7589_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7589
Lavere produksjon og høy import
statistikk
2007-03-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere produksjon og høy import

Produksjonen av elektrisk kraft i januar var 12 264 GWh. Dette er en nedgang på hele 17,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor og 8,4 prosent lavere enn i januar 2004. Den lave produksjonen bidro til en nettoimport på 338 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i januar 1979-2007. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Av den samlede produksjonen utgjorde vannkraft 12 062 GWh, varmekraft 107 GWh og vindkraft 95 GWh. Vindkraft har steget raskt siden 2001, men utgjør fortsatt bare en liten andel av den samlede produksjonen.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 66,0 prosent. Gjennom januar sank fyllingsgraden med 4,9 prosentpoeng til 61,1 prosent ved utgangen av uke 4. Normal fyllingsgrad på tilsvarende tidspunkt for de siste femten årene er 62,6 prosent.

Høy import av kraft

Importen av strøm i januar var 1 047 GWh, det tredje høyeste nivået som er registrert for denne måneden. Eksporten av elektrisk kraft var 709 GWh. Norge har hatt nettoimport av strøm i alle de siste fem månedene. Kraftutveksling med utlandet er av stor betydning for Norge, fordi det kan bidra til en mer stabil krafttilgang. Når fyllingsgraden i magasinene er lav, kan det importeres relativt mye strøm til Norge.

Redusert strømforbruk

Bruttoforbruket av kraft (total produksjon tillagt nettoimport) i januar var 12 602 GWh, 6,8 prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor. Forbruket i kraftintensiv industri var 2 633 GWh, noe som er en nedgang på 5,9 prosent sammenlignet med januar i fjor. Kraftforbruket innenfor produksjon av kjemiske råvarer lå 10,6 prosent under nivået for samme periode i fjor, mens det for produksjon av jern, stål og ferrolegeringer var en økning på 3,1 prosent. For produksjon av aluminium var det en tilbakegang på 6,8 prosent.

Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket forbruk i kraftintensiv industri) var 9 969 GWh, en nedgang på 7,1 prosent sammenlignet med januar i fjor.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: