Elektrisitetoktober 2014

Innhold

Arkiv for Elektrisitet - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. oktober 2007 August 2007 Fortsatt rekordhøy produksjon av kraft
13. september 2007 Juli 2007 Rekordhøy produksjon av elektrisitet
13. august 2007 Juni 2007 Høy kraftproduksjon i juni
12. juli 2007 Mai 2007 Betydelig vekst i kraftproduksjonen
13. juni 2007 April 2007 Høy produksjon av kraft
14. mai 2007 Mars 2007 Lavt forbruk av strøm
16. april 2007 Februar 2007 Høyt forbruk av strøm
13. mars 2007 Januar 2007 Lavere produksjon og høy import
13. februar 2007 Desember 2006 Lavere produksjon og rekordhøye priser
16. januar 2007 November 2006 Høy import av strøm
13. desember 2006 Oktober 2006 Fortsatt lav produksjon av strøm
14. november 2006 September 2006 Lavere kraftproduksjon
11. oktober 2006 August 2006 Redusert kraftforbruk i august
13. september 2006 Juli 2006 Redusert kraftproduksjon
15. august 2006 Juni 2006 Lavere produksjon og eksport av kraft

Arkiv for Elektrisitet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. oktober 2007 2007 Fortsatt rekordhøy produksjon av kraft
13. september 2007 2007 Rekordhøy produksjon av elektrisitet
13. august 2007 2007 Høy kraftproduksjon i juni
12. juli 2007 2007 Betydelig vekst i kraftproduksjonen
13. juni 2007 2007 Høy produksjon av kraft
14. mai 2007 2007 Lavt forbruk av strøm
16. april 2007 2007 Høyt forbruk av strøm
13. mars 2007 2007 Lavere produksjon og høy import
13. februar 2007 2006 Lavere produksjon og rekordhøye priser
16. januar 2007 2006 Høy import av strøm
13. desember 2006 2006 Fortsatt lav produksjon av strøm
14. november 2006 2006 Lavere kraftproduksjon
11. oktober 2006 2006 Redusert kraftforbruk i august
13. september 2006 2006 Redusert kraftproduksjon
15. august 2006 2006 Lavere produksjon og eksport av kraft

For tidligere publiseringer se også: Elektrisitet, årstal.