912210519512255
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning4369777151832820556336538132314144864515
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel3244536108914416327184646261611818624518
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk4511618391585824498404426362076343473222
¬¬¬ Grovt skadeverk7125121210123717254934810763
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning551999810271114472888543
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel16633221061102602220
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk000000000000000000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade54102131910246047730429123
¬ Vold og mishandling7 9324257252 2892 5771 9163 8262112809211 2631 1514 1062144451 3681 314765
¬¬ Voldslovbrudd5 2042354481 7111 6781 1322 7501111817669447482 454124267945734384
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 9811983108778937031 744941364465714971 237104174431322206
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 7031832837678136571 605861293905304701 09897154377283187
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse2781527110804613987564127139720543919
¬¬¬ Kroppsskade, i alt1 156159154436414245053020114668706106134321874
¬¬¬¬ Kroppsskade1 068158451233811941252818413758656105632820161
¬¬¬¬ Grov kroppsskade88073226233802179105005151713
¬¬¬ Drap2700710102100588600222
¬¬¬ Drap, forsøk18117541010333801421
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død730221193152029132821001263
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade3401891626012716800620
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død3901131015260176121300643
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt29135301481052032214107788813164127
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner28135281451001972214104758413144125
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner1000235600033400202
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann644153722223413626361088946538192713414071
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd1432351731021701330
¬¬ Trusler, i alt1 6881041423505865065634933791692331 12555109271417273
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann70251430192311579471492310
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler1 6181021373365564875404832741622241 07854105262394263
¬¬ Ran og utpressing270743123851261382421520943599647
¬¬¬ Ran151632674152735135112432754364
¬¬¬ Grovt ran1040950396290311123750639273
¬¬¬ Utpressing701321200011501310
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing811330300030511300
¬¬ Tvang30021110711002451902962
¬¬ Frihetsberøvelse392511165111334028128125
¬¬ Omsorgs- og familieforhold66115293047113241819002512
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse624768478166220373465444911382513030347582
¬¬ Menneskehandel11000741000064100010
¬¬ Terror og terrorrelatert handling000000000000000000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000000
¬ Seksuallovbrudd1 225981052573594068125258142250310413464711510996
¬¬ Voldtekt, i alt3725447761128324928284380701232619333213
¬¬¬ Voldtekt3535045701088024025284277681132517283112
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år2523844417158168172726485084211715238
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder101121293722728116291829401384
¬¬¬ Grov voldtekt19426439301321012511
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder19426439301321012511
¬¬ Voldtekt, forsøk610221310110300111
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold200108111400059601032
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år16052885301286312422097421643103
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående22203891910279310110
¬¬ Seksuell handling1531292333761177717246236526914
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år10810812235584571016462451279
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke4521111021332078161201425
¬¬ Seksuelt krenkende atferd210514366887119271942499137172638
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder210514366887119271942499137172638
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd282196329812720510418711027792142725
¬ Rusmiddellovbrudd15 421938495 1765 5643 7396 761452782 1352 3201 9838 660485713 0413 2441 756
¬¬ Narkotikalovbrudd11 295887564 0154 2522 1843 945412251 4111 4648047 350475312 6042 7881 380
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 038675272 1601 6186661 881341668455942423 157333611 3151 024424
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 226594461 5858742621 257301426453381021 96929304940536160
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 8128815757444046244242002561401 188457375488264
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 257212291 8552 6341 5182 0647595668705624 193141701 2891 764956
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 657212251 7272 3131 3711 8777595377695053 780141661 1901 544866
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven60004128321147187002910157413049922090
¬¬ Doping270046714455195044110446750026409
¬¬¬ Doping, legemiddelloven000000000000000000
¬¬¬ Doping, straffeloven270046714455195044110446750026409
¬¬ Ruspåvirket kjøring3 0391526569801 3502 0871293916341 032952023265346318
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk2 9021516439311 2761 992129385599978910022258332298
¬¬¬ Promillekjøring, annet13701134974950063554420171420
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt782136430176139513120287113922690161436347
¬¬¬ Alkohollovovertredelse782136430176139513120287113922690161436347
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd35318121121205591411372
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 4481696103 1543 2752 2405 5661003141 7531 8971 5023 882692961 4011 378738
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 827811711 6501 7261 1993 08246749551 1069011 7453597695620298
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt3 2615671 3631 2775492 0514268038413771 210141560436172
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 20809471528200898063304061563100314112244
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 2170205064642276600626524714255701424121785
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse836538386285122493414208188793431241789743
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 566761042874496501 03142481522655245353456135184126
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted2917357511064125415353635166320407429
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd58418271251822323367744951832481120818749
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning6915142871573545703126731343061212016142348
¬¬ Myndighetskrenkelse2 906121101 0631 0726491 5468415205863911 360469543486258
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 5012939488995591 2841354564713211 217158492428238
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann8151353192901703691101321418544602518714985
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann5481281952071172381879975331002011611064
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann2670712483531310253443213605713921
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 686158629609389915025324330236771133305279153
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet2841379510843170021586229114116374614
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud149011642907200314557701132835
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 1190205033962006190425623212750001624716473
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring1080065151460041923620023228
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning260091258003321800693
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage19541476643710935363728861940279
¬¬¬¬ Uriktig forklaring102163936206613242315360315135
¬¬¬¬ Uriktig anklage93383728174322121413501625144
¬¬¬ Utlendingslovgivning940011592463008361931003235
¬¬¬¬ Innreiseforbud500041400031100010
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold1400383900252500131
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning75008472050006281625002194
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet700115700115000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse1096327492483411941182622886
¬¬ Integritetskrenkelse1 715763294414773929384619927820521077730130163272182
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse1 247528637133325268141802531281165661106118205136
¬¬¬¬ Dokumentfalsk88921611603182483901877111911249917489199136
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk81811461492942283490786510610046916884188128
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet7111511242041196131230065118
¬¬¬¬ Pengefalsk000000000000000000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse358312521115429139318294670322960
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold42656416713812422630172376802002624446244
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted2514130507159721991017171792221405442
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem17515111767651541181359632143482
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred2113200618102006330000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering420110320010100100
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse170025101000208700052
¬ Trafikkovertredelse22 023818215 0236 9339 16515 031524213 0824 5296 9476 992294001 9412 4042 218
¬¬ Veitrafikkovertredelse21 796808114 9686 8529 08514 860514153 0414 4706 8836 936293961 9272 3822 202
¬¬¬ Uten gyldig førerkort5 074393809101 8111 9342 882211714049881 2982 19218209506823636
¬¬¬ Ulovlig hastighet7 7440341 8182 6583 2345 4280201 2041 8252 3792 316014614833855
¬¬¬ Personskade1 32422353143286251 1321825235277577192410795148
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse7 654193621 9262 0553 2925 418121991 1981 3802 6292 2367163728675663
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning227110558180171164159645604142216
¬ Annet lovbrudd1 236626231339634934218142247525302488992109
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 04442516529855279111710121845425338648098
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd000000000000000000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd346062483233283041671192630281241
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd6984191412153195081138514726219036566857
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning31002524200021171100047
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning161216436581231139285438102584

Tabell 17 
Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent

Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent
I altIngen lovbruddsgruppe (uten tilbakefall)Alle lovbruddsgrupper ved tilbakefall¬ Eiendomstyveri ved tilbakefall¬ Annet vinningslovbrudd ved tilbakefall¬ Eiendomsskade ved tilbakefall¬ Vold og mishandling ved tilbakefall¬ Seksuallovbrudd ved tilbakefall¬ Rusmiddellovbrudd ved tilbakefall¬ Ordens- og integritetskrenkelse ved tilbakefall¬ Trafikkovertredelse ved tilbakefall¬ Annet lovbrudd ved tilbakefall
2012
Siktede personer
Alle lovbruddsgrupper72 30640 51031 7963 8761 7955354 2513659 4774 0227 175300
¬ Eiendomstyveri8 1993 5544 6451 55125989534451 19644949824
¬ Annet vinningslovbrudd5 2913 2422 049213491201912042418249315
¬ Eiendomsskade1 531784747831353145102011111238
¬ Vold og mishandling7 9323 8264 106405165941 1155199661664024
¬ Seksuallovbrudd1 2258124132713372917544871
¬ Rusmiddellovbrudd15 4216 7618 660899286121882584 3429611 05160
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 4485 5663 882351173786782891990770939
¬ Trafikkovertredelse22 02315 0316 99233437772605621 2497203 49578
¬ Annet lovbrudd1 2369343021318529075327951
Siktede personer (prosent)
Alle lovbruddsgrupper100,056,044,05,42,50,75,90,513,15,69,90,4
¬ Eiendomstyveri100,043,356,718,93,21,16,50,514,65,56,10,3
¬ Annet vinningslovbrudd100,061,338,74,09,30,43,60,48,03,49,30,3
¬ Eiendomsskade100,051,248,85,40,83,59,50,713,17,38,00,5
¬ Vold og mishandling100,048,251,85,12,11,214,10,612,67,88,10,3
¬ Seksuallovbrudd100,066,333,72,21,10,25,97,46,13,67,10,1
¬ Rusmiddellovbrudd100,043,856,25,81,90,85,70,428,26,26,80,4
¬ Ordens- og integritetskrenkelse100,058,941,13,71,80,87,20,39,79,67,50,4
¬ Trafikkovertredelse100,068,331,71,51,70,32,70,35,73,315,90,4
¬ Annet lovbrudd100,075,624,41,11,50,42,3..6,12,66,44,1

Om statistikken

Statistikken inneholder de ferdig etterforskede lovbruddene registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om lovbruddenes art, politidistrikt, type avgjørelse og siktelser mot personer – samt siktede personers alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, gjerningssted, antall lovbrudd og tilbakefall.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Statistikken inneholder (fra og med 2010) tre statistikkenheter:

1) Ferdig etterforskede lovbrudd gir en oversikt over alle lovbruddene som er registrert som rettskraftig avgjort i løpet av ett år. De ferdig etterforskede lovbruddene fordeles blant annet etter lovbruddstyper, politidistrikt og politiets avgjørelse. Ut fra avgjørelsene som er gitt for de enkelte lovbruddene beregnes også oppklaringsprosent, som fordeles på lovbruddstyper og politidistrikt. Saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Sammenheng med annen statistikk under Bakgrunn). Trafikk- og tollovertredelser som avgjøres med forenklede forelegg regnes ikke som anmeldte, og er ikke etterforsket av politi- og påtalemyndigheten. De er derfor ikke med i statistikken (se statistikk over Straffereaksjoner).

2) Siktelser er en oversikt over alle lovbruddene som de siktede personene er siktet for i løpet av året. Flere personer kan være siktet i det samme lovbruddet, og en person kan ha flere siktelser i løpet av året. Foretak og andre organisasjoner kan også være gjerningsperson, men inngår ikke i enheten siktelser mot personer. Antall siktelser mot personer er derfor noe ulikt antallet oppklarte lovbrudd og antall siktede personer. Siktelser fordeles etter lovbruddstyper og den siktedes alder og kjønn.

3) Siktede er en oversikt over alle personer som er siktet for minst ett lovbrudd i løpet av året. I statistikken kan siktede være i alderen 5 år eller over (se om Feilkilder og usikkerhet). Disse personene fordeles blant annet etter kjønn, alder, bosted og statsborgerskap. Foretak og andre organisasjoner kan også være gjerningsperson, men inngår ikke i statistikkene over siktede personer. Hvis en person er siktet for mer enn ett lovbrudd klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet. Fra og med 2010 årgangen publiseres også statistikk over alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd innenfor 9 spesifiserte lovbruddsgrupper. Ut fra informasjon om de siktede personene i seks årganger lages det også statistikk over tilbakefall i en femårsperiode.

Nærmere spesifisering av enheter og fordelingsvariable:

Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I BL/STRASAK/PAL er der frem til i dag anvendt mer enn 1260 forskjellige koder, hvor om lag 660 forskjellige koder brukes aktivt for klassifisering av lovbrudd som skjer i dag. Som følge av ikraftsettelsen av ny straffelov av 2005 den 1.10.2015 ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registering av lovbrudd i politiets registersystem, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven av 1902. Som følge av dette anvender SSB den nye versjonen av Standard for lovbruddstyper, Lovbruddstyper 2015, til å klassifisere lovbrudd. Fra og med utgivelsen av årgang 2015 inneholder derfor statistikkene følgende grupperinger av lovbrudd (se også Standard klassifikasjoner i KLASS):

Lovbruddsgruppe, hvor lovbrudd er delt inn i ni hovedgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd (se Type lovbrudd)

Type lovbrudd, hvor lovbrudd er delt inn i om lag 150 unike typer lovbrudd. Likeartede typer av disse er videre gruppert sammen i et varierende antall av høyere aggregerte nivåer, hvor alle på sitt mest grupperte nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene.

Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser som ble brukt i statistikkens årganger i perioden 1992-2014. For mer om denne utgåtte klassifiseringen, se beskrivelsen av versjonen Lovbruddstyper 2006 i Klass og 2014 versjonen av Om statistikken for statistikken over etterforskede lovbrudd).

En rettskraftig avgjørelse innebærer at politi og påtalemyndigheten eller domstolene anser lovbruddet som ferdig behandlet - og at videre etterforskning derfor ikke er aktuell (med mindre det blir gjenopptakelse på et senere tidspunkt). I grunnlagsmaterialet finnes ca. 200 forskjellige typer rettskraftige avgjørelser. Statistikken over etterforskede lovbrudd skal beskrive hvordan lovbrudd blir avgjort av politi og påtalemyndighet (til statistikk over straffereaksjoner gitt av domstolene brukes andre register enn BL/STRASAK/PAL). Alle rettskraftige avgjørelser gjort av domstolene, for eksempel dom på ubetinget fengsel eller frifinnelse, blir i statistikken over etterforskede lovbrudd derfor klassifisert som avgjort med tiltale. Enkelte avgjørelser foretatt av politi og påtalemyndigheten konkluderer med at det ikke har forekommet et lovbrudd. Saker med en slik avgjørelse regnes ikke som lovbrudd og er derfor ikke med i statistikken over etterforskede lovbrudd (jamfør SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7).

Oppklaringsprosenten er en beregning ut fra SSBs klassifisering av de rettskraftige avgjørelsene (se SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7). Som hovedregel regnes alle lovbrudd hvor politi og påtalemyndigheten har siktet minst en person eller et foretak ved avsluttet etterforskning, som oppklarte.

Lovbruddet regnes også som oppklart når påtalebegjæring mangler eller er trukket tilbake (hvor eventuelle gjerningspersoner ikke inngår i statistikkene over siktelser og siktede). Oppklaringsprosenten beregnes ut fra politiet og påtalemyndighetens oppklaring av lovbrudd, og alle lovbrudd som er overført (med tiltale, eller siktelse i tingretten) og avgjort i domstolene regnes dermed som oppklarte. Dette gjelder også for de lovbrudd hvor domstolene har kommet frem til en frifinnelse. Det er stor forskjell på oppklaringsprosentene for ulike typer lovbrudd. En samlet oppklaringsprosent for hele landet, eller for et politidistrikt, er derfor sterkt avhengig av hvordan lovbruddene er fordelt etter type.

Siktede er ut fra SSBs definisjon personer som har fått en rettskraftig avgjørelse mot seg. Felles for alle siktede er at de av politiet og påtalemyndigheten er blitt ansett som gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (forut for en eventuell tiltale og domstolsbehandling). Organisasjoner og foretak er ikke med i statistikken over siktede.

En person kan være delaktig i flere lovbrudd, og dermed pådra seg flere siktelser i løpet av året, men kommer da kun med som én sikted i statistikken. Tabellene over siktede inneholder med andre ord antallet forskjellige personer som har vært siktet i løpet av statistikkåret. Flere personer kan også ha vært medskyldige i ett enkelt lovbrudd, og alle disse er da med i statistikken.

Siktelser mot personer inneholder alle siktelser til alle siktede personene i løpet av et år. Siktelser mot personer defineres ut fra den rettskraftige avgjørelsen på tilsvarende måte som for defineringen av siktede personer (se SSB Notater 1999/52, kapittel 8.7). I og med at det kan være flere medskyldige i ett lovbrudd, at enkelte avgjørelser medfører status som oppklart uten siktelse, og at foretak eller andre organisasjoner ikke inngår (var om lag 1 000 siktelser mot foretak i 2010), er antallet siktelser mot personer forskjellig fra antallet lovbrudd som er oppklart. Enheten siktelser har tidligere vært en fast del av NOS Kriminalstatistikk (til og med årgang 1995, se SSB 1997 ), men da med et noe annet innhold enn i ny statistikk fra og med årgang 2010.

Statistikkene over siktede, siktelser og oppklarte lovbrudd har med andre ord ulike enheter som teller lovbrytere og lovbrudd på forskjellige måter. Forenklet kan vi likevel si at statistikken over siktelser gir oss en detaljert og fullstendig oversikt over alle lovbrudd som de siktede er blitt tatt for. Statistikkene over siktelser og siktede er svært påvirket av hva som oppklares av lovbrudd.

En person som er mistenkt for å ha begått lovbrudd, kan få juridisk status som siktet på forskjellige tidspunkt under etterforskningen (for eksempel får alle som varetektsfengsles, status som siktet). Personer som har vært siktet under etterforskningen, men ikke hadde status som siktet ved avsluttet etterforskning, er ikke med i statistikken. I og med at statistikken ikke omfatter alle som har hatt status som siktet, og i tillegg inkluderer noen med status mistenkt (for eksempel blant de som er henlagt fordi den mistenkte var under 15 år), er SSBs definisjoner og bruk av begrepene siktede, siktet og siktelse ikke synonyme med tilsvarende juridiske begrep i straffeprosessloven § 82.

Hovedlovbruddet er det av lovbruddene en person er siktet for som ifølge loven kan straffes strengest. For personer med flere enn ett lovbrudd tillegges hovedlovbruddet ut fra SSB sin grovhetsindikator som er basert på øvre og nedre strafferamme, samt andre straffeprosessuelle egenskaper for lovbruddet. I de tilfellene der en person kun er siktet for ett lovbrudd i løpet av året, vil dette også omtales som hovedlovbruddet.

Fra og med årgang 2010 publiseres også statistikk over det totale antallet siktede i alt for hver lovbruddsgruppe , det vil si alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd i disse gruppene - uavhengig av om noen av disse lovbruddene er hovedlovbruddet til den siktede. Hvis en person er siktet for mer enn ett lovbrudd innfor en lovbruddsgruppe, klassifiseres den siktede ut fra hovedlovbruddet innenfor den enkelte lovbruddsgruppen.

Tilbakefall bestemmes ut fra en egen tilbakefallsundersøkelse basert på datagrunnlaget til seks årganger fra etterforskede lovbrudd. Undersøkelsen tar utgangspunkt i alle de siktede for lovbrudd i det året som ligger fem år forut for statistikkåret. En siktet fra dette året regnes å ha tilbakefall hvis to krav er oppfylt; at denne personen har begått minst ett nytt lovbrudd etter det lovbruddet som personen ble tatt for i utgangsåret, og at dette lovbruddet har medført at personen har blitt en av de siktede i løpet av de etterfølgende fem årene.

Det er i tilbakefallsundersøkelsen ikke tatt hensyn til forskjellige former for tilbakefallshindringer i måleperioden. Siktede uten sikre identifikasjonsopplysninger, det vil si de som ikke er registrert med gyldig norsk personnummer og/eller gjerningstidspunkt for lovbruddet, er holdt utenfor undersøkelsen. De årlige statistikkene over tilbakefall inneholder opplysninger om alder, kjønn, lovbruddstyper, ilagte avgjørelser og antall år med tilbakefall.

Politidistrikt er det organ som er tillagt som eier (det vil si har ansvar for oppfølgingen) av straffesaksbehandlingen på det tidspunktet SSB foretar uttrekk av grunnlagsdataene.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. SSB gir ut tall fordelt etter denne inndelingen av politidistrikt fra og med 2016-årgangen, selv om datagrunnlagene SSB har mottatt for produksjon av statistikkene ikke inneholder straffesaksdata med registreringer på de nye eierdistriktene, eller den interne omorganiseringen i politiet ikke ble gjennomført i alle distriktene i 2016. De nye politidistriktene består i hovedsak av sammenslåinger av de tidligere distriktene, som på aggregert nivå er sammenlignbare med den tidligere inndelingen av 27 distrikter. Unntaket er tidligere Midtre Hålogaland PD, som etter ny inndeling er delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD. Ut fra informasjon om eierdistrikt etter den tidligere distriktsinndelingen, samt opplysninger om sakenes tilhørighet i underliggende avsnitt og gjerningssted, har SSB likevel kunnet fordele alle saker etter distriktsinndelingen gjeldene fra og med 1. januar 2016. Alle lovbrudd med avsnittskode for Harstad politistasjon og lensmannskontorene Iberstad og Salangen er da tillagt Troms PD som eierdistrikt. Også lovbrudd med gjerningssted i Troms fylke og med avsnittskode for Evenes, Tjelsund og Skånland lensmannskontor, samt «Fellesoperativ enhet» og «Økoteam», er tillagt Troms PD som eierdistrikt. Øvrige anmeldelser registrert med tidligere Midtre Hålogaland PD er tillagt Nordland PD som eierdistrikt. For en oversikt over Politidistrikt 2016 og tidligere inndelinger, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister.

I  I tillegg til de 12 politidistriktene (se Standard klassifikasjoner) kan også Sysselmannen på Svalbard og enkelte sentrale særorgan være eiere av straffesaker. Særorgan er en felles kategori for de sentrale politiorgan som har påtalemyndighet og kan avgjøre straffesaker (per i dag Økokrim og Kripos).

Kjønn er tillagt ut fra opplysninger fra to fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer er kjønn tillagt ut fra opplysninger i Det sentrale folkeregisteret for personopplysninger. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger om kjønn som er registrert av politiet.

 

Standard klassifikasjoner

Lovbruddsgruppe: Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, med oversikt over alle koder med tilhørende kodetekster. Se detaljert oversikt i KLASS.

Type lovbrudd: Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, med oversikt over alle koder med tilhørende kodetekster. Se detaljert oversikt i KLASS.

Politiets avgjørelse: (jf. kapittel 3 i NOS Kriminalstatistikk )

Politidistrikt: (eierdistrikt, det vil si det distrikt som har avluttet saken. Fra og med 2016: 12 politidistrikt og samlekategorien "særorgan". Fra og med 2002-2015: 27 politidistrikt og samlekategorien "særorgan"). Se detaljert oversikt i KLASS.

Fylke:

Statsborgerskap og Verdensdel:

Alder: (ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger, som i de mest spesifiserte versjonene er 5-14, 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60- )

 Kjønn

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt, fylkes- og politidistriktsnivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Publiseres normalt i 3. kvartal etter statistikkåret (på grunn av omlegginger og andre forhold er imidlertid årganger i noen av de senere årene publisert senere og med mer ujevne mellomrom).

Internasjonal rapportering

Det rapporteres noe statistikk til internasjonale organer, som Eurostat og FN .

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådatafiler fra Politiets IKT-tjenester (tidligere Politiets data- og materialtjeneste (PDMT)) for helårsfilene lagres elektronisk. Årgangsfiler med det ferdig bearbeidede materialet lagres elektronisk. Årganger fra 1987 er tilpasset ny teknologisk plattform, og 1987 er nå første tilgjengelige årgang til bruk for nye kjøringer og tidsserier.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken beskriver hvordan lovbrudd avgjøres av politi og påtalemyndigheten ved avsluttet etterforskning, oppklaringsprosent, antatte gjerningspersoner ved avsluttet etterforskning (siktede og deres siktelser) og tilbakefall blant disse. Statistikken over ferdig etterforskede lovbrudd er publisert årlig fra og med 1957.

Statistikken brukes til beskrivelse av de registrerte forbrytelsene og deres gjerningspersoner fra 1960 og frem til 1991, og tilsvarende for alle lovbrudd fra og med 1992 og frem til i dag. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser har med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 fra 1.10.2015 helt bortfalt fra den norske straffelovgivningen Egen statistikk over anmeldte lovbrudd finnes imidlertid fra og med 1993 og brukes til dette formål hvis utviklingen skal beskrives fra dette tidspunkt).

Etter en gradvis overgang fra rapportering i skjema til elektronisk rapportering fra register i årene omkring 1990, har grunnlaget for statistikken vært materiale fra politiets sentrale straffesaksregister (STRASAK). Fra og med 2002 ble det gjort endringer i bearbeidingen etter ny struktur for politidistriktene og de påfølgende omleggingene i politiets straffesaksregister (BL/STRASAK/PAL).

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre offentlige etater og organer tilknyttet justissektoren. Utover dette tjener statistikken som grunnlag for informasjon til andre som er interessert i tilstanden og utviklingen på kriminalitetsområdet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste Prinsipper for likebehandling ved SSBs publisering av statistikk og analyser.  

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken over etterforskede lovbrudd er en av fire hovedstatistikker på området Kriminalitet og rettsvesen . De øvrige er statistikk over anmeldte lovbrudd , straffereaksjoner og fengslinger.

Generelt skal de lovbrudd som inngår i statistikken over anmeldte lovbrudd samme år eller senere være representert i statistikkene over etterforskede lovbrudd, straffereaksjoner og fengslinger (se egen statistikk for straffesakskjeden ). Men ved bruk av kriminalstatistikken er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjon av lovbrudd innenfor samme statistikkårgang. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt til det er ferdig etterforsket, og videre til det får en eventuell strafferettslig reaksjon, og soningen gjennomføres. I noen tilfeller er det snakk om år. Enhetene som telles er også ulike i de forskjellige statistikkene, selv om lovbrudd telles tilnærmet likt for anmeldte og etterforskede lovbrudd. Tabellene under etterforskede lovbrudd er derfor ikke direkte sammenlignbare med de andre kriminalstatistikkene. For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene, se i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

Andre nært tilknyttede statistikker ved SSB: Ofre for anmeldte lovbrudd , StatRes - Politi og påtale (opphørt) , Levekårsundersøkelse om utsatthet og uro for lovbrudd , Statistikk over dødsårsaker (drap) (opphørt) .

Relatert ekstern statistikk
Politidirektoratet (POD) publiserer Kommenterte STRASAK-tall ( Politiets anmeldelsesstatistikk) . Rapportene inneholder blant annet tall for oppklaring og behandlingstid for etterforskede lovbrudd, men må regnes som en intern driftsstatistikk for politiet og bør ikke leses som den offisielle kriminalstatistikken. Tallene skiller seg også noe fra SSBs på grunn av tidspunkt og kriterier for uttrekk, samt andre bearbeidingsrutiner og grupperinger i statistikkene. (se Standard klassifikasjoner under Definisjoner).

Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Anmeldelser som blir etterforsket og påtalemessig avgjort av Spesialenheten for politisaker uten ytterligere saksgang i høyere påtale eller domstolene, inngår ikke i datagrunnlaget til statistikkene over anmeldte lovbrudd og etterforskede lovbrudd. Dersom denne typen anmeldelser ender med straffereaksjoner som registreres i Reaksjonsregisteret vil imidlertid disse sakene inngå i statistikkene over straffereaksjoner. I statistikken over fengslinger er denne type saker inkludert på samme måte som alle andre fengslinger i andre straffesaker.

 

Spesialenheten for politisaker er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten (som også er klageinstans over henleggelser og andre påtalevedtak truffet av Spesialenheten). Spesialenheten for politisaker har i sine årsrapporter statistikk over blant annet anmeldelser, påtaleavgjørelser og saker i domstolen.

Kripos publiserer en Oversikt over drap , men denne drapsstatistikken er systematisert ut fra en annen definisjon av utvalget enn i SSBs etterforsketstatistikk (bl.a. år for gjerning og ikke for rettskraftig avgjørelse). Kripos publiserer også Narkotikastatistikk, med blant annet tall for narkotikabeslag. Selv om beslagene knytter seg til anmeldte og etterforskede narkotikalovbrudd, er det ikke mulig å direkte sammenstille disse tallene. De ulike politistatistikkene er tilgjengelige fra politiets nettsider for strategier og analyser .

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (skjema/registre).

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle lovbrudd som ble ferdig etterforsket i løpet av statistikkåret. Statistikken gir opplysninger om lovbruddenes art og antall, om politidistrikt, gjerningssted, politiets avgjørelse og siktede ved avsluttet etterforskning. Den gir opplysninger om de siktedes lovbrudd, alder, kjønn, statsborgerskap, bosted og tilbakefall. (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner).

Statistikken omfatter ikke de overtredelser mot veitrafikkloven og tolloven hvor reaksjonen forenklet forelegg er ilagt (se statistikk over straffereaksjoner). Saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Sammenheng med annen statistikk under Bakgrunn).

Fra 1992 til 2014 inneholdt statistikken både forbrytelser og forseelser. For tidligere år er statistikken kun for forbrytelser. Hovedskillet mellom forbrytelser og forseelser bortfalt helt fra den norske straffelovgivningen med ikrafttredelsen av straffeloven av 2005 den 1.10.2015. Selv om også statistikkene fra og med 2015-årgangen ikke anvender dette hovedskillet, er uttrekket og definisjonene av populasjonen i statistikken – det vil si omfanget av straffesaker, etterforskede lovbrudd og deres gjerningspersoner – de samme før og etter denne endringen i 2015 (se Definisjoner og Feilkilder).

Når en sak omfatter flere lovovertredelser, skal alle forhold som kan komme til å utgjøre et eget punkt i siktelsen registreres. I gjeldende praksis før 1994/1995 kunne flere lovovertredelser i større grad registreres som ett lovbrudd (se Sammenlignbarhet over tid og sted ).

Datakilder og utvalg

Fra 1991 er datagrunnlaget nesten helt og holdent edb-basert og hentet fra politiets sentrale registreringssystem (STRASAK), som dekker alle lovbrudd registrert ved politidistriktene (i BL), samt enkelte særorgan og høyere påtalemyndighet. Fra og med statistikkårgangen 2002 bestemmes utvalget i STRASAK, mens selve datagrunnlaget trekkes ut fra politiets analyse og ledelsesverktøy (PAL).

De ulike politidistriktene blir, via Kripos, bedt om å rapportere opplysninger i de tilfeller hvor SSB finner logiske feil og mangler ved datamaterialet som kan ha betydning for statistikkene. I bearbeidingen av statistikken brukes også opplysninger fra Det sentrale folkeregister for personopplysninger (se befolkningsstatistikk ) og tidligere årganger av statistikken for etterforskede lovbrudd.

Statistikken skal inneholde alle lovbrudd og siktede i de straffesaker som politiet og påtalemyndigheten har registrert som ferdig etterforsket i løpet av året. Spesialenheten for politisaker etterforsker straffbare handlinger begått i tjenesten av ansatte i politiet eller påtalemyndigheten. Spesialenheten registrerer saker i en egen registerløsning i BL/STRASAK/PAL, og disse sakene inngår ikke i datagrunnlaget til statistikken over etterforskede lovbrudd (se Relatert ekstern statistikk under Bakgrunn). Se også Omfang og Datainnsamling, editering og beregninger. Også ut fra begrepsdefinisjonene i Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner blir utvalget nærmere beskrevet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datamaterialet innhentes i elektronisk form fra Politiets IKT-tjenester i midten av januar. Politiets IKT-tjenester står for utkjøringen av datamaterialet fra STRASAK/PAL. Noen etterfølgende rettinger og systemendringer kan forekomme etter årsskiftet, og STRASAK/PAL-registrene blir oppdatert etter at registreringen er gjort lokalt i BL (dette er mindre relevant enn tidligere). Uttrekket av data gjøres derfor først ca to uker etter statistikkperiodens utløp. I tillegg samler SSB inn data for editering av datamaterialet via Kripos (fra og med årgang 2015, tidligere via politidistriktene og Politiets IKT-tjenester) ved bruk av feillisteskjema, og personopplysninger kobles til elektronisk fra SSBs befolkningsregister.

Registreringssystemene til politiet inneholder noen gyldighetskontroller av data, og i løpet av de siste årene er disse blitt mer omfattende. I tillegg foretas noen kontroller og omkodinger av materialet i SSB. For eksempel blir mangelfulle opplysninger om gjerningskommune tillagt gjerningskommune i den grad det er mulig ut fra annen informasjon fra registeret.

Frem til og med årgang 2005 er det foretatt en manuell prosedyre med utsendelse av feillister og innsamling av rettet informasjon fra politidistriktene. Etter dette skjer editeringsarbeidet i samarbeid med Kripos, som kontakter de politidistrikt som måtte være nødvendig for å innhente riktig informasjon i saker med mangelfulle eller feil opplysninger.

SSB foretar sine editeringer i stor grad maskinelt, men det gjøres også en individuell vurdering og editering i enkeltsaker. Fra og med 2002 årgangen er det innført historiske dublettkontroller som skal sikre at samme sak ikke kommer med i flere årganger av statistikken. Fra og med 2005-2006 foretas også egne kontroller av drapssaker og saker med ilagte særreaksjoner, ut fra opplysninger hentet fra statistikkene over anmeldte lovbrudd og straffereaksjoner.

En oversikt over kontroller og SSBs bearbeidingsrutiner gjeldende til og med 2001-årgangen (som til dels også er gjeldende for senere årganger) finnes i notatet Statistikk over etterforskede lovbrudd: Dokumentasjon (SSB Notater 1999/52). Gyldighetskontroller i BL/STRASAK og bearbeidingsrutinene ved SSB videreutvikles ved behov, og medfører en stadig forbedring av datamaterialet (se Sammenlignbarhet over tid og sted for nye rutiner fra 2002).

SSB foretar prosentberegninger, blant annet oppklaringsprosenten (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner).

SSB lager rater per 1 000 innbyggere (5 år og over) som beregnes ut fra befolkningstall 1. januar året etter statistikkåret (også for aldersgrupper, kjønn og geografiske områder). Som generell regel beregnes alle per 1 000 innbyggere tall for siktede personer i alt eller hele landet med befolkningsmengder fra 5 år og over. Dette fordi den aktuelle aldersgruppen for de siktede i denne statistikken er 5 år og over (se under Definisjoner). Når per 1 000 innbyggere tall beregnes for enheten lovbrudd brukes folkemengden for hele befolkningen - slik denne type beregninger også gjøres i statistikken over anmeldte lovbrudd. 

Sesongjustering

Ikke relevant.

Konfidensialitet

Statistikken inneholder personopplysninger og informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive. SSB forvalter derfor datagrunnlaget for kriminalitetsstatistikken med stor varsomhet. I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det er mange forhold som kan ha betydning for sammenliknbarhet over tid i de ulike kriminalstatistikkene, og en bredere problematisering av dette er gjort i Kriminalitet og rettsvesen 2009

I løpet av 1980- og 1990-tallet skjedde det to sentrale endringer i statistikkgrunnlagene til etterforskede lovbrudd. I tillegg skjedde en omlegging rundt 2002, som har hatt betydning for mange av tabellene i statistikken:

Innføring av STRASAK ca. 1985-1990

Før 1980-årene ble enkeltskjema med opplysninger om forbrytelsessakene innhentet fra politikamrene og registrert i SSB. Oslo gikk over til EDB-basert registrering i 1979, og politikamrene i Agder i 1981. STRASAK ble innført ved de ulike politikamrene i de påfølgende årene, og i løpet av 1991 hadde alle kammer gått over til elektronisk registrering. En stund etter innføringen av STRASAK ved de ulike politikammer ble rapporteringen til SSB gjort elektronisk (se Leif Petter Olaussen, 1996, Kriminalstatistikk og virkelighet , PHS Småskrifter 1996:1, Oslo: Politihøgskolen).

En omlegging i 1984 medførte at STRASAK omfatter forbrytelser rettskraftig avgjort i statistikkåret (ikke ferdig etterforsket forut for en eventuell domstolsbehandling, slik tilfellet var tidligere). Det tidligere utvalgskriteriet ble imidlertid opprettholdt for de politikammer som ikke rapporterte i STRASAK etter 1984 (se Feilkilder og usikkerhet under Feilkilder). Da kamrene gikk over til rapportering fra STRASAK ble også utvalgskriteriet forandret. At utvalgskriteriet var forskjellig for ulike kammer, og ble forandret ved det enkelte kammerets overgang til elektronisk rapportering, førte til at noen forbrytelser ble telt dobbelt i perioden fra 1984 og frem til 1991/1992. Det er usikkert hvor stort omfang av dobbeltregistreringer disse overgangene medførte. Det virker sannsynlig at det ikke var mange dobbeltregistreringer, men at det kan ha skjedd med enkelte alvorlige forbrytelsessaker hvor det ble skrevet ut tiltale på slutten av det aktuelle året.

Ny registreringspraksis fra 1994/1995
Hvert lovbrudd med en rettskraftig avgjørelse utgjør én enhet i grunnlagsmaterialet. Dette er gjeldende praksis siden 1994/1995. Før denne innføringen var praksisen at det kun ble registrert ett lovbrudd når a) flere lovbrudd var begått ved én handling mot ett offer. Det groveste ble registrert b) flere ensartede lovbrudd var begått av samme person i et tidsrom mot ett offer c) det ene lovbruddet var begått for å bane vei for det andre. Det ble imidlertid registrert flere lovbrudd når et lovbrudd ble begått for å skjule et annet, slik det også gjøres etter 1994/1995.

STRASAK har i en lang periode vært under utvikling med hensyn til kvalitetssikring og detaljregistrering. Denne utviklingen har ført til at datagrunnlaget for statistikken inneholder mer informasjon enn tidligere. Overgangen i 1994/1995 til å registrere alle lovbrudd er av størst betydning, og medførte at antallet etterforskede lovbrudd økte i statistikken uten at dette nødvendigvis hadde sammenheng med at flere lovbrudd ble etterforsket.

Omlegging av STRASAK i 2002
Fra og med statistikkårgangen 2002 er det gjort endringer i bearbeidingen, som følge av opprettelsene av ny struktur for politidistriktene (fra 1. januar 2002) og påfølgende omlegginger i politiets straffesaksregistre BL/STRASAK/PAL (fra oktober 2002). Nytt i statistikken over etterforskede lovbrudd fra og med 2002:

a) Nye politidistrikt erstatter den tidligere geografiske inndelingen. Mulighetene til å sammenlikne disse med statistikkene over politidistriktene slik de var frem til 1. januar 2002 er i stor grad begrenset.

b) Flere siktede uten registrert og gyldig norsk fødselsnummer blir identifisert hvis de har begått mer enn ett lovbrudd. Dette gir et noe lavere antall siktede og et høyere antall siktede med flere enn ett lovbrudd, spesielt for personer som begår lovbrudd under midlertidig opphold i Norge.

c) Statistikken over antall medskyldige viser i større grad det faktiske antallet gjerningspersoner som den siktede har begått lovbruddet sammen med. Dette medfører at antallet medskyldige er noe høyere enn det ville vært ut fra den tidligere metoden for å kartlegge disse.

d) Overføring til konfliktråd er kun gjort gyldig som rettskraftig avgjørelse overfor siktede personer over den kriminelle lavalder. Dette medfører at antallet overføringer til konfliktråd blir noe færre, og at henleggelsene på grunn av at siktede ikke strafferettslig ansvarlig blir tilsvarende flere.

Etter grundige gjennomganger av ulike datagrunnlag og kriminalstatistikker samt dialog med Politiets IKT-tjenester og politidistriktene, mener SSB at statistikkene over ferdig etterforskede lovbrudd fra og med 2002 er blitt rimelig sammenliknbar med tidligere år. Politireformen, sammen med de endringer som er foretatt i SSB sine kategorier, har imidlertid noe betydning for statistikkenes sammenliknbarhet over en lengre tidsperiode.

Innføring av ny straffelov 1.10.2015 og ny versjon av standard for lovbruddstyper

Etter ikrafttredelse av den nye straffeloven av 2005 den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret. Det er til dels vesentlige forskjeller i struktur, språk og innhold i straffeloven av 1902 og straffeloven av 2005, og i enda større grad i de tilhørende kodeverkene for registrering av lovbrudd i straffesaksregistrene. Begge kodeverkene brukes i straffesaksbehandlingen etter 1.10.2015, i og med at straffebestemmelser normalt ikke har tilbakevirkende kraft. Lovbrudd kan bli registrert og behandlet i rettssystemet lang tid etter at de er begått. Dette medfører at både straffeloven av 1902 og 2005, med hvert sitt kodeverk, vil forekomme i datagrunnlagene til alle kriminalstatistikkene i mange år fremover.

Straffesaker som omhandler brudd på straffebestemmelsene gjeldene før 1.10.2015, og registrert med kodeverk og benevnelser for disse, vil ikke alltid kunne spesifiseres og klassifiseres på samme måte som straffesaker med tilsvarende brudd på straffeloven av 2005. Noen typer lovbrudd i versjon 2015 inneholder derfor kun registrerte brudd på lovgivning gjeldende fra og med 1.10.2015, som i all hovedsak vil være lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere. Disse typene lovbrudd er i standarden og statistikkene angitt med «(fra 1.10.2015)» i navnet på klassifikasjonen. Eldre lovbrudd som ikke kan spesifiseres i like stor grad som lovbrudd begått 1.10.2015 eller senere, er plassert i og navngitt som «andre eller uspesifiserte» typer av lovbrudd på samme nivå. Innholdet i statistikkene, og mulighetene for å spesifisere type lovbrudd på de laveste nivåene, vil da i stor grad være avhengig av omfanget av lovbrudd begått før eller etter 1.10.2015. Denne type tidsbrudd vil variere over tid for de ulike typene lovbrudd, og være forskjellig for de ulike typene av kriminalstatistikk. Når slike tidsbrudd er identifisert og medfører et problem for bruken av en kriminalstatistikk, vil det ofte være å anbefale at man bruker tall for den aktuelle typen lovbrudd på et mer overordnet nivå – det vil si tall som er mindre spesifisert og i mindre grad har slike tidsbrudd i seg. Se Standard for lovbruddstyper, versjon Lovbruddstyper 2015, i KLASS og artikkelen "De nye kriminalstatistikkene".

Andre endringer:
Det er også foretatt flere andre endringer som har bidratt til en kvalitetsheving av datagrunnlaget og statistikkene, eller påvirket sammenliknbarheten over tid. For eksempel kunne Kripos fra og med 1.1.2005 registrere, etterforske og påtaleavgjøre egne straffesaker. Kategorien særorgan er fra og med 2005-årgangen derfor innført i statistikkene fordelt etter politidistrikt, og i denne kategorien inngår Kripos sammen med Økokrim (som har vært med i statistikken siden 1995). I statistikken over anmeldte lovbrudd inngår også Politiets utlendingsenhet i kategorien særorgan.

Fra 1. januar 2016 trådte en ny geografisk inndeling av politiet i kraft, som reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12. Selv om selve den interne organiseringen av de nye politidistriktene vil skje gradvis i løpet av 2017 og 2018, publiserer SSB fra og med 2016-årgangen kun tall fordelt etter den nye inndelingen av politidistrikt i statistikkbanken. De nye politidistriktene består i hovedsak av sammenslåinger av de tidligere distriktene, som på aggregert nivå lar seg sammenligne med den tidligere inndelingen av 27 distrikter. Tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt er imidlertid etter ny inndeling delt ved fylkesgrensa mellom nye Nordland PD og Troms PD, noe som medfører at en sammenligning av de berørte distriktene på tvers av 2015/2016 ikke lar seg gjøre. For en detaljert oversikt over nye politidistrikt, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Hovedlovbruddet defineres ut fra det lovbruddet som ifølge loven kan straffes strengest (se Datainnsamling, revisjon og beregninger under Produksjon og Definisjoner av viktige begreper og variabler under Definisjoner). Mange lovbrudd har en vid strafferamme. Siden det bare er tatt hensyn til lovens generelle bestemmelser, og ikke til individuelle forskjeller i lovbruddenes grovhet, vil denne metoden kunne medføre at den siktede grupperes på et annet lovbrudd enn det som var grovest i det konkrete tilfellet. I og med at tre firedeler av de siktede er siktet for kun ett lovbrudd, og at de øvrige har tilbøyelighet til å bli tatt for samme type lovbrudd, er det et relativt begrenset antall siktede som blir klassifisert for et annet lovbrudd enn det som var mest alvorlig.

Lovbrudd der politiet avslutter etterforskningen ved å innstille på tiltale inngår i statistikkgrunnlaget først når rettskraftig dom foreligger. Det er således lovbrudd ferdig behandlet av domstolene som inngår i avgjørelsestypen "Tiltale" (se Definisjoner av viktige begrep og variabler under Definisjoner og tidligere avsnitt om overgangen til nytt kriterium for utvalg som ble innført med STRASAK i tidsperioden fra 1984 til 1991).

Ved lovbrudd som flere har vært sammen om, kan politiets avgjørelse være forskjellig for de forskjellige siktede. Tabeller der lovbruddene er gruppert på type avgjørelse, viser kun avgjørelsen for den siktede som er valgt som representant i lovbruddet (av alle lovbrudd ferdig etterforsket i 2015 hadde under 2 prosent mer enn én siktet).

Avgjørelsen "Overført til konfliktråd" innebærer at det anmeldte lovbruddet og den siktede er blitt overført til konfliktråd - og at politi og påtalemyndighet har fått tilbakemelding om at det er kommet frem til en løsning i konfliktrådet. De lovbrudd som er overført men ikke blir løst gjennom megling i konfliktråd, vil få andre rettslige avgjørelser som kategoriseres under andre typer avgjørelser i statistikken.

De aller fleste lovbrudd har kun ett gjerningstidspunkt, men for de lovbrudd som har skjedd over en tidsperiode fastsettes alder ut fra første gjerningstidspunkt. I tillegg vil de siktedes alder alltid fastsettes ut fra gjerningstidspunktet for det alvorligste lovbruddet som personen er siktet for i løpet av året. I enkelte tilfeller medfører dette at siktedes alder blir noe misvisende: Personer under den kriminelle lavalder (15 år) kan komme til å fremstå i statistikken som tiltalt og straffet. At personer under 15 år fremstår som tiltalt eller straffet kan imidlertid også skyldes feilregistrering av politiet eller at feil avgjørelse er gitt av påtalemyndighet eller domstol.

Ut fra erfaring er det ofte feilregistreringer som er årsaken til at det blir registrert siktede under 5 år. Personopplysninger om siktede under 5 år tas derfor ut av statistikken (og befolkningen 5 år og over brukes til beregning av siktede per 1 000 innbyggere).

Et lovbrudd kan inngå som en del av etterforskningen av et større sakskompleks. Dette kan være tilfelle når en person etterforskes for flere likeartet lovbrudd mot ulike ofre, eller når mange personer etterforskes for ett eller flere lovbrudd som har skjedd innenfor samme hendelsessituasjon. Et lovbrudd, og den rettskraftig avgjøre som dette har fått, vil ikke komme med i statistikken før alle de resterende lovbruddene i sakskomplekset er rettskraftig avgjort. Dette medfører at enkelte lovbrudd er rettskraftig avgjort tidligere enn i det året lovbruddet blir en del av statistikken (i statistikken for 2015 var under 6 prosent av lovbruddene avgjort i ett tidligere år enn i 2015).

Forsøk på lovbrudd er i de fleste mer alvorlige tilfellene straffbart. Slike straffbare forsøk på lovbrudd registreres vanligvis som gjennomført lovbrudd i materialet som danner grunnlag for statistikken. Undersøkelser tyder på at regelen tidligere bare unntaksvis er fulgt når det gjelder drap, og at drapsforsøk vanligvis ble registrert som grov legemsbeskadigelse frem til 1987. Etter innføring og utvikling av STRASAK har forsøk på enkelte typer lovbrudd, for eksempel drapsforsøk og voldtektsforsøk, blitt registrert og presentert som egne typer lovbrudd i statistikken.

Lovbrudd som politiet henlegger regnes som ferdig etterforsket i statistikken. Dersom et slikt henlagt lovbrudd blir oppklart et seinere år, vil dette bli telt med både det året det blir henlagt og det året det blir oppklart.

Bearbeidingen ved SSB viser at det foretas enkelte åpenbare feilregistreringer ved de ulike politikammer. Det er hvert år enkelte saker hvor rettelser ikke blir returnert til SSB. Dette medfører at opplysningene fra de politikammer som gjør rettelser blir riktigere og mer omfattende enn opplysningene fra de politikammer som ikke returnerer rettede feillister.

I BL/STRASAK er det et stort utvalg av ulike kategorier for registrering av lovbrudd og rettskraftige avgjørelser (se Definisjon av viktige begrep og variabler under Definisjoner). Så lenge gyldige koder for lovbrudd og rettskraftige avgjørelser er benyttet kan ikke SSB, gjennom bearbeidingen av statistikken, avdekke om riktige kategorier er brukt. Partielle frafall (ved at enkelte kjennemerker ikke er oppgitt på enkelte enheter) forekommer, men ved hjelp av interne kontroller i BL/STRASAK er disse begrenset til mindre sentrale kjennemerker.

Mulighetene for at det kan ha forekommet feil kategorisering i registreringen av lovbrudd er størst i statistikken over anmeldte lovbrudd, og da særlig for de mer spesifiserte typer av lovbrudd. Registreringen av type lovbrudd og rettskraftig avgjørelse ved avsluttet etterforskning foretas etter vurdering av jurist, og anses derfor å være mer pålitelig enn registreringen som foretas ved anmeldelse.

For informasjon om utvalgsfeil, se Datakilder og utvalg under Produksjon og Feilkilder og usikkerhet.

Kriminalstatistikken omfatter bare den registrerte kriminaliteten, de lovbrudd politiet oppdager eller får kjennskap til. Politiets ressurser og prioriteringer og folks tilbøyelighet til å anmelde lovbrudd har stor betydning for hvilke handlinger som blir en del av kriminalstatistikken. Et ukjent antall lovbrudd blir aldri registrert. Slike uregistrerte lovbrudd kalles gjerne mørketall. Ulike intervjuundersøkelser om selvrapportert kriminalitet og utsatthet for kriminalitet tyder på at kriminaliteten som ikke blir registrert er omfattende (se blant andre Levekårsundersøkelsen, SSB). Hva som over tid registreres av kriminalitet er nødvendigvis også påvirket av endringer i lovverk og forskrifter (se Sammenlignbarhet over tid og sted under Produksjon). Disse fenomenene er imidlertid ikke direkte "feil" ved statistikken, men elementer som påvirker den. For mer om dette se kapittel 3 i Kriminalitet og rettsvesen 2009

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Færre oppklarte lovbrudd i reformåret 2017

Færre oppklarte lovbrudd i reformåret 2017

Publisert 26. oktober 2018

Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 288 800 lovbrudd i 2017. Dette er 9,6 prosent færre enn det rekordlave året før, og for antall oppklarte lovbrudd og siktelser er nedgangene enda større.

Les artikkelen
De nye kriminalstatistikkene

De nye kriminalstatistikkene

Publisert 6. mars 2017

Når nye årganger av SSBs kriminalstatistikker nå publiseres er det med store endringer i statistikkenes innhold. Selv for erfarne og faglig kompetente brukere av disse statistikkene vil dette innebære nye – og noen ganger uoverkommelige – utfordringer. For fremtidens kriminalstatistikk, og dens brukere, ser det imidlertid mer lovende ut. Årsaken til dette er en endring i Standard for lovbruddstyper, laget som følge av ny straffelov og tilhørende nytt kodeverk i alle registre brukt i datagrunnlagene.

Les artikkelen
Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

Publisert 11. desember 2017

Andelen som blir siktet for kriminalitet er generelt høyere blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen, men overrepresentasjonen har blitt mindre siden år 2002.

Les artikkelen
Kriminalitet og rettsvesen 2009

Kriminalitet og rettsvesen 2009

Publisert 15. august 2009

Kriminalitet og rettsvesen 2009 er et oppslagsverk og en inngangsport til kriminalstatistikkene og andre kunnskapsdata om kriminalitet og rettsvesen som SSB forvalter.

Les publikasjonen
Ungdoms levekår

Ungdoms levekår

Publisert 10. juni 2013

I denne analysen kan du lese om hvordan ungdom og unge voksne (mellom 16 og 30 år) lever i dag. Skole, jobb, økonomi, bolig, venner, familie, helse og kriminalitet er blant de temaene som blir omtalt.

Les publikasjonen
Mindre del av befolkningen utsatt

Mindre del av befolkningen utsatt

Publisert 9. desember 2014

I de siste årene er det blitt mindre ungdomsvold. Samtidig øker antallet barn og voksne kvinner blant ofrene i voldssaker som er politianmeldt. Forbrytelser rammer ulike grupper av befolkningen i forskjellig grad, og de er også ujevnt fordelt geografisk.

Les artikkelen
Straffesakskjeden, lovbrudd - fra anmeldelse til dom

Straffesakskjeden, lovbrudd - fra anmeldelse til dom

Publisert 18. juni 2002

Den nye statistikken over straffesakskjeden sier oss også at anmeldte forseelser langt oftere enn forbrytelser fører til en rettslig sanksjon. 

Les artikkelen

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB