7593_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7593
Høy import av strøm
statistikk
2007-01-16T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy import av strøm

Importen av kraft i november var 1 212 GWh, det tredje høyeste nivået som er registrert for denne måneden. Det ble eksportert 390 GWh, og nettoimporten av kraft var dermed 822 GWh. Produksjonen av kraft ble redusert med hele 22 prosent sammenlignet med november 2005.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i november. 1979-2006. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 2000-november 2006. GWh

I de tre månedene september, oktober og november har importen av kraft vært større enn eksporten. Dette kan ses i sammenheng med lav produksjon av kraft i perioden, og at kraftprisene i Norge har vært høyere enn i resten av det nordiske markedet.

Produksjon av kraft

Produksjonen i november var 10 206 GWh, og det var 2 892 GWh mindre enn i samme måned i 2005. Dette henger sammen med at vannmagasinenes fyllingsgrad var betydelig lavere gjennom november 2006 enn 2005. Fyllingsgraden i midten av november 2005 var 91,9 prosent, og det var 9,1 prosentpoeng høyere enn medianen. I midten av samme måned i fjor var derimot fyllingsgraden bare 65,3 prosent av total kapasitet, og det var hele 19,9 prosentpoeng under medianen.

Gjennomsnittsprisen i spotmarkedet for november var 38,6 øre/kWh, mot 45,0 øre/kWh i oktober og 52,5 øre/kWh i september. Det store fallet i systemprisen siden september kan ses i sammenheng med en økning i fyllingsgraden i svenske og norske magasiner, og at høye temperaturer bidro til lavt forbruk av strøm.

Redusert strømforbruk

Bruttoforbruket av kraft i november var 11 028 GWh, 3,0 prosent lavere enn i tilsvarende måned i 2005. Forbruket i kraftintensiv industri var 2 473 GWh, som er en nedgang på 5,5 prosent sammenlignet med november 2005. Kraftforbruket innenfor produksjon av kjemiske råvarer lå 10,8 prosent under nivået for samme periode i 2005, mens det for produksjon av aluminium har vært en nedgang på 9,8 prosent. For produksjon av jern, stål og ferrolegeringer var det en økning på 26,3 prosent.

Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket forbruk i kraftintensiv industri) i november var 8 555 GWh, og det var 2,2 prosent lavere enn for samme måned i 2005.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: