7595_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7595
Fortsatt lav produksjon av strøm
statistikk
2006-12-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetoktober 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt lav produksjon av strøm

Produksjonen av elektrisk kraft i oktober var 8 612 GWh. Dette er en nedgang på 23, 6 prosent sammenliknet med tilsvarende måned i fjor. Nettoimporten av kraft var 1 052 GWh, og det er det nest høyeste som er registrert for denne måneden.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. 1979-2006. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. 2000-2006. GWh

Nedgangen i produksjonen kan sees i sammenheng med lav fyllingsgrad i magasinene, nedgang i forbruket og at gjennomsnittlig terminpris for januar var høyere enn gjennomsnittlig spotpris for oktober. Høyere terminpriser enn spotpriser reflekterer at man venter økt verdi på vannet, og det kan ha bidratt til den lave produksjonen i oktober. Gjennomsnittsprisen i spotmarkedet for oktober var 45,0 øre/KWh, mot 52,5 øre/KWh i september. Dette er en nedgang på 14,2 prosent.

Av den samlede produksjonen utgjorde vannkraft 8 463 GWh, varmekraft 86 GWh og vindkraft 64 GWh.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 62,2 prosent. Gjennom oktober økte fyllingsgraden med 1,8 prosentpoeng til 64,0 ved utgangen av uke 43. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for de siste 15 årene er på 87,1 prosent.

Nettoimport av kraft

Den lave produksjonen i oktober bidro til at importen av kraft var større enn eksporten. Importen av kraft i denne måneden var 1 331 GWh, og det ble eksportert 279 GWh.

Redusert strømforbruk

Bruttoforbruket av kraft i oktober var 9 665 GWh, og det er 5,4 prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor. Forbruket i kraftintensiv industri var 2 536 GWh, som er en nedgang på 5,7 prosent sammenliknet med oktober 2005. Hittil i år har det blitt brukt 26 343 GWh strøm innenfor kraftintensiv industri, noe som er 6,41 prosent under nivået for samme periode i fjor. Det er innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer og produksjon av kjemiske råvarer tilbakegangen har vært størst. Her har det vært en nedgang på henholdsvis 19,71 prosent og 13,31 prosent. Dette kan sees i sammenheng med nedleggelser av bedrifter innenfor disse næringene i år og i fjor. Innenfor produksjon av aluminium var forbruket 1,21 prosent lavere i årets første ti måneder sammenliknet med samme periode i fjor.

Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket forbruk i kraftintensiv industri) i oktober var 7 129 GWh, og det er 5,3 prosent lavere enn samme måned i fjor.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

1  Rettet 13. desember 2006 kl. 1130.

Tabeller: