253548_tabell_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar
253548_tabell
statistikk
2016-03-16T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser innsatte i fengsel: varetekt, dom, forvaring og lovbrudd de er fengslet for. Stadig flere idømmes elektronisk kontroll med fotlenke.

Fengslinger2014

Innhold