Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2017

Innhold

Arkiv for Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
3. mars 2016 1. januar 2016 Nesten 10 000 bosatte syriske innvandrere
2. mars 2017 1. januar 2017 Flest nye bosatte fra Syria
4. mars 2015 1. januar 2015 Nesten 100 000 med polsk bakgrunn
24. april 2014 1. januar 2014 Poles are the largest immigrant group
24. april 2014 1. januar 2014 Nesten like mange innvandrere fra Polen som innbyggere i Kristiansand
25. april 2013 1. januar 2013 12 prosent av befolkningen er innvandrere
26. april 2012 1. januar 2012 Flest innvandrere fra de nye EU-landene
28. april 2011 1. januar 2011 Mange nye innvandrere fra Europa
13. november 2000 1. januar 2000 22 000 fleire med innvandrarbakgrunn
29. april 2010 1. januar 2010 Innvandrere fra 216 land
25. oktober 1999 1. januar 1999 Flest svensker i innvandrerbefolkningen
26. mai 2004 1. januar 2004 349 000 personar i innvandrarbefolkninga
19. september 2002 1. januar 2002 Fleire innvandrarar frå Asia - flest nye frå Irak
5. juni 2003 1. januar 2003 Innvandrarar sikrar folkeveksten
29. oktober 2001 1. januar 2001 Mange nye irakiske innvandrarar
24. mai 2007 1. januar 2007 Rekordstor vekst i innvandrerbefolkningen
29. april 2008 1. januar 2008 Polakker den største innvandrergruppen
11. mai 2006 1. januar 2006 Hver fjerde Osloborger har innvandrerbakgrunn
26. mai 2005 1. januar 2005 Innvandrere fra over 200 land i Norge
30. april 2009 1. januar 2009 En halv million innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre