13550_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/arkiv
13550
Større andel i varetekt
statistikk
1999-12-16T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger1998

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Større andel i varetekt

Fangebefolkningen blir stadig mindre, etter det høye antallet i 1994. Antallet varetektsfanger er imidlertid fortsatt høyt, og vi må tilbake til 1984 for å finne en så stor andel varetektsfengslede blant fangebefolkningen.

På en gjennomsnittsdag i 1998 satt 2 466 fanger i de norske fengslene. Gjennomsnittlig sonet 1 767 personer fengselsstraff, 588 satt i varetekt, 75 var på sikring og 36 gjennomførte bøtesoning. Det gjennomsnittlige antallet innsatte til soning av fengselsstraff er det laveste siden 1990.

Ved årets begynnelse sonet 30 prosent straff for narkotikalovbrudd, 26 prosent for tyveri og 13 prosent for vold (forbrytelse mot liv, legeme og helbred). 39 prosent av disse var i aldersgruppen 30-39 år og 36 prosent i aldersgruppen 20-29 år. Kun 4 prosent av de som sonet fengselsstraff på dette tidspunktet var under 20 år og 6 prosent var 50 år eller mer.

I løpet av året var det 8 296 som påbegynte en soning av straff. Av disse var 7 125 i frihet før de gikk i fengsel (nyinnsettelse til soning) og 1 171 ble overført direkte fra varetekt til soning. Hele 2 358 nyinnsettelser skjedde etter dom for forseelse mot veitrafikkloven, hvor 1 817 var for promillekjøring.

Av de løslatte soningsfangene ble 37 prosent løslatt på prøve, mens de resterende ble løslatt etter å ha sonet full tid av straffen. I løpet av 1998 var det 130 rømninger, 151 uteblivelser fra permisjon og 1 løslatelse etter benådning.

Mange varetektsfengslinger

Det er kun i 1997 at vi har hatt et større gjennomsnittlig antall varetektsfanger i Norge. Ikke siden 1984 har varetektsfanger utgjort en så stor andel, 24 prosent, av de innsatte i våre fengsler. I løpet av året tilbragte de varetektsfengslede til sammen 215 000 døgn i fengsel.

Ved årets begynnelse var 40 prosent av varetektsfangene fengslet på grunn av mistanke om narkotikalovbrudd, 25 prosent på grunn av tyveri og 12 prosent på grunn av vold.

Av totalt 3 252 varetektsfengslinger i løpet av 1998 var 37 prosent foretatt med bakgrunn i mistanke om tyveri, 28 prosent etter mistanke om narkotikalovbrudd og 9 prosent etter mistanke om vold.

Av de 3 462 som avsluttet varetekt (løslatt eller overført til soning) hadde 47 prosent gjennomført en varetektstid av kortere varighet enn en måned. I 1998 avsluttet 110 personer en varetektsfengsling som hadde vart i mer enn ett år.

I forhold til eldre aldersgrupper er det ikke ofte at ungdom mellom 15 og 17 år dømmes til soning i fengsel. Domstolene ser imidlertid ikke ut til å være like forsiktige med bruken av varetekt overfor denne aldersgruppen. I løpet av hele året ble mer enn dobbelt så mange satt i varetekt sammenlignet med hvor mange som påbegynte soning av en fengselsstraff (77 i forhold til 31). Overfor de eldre aldersgruppene er dette forholdet helt motsatt. Antallet som må i fengsel for å sone en fengselsstraff er mer enn dobbelt så stort som antallet varetektsfengslinger.

Tabeller

Tabeller til publiseringen