Fengslinger2014

Innhold

Arkiv for Fengslinger - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
16. mars 2016 2014 30 prosent sonet fengselsstraffen med fotlenke
24. september 2015 2013 Mer varetekt og mindre soning i fengsel
4. juli 2014 2012 Flest norske statsborgere, men ikke i varetekt
23. april 2013 2011 Flere sitter lenger i fengsel
8. mars 2012 2010 Flere, og lengre, varetektsfengslinger
30. mars 2011 2009 Mer varetekt og mindre soning av dom
4. november 2010 2008 Færre innsatte, men mer tid i varetekt
26. februar 2009 2007 Flere i fengsel og lengre varetektstid
14. mars 2008 2006 Endret lovbruddsbilde for nye fengslinger
14. mars 2007 2005 Antall innsatte økte
23. november 2006 2004 Flere i fengsel, men færre i varetekt
16. februar 2006 2003 Flere sitter i fengsel - færre blir satt inn
28. november 2005 2002 Lengre tid i varetekt
13. januar 2003 2001 Rekordmange fanger i norske fengsler
14. august 2002 2000 Utenlandske statsborgere soner lenger
1. juli 2002 1999 De innsatte blir eldre
16. desember 1999 1998 Større andel i varetekt
23. juni 1999 1998 67 dager i varetekt mest vanlig