13552_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/arkiv
13552
67 dager i varetekt mest vanlig
statistikk
1999-06-23T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger1998

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

67 dager i varetekt mest vanlig

Et gjennomsnittlig varetektsopphold var i fjor 67 dager. Lengst varetekt var det i saker som gjaldt drap og drapsforsøk og i grove narkotikasaker. I løpet av den siste femårsperioden har antall varetektsfengslinger økt, mens annen type fengsling har gått betydelig ned.

Det var i alt 3 250 varetektsfengslinger i 1998. Vel 400 personer ble varetektsfengslet to eller flere ganger, slik at det dreide seg om 2 720 forskjellige personer. Dette var praktisk talt det samme antall varetektsfengslinger som året før, men 7 prosent flere enn i 1993, en ikke ubetydelig økning sett på bakgrunn av at innsetting til soning gikk ned med 23 prosent i femårsperioden.

Flest i fengsel for vinningskriminalitet

Tyverier og annen vinningskriminalitet var hyppigste årsak til varetektsfengsling med 50 prosent. Deretter fulgte narkotikakriminalitet med 28 prosent av innsettelsene og voldskriminalitet med 14 prosent. 3 prosent av innsettelsene gjaldt økonomisk kriminalitet, og 2 prosent gjaldt sedelighetskriminalitet.

Hovedsakelig yngre menn

Av de 3 250 varetektsfengslede i fjor var 3 015 menn, det vil si at mannsandelen var over 93 prosent. Gjennomsnittsalderen var lav for begge kjønn, idet mer enn halvdelen av både mannlige og kvinnelige varetektsfengslede var under 30 år. Menn under 30 år utgjorde 49 prosent av de varetektsfengslede totalt, og menn i 30-årene utgjorde ytterligere 33 prosent.

To tredjedeler av varetektene som ble avsluttet i fjor skjedde ved at mistenkte ble løslatt. I de øvrige sakene ble den innsatte overført til soning. Ikke uventet var varetekten lengst når den resulterte i overføring til soning. Gjennomsnittet i slike saker var 97 dager, mens varetekt som endte med løslatelse varte 52 dager i snitt.

338 dager i drapssaker

Varetekten var lengst i drapssaker. De i alt 25 drapsmistenkte som avsluttet et varetektsopphold i fjor, hadde gjennomsnittlig sittet inne i 338 dager. Åtte av dem ble overført til soning, og for disse var varetektsoppholdet 444 dager i snitt. I grove narkotikasaker og i saker som gjaldt drapsforsøk, var varetektsoppholdene henholdsvis 144 og 113 dager.

Gjennomsnittlige varetektsopphold de siste fem årene har variert mellom 62 og 70 dager, uten noen klar tendens til økning eller nedgang.

Statistikken utgis årlig. Mer informasjon: Ulla.Haslund@ssb.no, tlf. 21 09 46 46.


Tabeller

Tabeller til publiseringen