Prisnivå på varer og tjenester2015

Innhold

Arkiv for Prisnivå på varer og tjenester - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. juni 2016 2015 Norge billigere sett med utenlandske øyne
22. juni 2015 2014 Sveits og Norge dyrest i Europa
20. juni 2014 2013 Høyt prisnivå i Norden
24. juni 2013 2012 Norge på pristoppen
19. desember 2012 2011 Investeringer dyrest i Norge og Sveits
25. juni 2012 2011 Sveits og Noreg dyrast i Europa
23. februar 2011 2009 Dyrest å bygge i Sveits og Norge
29. juni 2011 2010 Dyrest i Sveits, Norge og Danmark
17. juli 2009 2008 Europas dyreste og billigste land
25. januar 2011 2009 Norge dyrest på investeringsvarer
22. desember 2003 2002 Høyest prisnivå på personbiler i Danmark og Norge
4. oktober 2002 2001 Matvareprisene høyest i EFTA-landene
10. juni 2004 2003 Høye matvarepriser i Norden
14. februar 2006 2004 Bilprisene høyest i Danmark og Norge
23. mai 2005 2003 Europas høyeste prisnivå på klær og skotøy
17. april 2007 2005 Noreg og Danmark dyrare enn Sverige
27. juli 2006 2005 Høyt prisnivå på norske tjenesteytelser
23. april 2007 2005 Norske møbelpriser på gjennomsnittet
19. september 2007 2005 Dyrt å bygge i Skandinavia
17. juli 2007 2006 Høye norske matvarepriser
4. juli 2008 2007 Likt prisnivå i Skandinavia
12. september 2007 2005 Jevnt prisnivå på investeringsvarer
4. februar 2009 2007 Dyrt å bygge i Norge
22. januar 2009 2007 Norge og Island dyrest på investeringsvarer
29. juni 2010 2009 Norge har Europas dyreste matvarer