7597_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7597
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2006-11-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft i september var 7 835 GWh. Dette er en nedgang på 18,4 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor og 6,4 prosent lavere enn måneden før. Det ble eksportert 548 GWh og importert 654 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i september. 1979-2006. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Av den samlede produksjonen utgjorde vannkraft 7 699 GWh, varmekraft 89 GWh og vindkraft 47 GWh. Produksjonen av elektrisk kraft i september var størst i Nordland og nest størst i Hordaland. Hittil i år har det blitt produsert 91 761 GWh kraft. Sammenlignet med produksjonen for tilsvarende periode i fjor er årets nivå 7,3 prosent lavere.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 60,2 prosent. Gjennom september økte fyllingsgraden med 2,0 prosentpoeng til 62,2 ved utgangen av uke 39. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2005 var 87,6 prosent.

Nettoimport av kraft

Sammenlignet med september 2005 har det vært et skifte fra nettoeksport til nettoimport av kraft. Importen av kraft var 654 GWh, og det ble eksportert 548 GWh. Nettoimporten av kraft var dermed 106 GWh.

Redusert strømforbruk

Bruttoforbruket av kraft var i september 7 940 GWh, og dette er 11,5 prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor. Forbruket i kraftintensiv industri var 2 510 GWh, som er en nedgang på 6,2 prosent sammenlignet med september i fjor. Kraftforbruket innenfor produksjon av kjemiske råvarer lå 13,7 prosent under nivået for samme periode i fjor, mens det for produksjon av jern, stål og ferrolegeringer har vært en nedgang på 10,4 prosent. For produksjon av aluminium var det en tilbakegang på 3,8 prosent.

Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket forbruk i kraftintensiv industri) var 5 430 GWh, en nedgang på 13,0 prosent sammenlignet med september i fjor. Dette kan blant annet ses i sammenheng med den høye temperaturen i september. Månedstemperaturen for Norge som helhet var 3,0oC høyere enn normalen. Sammen med 1934 er dette den nest varmeste september som er registrert. Rekorden er fra 1999 med 3,6oC over normalen.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: