93340_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
93340
12 prosent av befolkningen er innvandrere
statistikk
2013-04-25T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

12 prosent av befolkningen er innvandrere

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 55 300 i 2012. Det var den høyeste tilveksten noensinne. Ved siste årsskiftet var det 593 300 innvandrere og 117 100 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt2013Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
InnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldre
I alt710 465593 321117 14414,1
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand302 504282 05720 4476,0
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS407 961311 26496 6978,1
 
Norden unntatt Norge73 22268 5014 7211,4
Vest-Europa unntatt Norden68 83764 0214 8161,4
EU-land i Øst-Europa148 189137 71810 4712,9
Øst-Europa unntatt EU-land65 89553 02012 8751,3
Afrika88 76467 56621 1981,8
Asia med Tyrkia231 872171 91959 9534,6
Nord-Amerika10 1999 8143850,2
Sør- og Mellom-Amerika21 48618 8122 6740,4
Oseania2 0011 950510,0

Innvandrere stod for 12 prosent av folkemengden i Norge per 1. januar 2013, mens norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 2 prosent. Innvandrerne har bakgrunn fra 220 ulike land og selvstyrte regioner.

Innvandrere fra Polen dominerer

Som i fjor var tilveksten størst blant innvandrere med bakgrunn fra Polen, med 9 300 flere bosatte i løpet av 2012. Per 1. januar 2013 bodde det 77 000 polske innvandrere i Norge. Dette tilsvarer folkemengden i Fredrikstad kommune per 1. januar 2013. Polakkene er den desidert største gruppen innvandrere i Norge.

Den nest største gruppen er innvandrere fra Sverige, med 35 600. Det var omtrent like mange svenske innvandrere i Norge som det var bosatt i Haugesund kommune per 1. januar 2013.

Det har vært en betydelig tilvekst av innvandrere fra Litauen i løpet av 2012, med 6 000 flere bosatte. Innvandrere fra Litauen utgjør nå den tredje største gruppen innvandrere i Norge, med 28 600 personer.

117 100 norskfødte med innvandrerforeldre

Antall norskfødte med innvandrerforeldre økte med 8 700 personer i løpet av 2012, fra 108 400 til 117 100. I denne gruppen var det flest som hadde bakgrunn fra Pakistan, i alt 15 200. Det var 9 100 norskfødte med somaliske foreldre, og 8 000 hadde foreldre fra Vietnam. Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 17 prosent av alle barn født i Norge i 2012.

Flest i Oslo

Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo - både relativt og absolutt. Av Oslos befolkning på 624 000 personer var det per 1. januar 2013 189 400 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, noe som tilsvarer 30 prosent. Som i fjor følger østlandskommunene Drammen og Lørenskog, med henholdsvis 25 og 23 prosent 1 .

I Oslo fant man flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelene Søndre Nordstrand, Stovner, Alna og Grorud, hvor andelen var rundt 50 prosent. Lavest andel fant man i bydelene Nordstrand, med 15 prosent, Vestre Aker, 16 prosent og Ullern, 16 prosent. Selv bydelene med lavest andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre lå over gjennomsnittet for hele landet, som var 14 prosent.

1 Tallene er rettet 25. april 2013 kl 12.25.