286657_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
286657_tabell
statistikk
2017-03-02T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false
Den største tilveksten i 2016 var blant innvandrerne fra Syria. Ved inngangen til 2017 var 725 000 innvandrere og 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2017

Innhold