173511_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
173511
Oppgang i kraftproduksjonen
statistikk
2014-12-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 9,1 prosent høyere kraftproduksjon i oktober 2014 enn i oktober året før.

Elektrisitetoktober 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var 11 870 GWh i oktober 2014. Dette er en økning på 9,1 prosent i forhold til oktober 2013.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Oktober 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 870100,09,1
Vannkraft11 29395,18,8
Varmekraft3272,85,3
Vindkraft2492,136,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft9 544100,0-1,3
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6456,88,9
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 96831,13,0
Forbruk i alminnelig forsyning5 93262,2-4,3

Av den totale kraftproduksjonen i oktober 2014 utgjorde vannkraft 95,1 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,8 og 2,1 prosent.

Nettoeksport av kraft

I oktober 2014 eksporterte Norge 1 794 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 549 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 245 GWh. I samme måned i 2013 var det en nettoeksport på 286 GWh.

Liten oppgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 10 625 GWh i oktober 2014, en oppgang på 0,3 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.