7603_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7603
Lavere produksjon og eksport av kraft
statistikk
2006-08-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere produksjon og eksport av kraft

Kraftproduksjonen i juni var 10,8 prosent lavere enn juni i fjor. Det ble importert 597 GWh og eksportert 949 GWh. Bruttoforbruket var på 8 205 GWh, dette er 6,2 prosent lavere enn for tilsvarende periode i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juni. 1979-2006. GWh

Produksjonen av kraft var 8 558 GWh i juni. Så langt i år har den total produksjonen vært 67 564 GWh. Sammenliknet med produksjonen i første halvår i fjor er årets nivå 4,3 prosent lavere, men 18,7 prosent høyere enn produksjonen i første halvår 2004.

Det var en nettoeksport på 352 GWh i juni, mens tilsvarende for juni 2005 var nettoeksport på 854 GWh.

Samlet nettoeksport i første halvår var rundt en femtedel av nettoeksporten i samme periode i 2005.

Fyllingsgraden i norske magasiner steg fra 45,2 prosent i begynnelsen av juni til 57,4 prosent av total kapasitet i slutten av juni. Magasinfyllingen var i midten av juni 2,5 prosentpoeng under medianverdien for perioden og 1,2 prosentpoeng under fjorårets nivå.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. 2000-2006. GWh

Totalforbruket for 2006 er så langt 66 487 GWh, dette er 1,5 prosent høyere enn tilsvarende for samme periode i 2005. Forbruket i kraftintensiv industri var i juni 2 572 GWh. Dette er en nedgang på 7,4 prosent sammenliknet med juni i fjor. Totalt for perioden januar til juni har det vært en nedgang på 6,7 prosent i forbruket i kraftintensiv industri, sett i forhold til 2005.

Kategorien annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket kraftintensiv industri) hadde en nedgang på 5,6 prosent sammenliknet med juni 2005. Hittil i år viser annet forbruk en økning på 4,4 prosent.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: