7585_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7585
Lavt forbruk av strøm
statistikk
2007-05-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavt forbruk av strøm

Bruttoforbruket av strøm i mars var 11 658 GWh. Dette er 11,6 prosent mindre enn i samme måned i fjor og 3,8 prosent lavere enn gjennomsnittet for mars i perioden 2000-2006. Norge hadde nettoimport av strøm i mars, mens det var nettoeksport samme måned i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mars. 1979-2007. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket forbruk i kraftintensiv industri) i mars var 8 951 GWh, en nedgang på 14,1 prosent i forhold til samme måned i fjor og 4,5 prosent lavere enn gjennomsnittet for mars i perioden 2000-2006. Nedgangen i strømforbruket kan sees i sammenheng med den høye temperaturen gjennom måneden. Månedstemperaturen for Norge i mars var 4,1 °C høyere enn normalen. Det er den varmeste mars som noen gang er registrert for Norge, sett under ett.

Forbruket innenfor kraftintensiv industri i mars var 2 707 GWh, om lag en fjerdedel av det totale bruttoforbruket. Dette er 2,1 prosent mindre sammenliknet med samme måned i fjor.

Lav produksjon av kraft

Produksjonen av elektrisk kraft i mars var 11 423 GWh. Dette er 16,2 prosent mindre enn i mars i fjor og 5,3 prosent lavere enn gjennomsnittet for mars i perioden 2000-2006. Den lave produksjonen kan sees i sammenheng med lavt strømforbruk og lave priser på den nordiske kraftbørsen.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 46,5 prosent. Gjennom mars sank fyllingsgraden med 5,4 prosentpoeng til 41,1 prosent ved utgangen av uke 12. Normal fyllingsgrad på tilsvarende tidspunkt for de siste femten årene er 42,8 prosent.

Eksport og import

Norge importerte i mars 808 GWh, mens vi eksporterte 573 GWh. Den lave produksjonen bidro til høy import.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: