7581_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7581
Betydelig vekst i kraftproduksjonen
statistikk
2007-07-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Betydelig vekst i kraftproduksjonen

Produksjonen av elektrisk kraft i mai var 10 398 GWh, en vekst på hele 30,9 prosent sammenliknet med samme måned i fjor og 17,9 prosent høyere enn gjennomsnittet for perioden 2000-2006. Norge eksporterte netto 756 GWh i mai.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mai. 1979-2007. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 2000-mai 2007. GWh

Den høye produksjonen kan sees i sammenheng med store snømengder i fjellet og god magasinfylling. Siden nesten hele det norske kraftsystemet er basert på vannkraft, er snømengder og fyllingsgrad viktige faktorer for produksjonen. I perioden 1979-2006 har Norge bare hatt større produksjon av elektrisk kraft i rekordåret 2000. Da var produksjonen 11 311 GWh.

Fyllingsgraden over medianen

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 41,5 prosent. Gjennom mai økte fyllingsgraden med 6,6 prosentpoeng til 48,1 prosent ved utgangen av uke 21. Normal fylling for samme tidspunkt for de siste femten årene er 44,4 prosent.

Rekordhøyt strømforbruk

Bruttoforbruket (total produksjon fratrukket nettoeksport) i mai var 9 641 GWh. Det er det høyeste bruttoforbruket som er registrert for mai noensinne. Forbruket i kraftintensiv industri i mai var 2 661 GWh, en nedgang på 2,2 prosent i forhold til 2006. Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket forbruk i kraftintensiv industri) var 6 980 GWh. Det er 7,4 prosent mer enn samme måned i fjor, og det høyeste nivået som er registrert for denne måneden. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive utgjør det aller meste av dette forbruket. Det høye strømforbruket kan sees i sammenheng med lave strømpriser og høy økonomisk aktivitet.

Fra nettoimport til nettoeksport

Norge importerte i mai 425 GWh, mens vi eksporterte 1 181 GWh. Sammenliknet med mai i fjor har det vært et skifte fra nettoimport til nettoeksport.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: