173511_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
173511_tabell
statistikk
2014-12-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 9,1 prosent høyere kraftproduksjon i oktober 2014 enn i oktober året før.

Elektrisitetoktober 2014

Innhold