7587_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7587
Høyt forbruk av strøm
statistikk
2007-04-16T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt forbruk av strøm

Bruttoforbruket av strøm var 12 232 GWh i februar. Det er det nest høyeste nivået som er registrert for denne måneden noen gang. Netto krafteksport utgjorde 596 GWh, mens det i alle de fem foregående månedene var nettoimport av kraft.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i februar. 1979-2007. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 2000-februar 2007. GWh

Bruttoforbruket (total produksjon fratrukket netto eksport) av kraft i februar var 1,2 prosent høyere enn i samme måned i fjor og 3,4 prosent over nivået fra februar 2005. Forbruket innenfor kraftintensiv industri utgjorde 2 413 GWh, noe som er 4,6 prosent mindre enn i samme måned i fjor.

Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket forbruk i kraftintensiv industri) i februar var 9 819 GWh, det nest høyeste nivået som er registrert for denne måneden. Dette er 2,7 prosent mer enn samme måned i fjor og 7,3 prosent over nivået fra 2005. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftkrevende utgjør det aller meste av dette forbruket. På kort sikt er det hovedsakelig temperaturen som påvirker endringene i forbruket innenfor husholdninger og tjenesteytende sektor. Økningen i annet forbruk i februar kan knyttes til lave temperaturer og lavere strømpriser. Månedstemperaturen for Norge i februar var 1,1 °C lavere enn normalen, mens den var høyere enn normalen i februar i fjor og i 2005.

Produksjon av kraft

Produksjonen av elektrisk kraft i februar var 12 828 GWh. Dette er 2,9 prosent mindre enn i februar i fjor, men er likevel det tredje høyeste nivået som er registrert for denne måneden. Den høye produksjonen kan sees i sammenheng med relativt god fyllingsgrad i magasinene og informasjon om at det gjennom februar var mer snø tilgjengelig for årets vannkraftproduksjon enn hva som er normalt på denne tiden.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 58,8 prosent. Gjennom februar sank fyllingsgraden med 9,5 prosentpoeng til 49,3 prosent ved utgangen av uke 8. Normal fyllingsgrad på tilsvarende tidspunkt for de siste femten årene er 53,5 prosent.

Eksport og import

Norge eksporterte i februar 1 079 GWh, mens vi importerte 483 GWh. Den høye produksjonen av elektrisk kraft bidro til høy eksport.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: