7575_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7575
Fortsatt rekordhøy produksjon av kraft
statistikk
2007-10-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetaugust 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt rekordhøy produksjon av kraft

Produksjonen av elektrisk kraft i august var 11 246 GWh. Det er det høyeste nivået som er registrert for august siden målingene startet i 1979. Bruttoforbruket av elektrisitet og netto eksporten i samme måned utgjorde henholdsvis 8 653 GWh og 2 593 GWh, noe som også er rekorder.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i august. 1979-2007. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 2000-august 2007. GWh

Produksjonen av elektrisk kraft i august var hele 34,0 prosent høyere enn samme måned i fjor, og 19,4 prosent mer enn i august 2005. Den høye produksjonen må sees i lys av svært høy fyllingsgrad og dermed mulig overløp i flere av magasinene. Ved fare for overløp vil det være mer lønnsomt å produsere kraft og selge til en lav pris enn å la vann måtte gå tapt.

Ytterligere oppfylling av magasinene

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 90,9 prosent. Gjennom august økte fyllingsgraden med 2,9 prosentpoeng til 93,8 prosent ved utgangen av uke 34. Normal fylling for samme tidspunkt for de siste femten årene er 84,4 prosent.

Rekordhøyt strømforbruk

Forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri i august var 2 633 GWh. Det er 1,2 prosent lavere sammenliknet med samme måned i fjor. Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket forbruk i kraftintensiv industri) var imidlertid hele 15,4 prosent høyere i august enn i samme måned i 2006, og det høyeste nivået som er registrert for måneden noensinne. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive utgjør det aller meste av dette forbruket. Det rekordhøye strømforbruket må sees i sammenheng med høy økonomisk aktivitet og lave strømpriser. De gjennomsnittlige spotprisene for Sør-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge i august var henholdsvis 4,3 øre/KWh, 19,7 øre/KWh og 19,5 øre/KWh. Det har aldri vært notert en lavere gjennomsnittlig spotpris i august for Sør-Norge.

Rekordhøy eksport av kraft

Norge importerte i august 14 GWh, mens vi eksporterte 2 607 GWh. Nettoeksporten av kraft var dermed 2 593 GWh. Nivået på eksporten og nettoeksporten er det høyeste som er registrert for august noensinne. Kraftflyten mellom landene i det nordiske markedet bestemmes av spotprisene. Norge vil eksportere kraft når områdeprisene er høyere i Sverige, Danmark og Finland, mens vi vil importere kraft hvis det motsatte er tilfelle.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: