7577_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7577
Rekordhøy produksjon av elektrisitet
statistikk
2007-09-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy produksjon av elektrisitet

Produksjonen av elektrisk kraft i juli var på 10 354 GWh. Det er det høyeste nivået som er registrert for juli siden målingene startet i 1979. Bruttoforbruket av elektrisitet i samme måned var også rekordhøyt.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juli. 1979-2007. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 2000-juli 2007. GWh

Bruttoforbruket er det samme som total produksjon fratrukket nettoeksport, og dette var på 8 395 GWh i juli. Produksjonen av elektrisk kraft i juli var hele 29,4 prosent høyere enn samme måned i fjor og 12,6 prosent mer enn i juli 2005. Den høye produksjonen kan sees i sammenheng med høye tilsig og god magasinfylling. Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for landet som helhet 130 prosent av normalen.

Mer vann i magasinene

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 73,4 prosent. Gjennom juli økte fyllingsgraden med 16,1 prosentpoeng til 89,5 prosent ved utgangen av uke 30. Normal fylling for samme tidspunkt for de siste femten årene er 82,2 prosent. De høye tilsigene gjennom juli kan sees i sammenheng med stor snøsmelting og mye nedbør.

Rekordhøyt strømforbruk

Forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri i juli var 2 587 GWh. Det er 1,5 prosent lavere sammenlignet med samme måned i fjor. Annet forbruk - det vil si bruttoforbruk fratrukket forbruk i kraftintensiv industri - var imidlertid hele 17,9 prosent høyere i juli enn i samme måned i 2006. Dette er det høyeste forbruket som er registrert for måneden noensinne. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive utgjør det aller meste av rekordforbruket.

Vekst i økonomien og lave strømpriser

Bruttoforbruket og annet forbruk de siste tre månedene er det høyeste nivået som er registrert noensinne. Mens forbruket innenfor kraftintensiv industri har gått ned med 2,6 prosent målt mot gjennomsnittet for 2000-2006, har annet forbruk økt med 9,8 prosent. I mai lå månedstemperaturen på normalen, i juni og i juli var den på henholdsvis 1,4 °C og 0,9 °C over normalen.

Det rekordhøye strømforbruket må derfor heller sees i sammenheng med den sterke veksten i norsk økonomi og lave strømpriser. I følge kvartalsvis nasjonalregnskap økte bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge med 1,3 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal i år. Den gjennomsnittlige systemprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool i juli var 14,01 øre/kWh. Det er hele 64,4 prosent mindre enn samme måned i fjor og 38,7 prosent lavere enn i juli 2005.

Høy eksport av kraft

Norge importerte i juli 53 GWh, mens vi eksporterte 2 011 GWh. Nettoeksporten av kraft var dermed 1 958 GWh, det tredje høyeste nivået som er registrert noen gang.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: