84489_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/arkiv
84489
Flest innvandrere fra de nye EU-landene
statistikk
2012-04-26T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest innvandrere fra de nye EU-landene

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge vokste med 54 200 i 2011. Det var den høyeste tilveksten noensinne. Ved årsskiftet var det 547 000 innvandrere og 108 000 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. De har bakgrunn fra 219 ulike land og selvstyrte regioner.

Ved inngangen til 1992 talte innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 183 000, og tilsvarte 4,3 prosent av Norges befolkning. 20 år senere, ved inngangen til 2012, hadde denne gruppen økt til 655 000 personer og stod for 13,1 prosent av folkemengden.

Rekordhøy vekst i 2011

Innvandrerne stod for det meste av befolkningsveksten i 2011, med 46 200 personer. Som tidligere var tilveksten størst blant innvandrerne fra de nye EU/EØS-landene. Polske og litauiske innvandrere hadde klart høyest tilvekst. Gruppen med polske innvandrere har på ett år vokst med 10 500 flere bosatte, etterfulgt av innvandrere fra Litauen med 7 200 flere bosatte i løpet av 2011.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1970-2012

Polakkene er den desidert største gruppen

Per 1. januar 2012 bodde det 67 300 polske innvandrere i Norge. Fra Polen alene kommer det flere innvandrere enn fra hele Afrika.

Den nest største gruppen (34 800) er innvandrere fra Sverige. Fra Sverige kommer det flere innvandrere enn fra hele det amerikanske kontinentet.

Andre store grupper innvandrere er tyskere (23 700), litauere (22 700), irakere (21 800) og somaliere (21 000).

108 400 norskfødte med innvandrerforeldre

Antall norskfødte med innvandrerforeldre økte med 8 000 personer, fra 100 400 til 108 400 i løpet av 2011. I denne gruppen var det flest som hadde bakgrunn fra Pakistan, i alt 14 800. Det var 8 400 norskfødte med somaliske foreldre og 7 600 med foreldre fra Vietnam. Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 16 prosent av alle barn født i Norge i 2011.

Høy andel barn og unge voksne

I gruppen innvandrere var det mange unge voksne sammenlignet med befolkningen som helhet. Blant innvandrerne tilhørte 48 prosent aldersgruppen mellom 20 og 40 år, mens denne aldersgruppen utgjorde 27 prosent av hele befolkningen. I gruppen med norskfødte med innvandrerforeldre har barn og unge hele tiden vært i flertall. Veksten i gruppen norskfødte med innvandrerforeldre har vært stor de siste årene, og hele 82 prosent var i alderen 0-20 år. For hele befolkningen var tilsvarende tall 25 prosent. I løpet av den siste femårsperioden har det blitt 10 000 flere norskfødte med innvandrerforeldre som er over 20 år, men siden det fødes så mange, har ikke deres andel av gruppen økt med mer enn 3 prosentpoeng, fra 15 til 18 prosent.

Innvandrere i alle kommuner

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av totalbefolkningen i kommunen. 1. januar 2012

De fem kommunene med høyest andel innvandrere var Oslo (23 prosent), Drammen (18 prosent), Båtsfjord i Finnmark (17 prosent) samt Hemsedal i Buskerud og Stavanger (begge med 16 prosent). I motsatt ende av skalaen finner vi Rindal i Møre og Romsdal samt Beiarn i Nordland, begge med en andel på under 2 prosent. Det er typisk i små utkantkommuner at andelen er lav: Blant kommunene som hadde under 5 prosent innvandrere, er Rana i Nordland den eneste som har over 20 000 innbyggere. Blant kommuner med høy innvandrerandel er det en mer spredt fordeling av store og små kommuner. Det bor innvandrere i alle Norges kommuner.

I Oslo bodde det flest innvandrere i bydelene Alna, Søndre Nordstrand, Stovner og Grorud, hvor andelen var over 30 prosent. I Alna bydel var flertallet av disse fra Asia (18 prosent) og Afrika (5 prosent). Lavest andel finnes i bydelene Nordstrand (12 prosent), Vestre Aker (13 prosent) og Ullern (14 prosent). Blant innvandrerne i disse tre bydelene var flertallet fra EU/EØS-land. Selv bydelene med lavest andel innvandrere ligger over gjennomsnittet for hele landet, som var 11 prosent 1. januar i år.

Kommunene med størst andel norskfødte med innvandrerforeldre ligger i Oslo-området. I Oslo, Drammen, Lørenskog og Skedsmo utgjorde denne gruppen minst 5 prosent. Blant de 23 kommunene som ligger over landsgjennomsnittet på 2,2 prosent, var det kun tre som ikke ligger i Østlands-området.

Noen viktige standardbetegnelser

Innvandrere er bosatte i Norge som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre.

 

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i utlandet.

 

Se standarden i sin helhet .

Tabeller: