13542_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/arkiv
13542
Lengre tid i varetekt
statistikk
2005-11-28T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lengre tid i varetekt

I gjennomsnitt 2 800 fanger oppholdt seg i norske fengsler i 2002. Dette var en økning på 2,5 prosent fra året før. Varetekt hadde størst prosentvis økning.

Gjennomsnittlig antall innsatte i norske fengsler. 1960-2002

Fengslene mottok 11 600 nyinnsettelser i 2002 - noen færre enn året før. Kvinneandelen utgjorde 8 prosent, og relativt til befolkningen var det flest nyinnsettelser i aldersgruppen 21-24 år.

Ved årets begynnelse, 1. januar 2002, var det mer enn 2 700 fanger i norske fengsler. Dette var nesten 10 prosent flere enn 1. januar 2001.

Flere i varetekt

På tross av 3 prosent nedgang i det totale antall nyinnsettelser, gikk antall nyinnsettelser til varetekt opp med nesten 2 prosent, til nesten 4 100. Tallene viser også at det blant nyinnsettelsene til varetekt var færre kvinner og flere menn enn året før. På en gjennomsnittlig dag i 2002, var det nesten 9 prosent flere varetektsinnsatte sammenlignet med 2001.

I tillegg til at flere satt i varetekt i 2002, tilbrakte de også lengre tid i varetekt sammenlignet med 2001. 17 prosent av de som ble løslatt eller overført fra varetekt til soning - sonet lenger enn tre måneder. Av de som avsluttet varetektsoppholdet i 2002, hadde 110 personer sittet i mer enn ett år.

Inntil alle sikringsdommer er gjennomført eller omgjort, vil både forvarings- og sikringsdømte inngå i fengslingsstatistikken. I 2002 medførte nye forvaringsdommer sju overføringer fra varetekt.

Nye særreaksjonsformer

De nye særreaksjonsformene forvaring, tvungen psykisk helsevern og tvungen omsorg ble gjort gjeldende fra og med 1. januar 2002. Ordningen fikk tilbakevirkende kraft ved at sikringsdommer kan gjenopptas og bli omgjort til en av de nye særreaksjonsformene. Særreaksjonene avløste sikring som strafferettslig særtiltak, men det vil fortsatt være personer som soner med hjemmel i en sikringsreaksjon.

 

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen