7599_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7599
Redusert kraftforbruk i august
statistikk
2006-10-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetaugust 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert kraftforbruk i august

Bruttoforbruket i august var 6,6 prosent lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Produksjonen av kraft lå 11 prosent lavere enn for samme tidsperiode i 2005, men 10,2 prosent høyere enn august 2004.

Produksjonen av kraft utgjorde i august 8 370 GWh, mens importen og eksporten utgjorde henholdsvis 518 og 1 030 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i august. 1979-2006. GWh

Lavere kraftforbruk

Bruttoforbruk i alt utgjorde 7 858 GWh i august. Det er 6,6 prosent lavere enn i august i fjor. For kraftintensiv industri har det vært en tilsvarende nedgang i kraftforbruket på 6,7 prosent sammenlignet med fjoråret. Også innenfor kategorien annet forbruk (det vil si bruttoforbruket fratrukket kraftintensiv industri), har kraftforbruket gått ned. Det utgjorde i august 5 189 GWh - en reduksjon på 6,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Kraftforbruket innenfor produksjon av aluminium og andre metaller har vært om lag uendret, mens kraftforbruket innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer er redusert med 22,5 prosent. For produksjon av kjemiske råvarer har det vært en nedgang i kraftforbruket på 19,8 prosent sammenlignet med august 2005.

Redusert kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var i august på 8 370 GWh. Dette fordelte seg på 8 248 GWh vannkraft, 98 GWh varmekraft og 24 GWh vindkraft. I august i år var nettoeksporten (eksport minus import) 512 GWh, mens den for tilsvarende periode i fjor var på 996 GWh.

I uke 31 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 60,1 prosent, og den holdt seg nesten uendret i hele august. Magasinfyllingen var i midten av måneden 25,2 prosentpoeng under medianverdien for perioden, og 23,2 prosentpoeng under fjorårets nivå.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: