6484_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/arkiv
6484
Innvandrere fra 216 land
statistikk
2010-04-29T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Innvandrere fra 216 land

Ved det siste årsskiftet var det nærmere 460 000 innvandrere og 93 000 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Innvandrerne har bakgrunn fra 216 ulike land og selvstyrte regioner.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1970-2010

I løpet av 2009 økte antall innvandrere med i underkant av 37 000 personer, mens antallet norskfødte med innvandrerforeldre økte med 7 400 personer. Disse to gruppene teller til sammen over 552 000 personer og utgjør 11,4 prosent av befolkningen i Norge.

Fortsatt høy vekst

Tilveksten blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 2009 var noe lavere enn i 2008, men veksten var fortsatt en av de høyeste som er målt. Som tidligere var tilveksten størst blant personer med bakgrunn fra Polen, med 7 600 flere bosatte i løpet av 2009.

Europeerne dominerer

De europeiske innvandrerne utgjorde 21 800 av den totale tilveksten på 36 700 personer i 2009. I tillegg til innvandrere fra Polen (6 800) kom det 2 600 med bakgrunn fra Litauen og 2 300 fra Sverige

Etter Europa er Asia den verdensdelen det har innvandret flest fra; det er i alt drøyt 147 000 innvandrere med asiatisk bakgrunn i Norge, 9 500 flere enn i fjor. Innvandrere med landbakgrunn fra Afrika er en mindre gruppe, i underkant av 51 000 personer. I løpet av 2009 ble det registrert 4 400 flere afrikanske innvandrere i Norge.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Polen er den desidert største gruppen, med vel 52 000, og bortimot alle, hele 95 prosent i denne gruppen har selv innvandret til Norge, mens bare 2 800 personer er norskfødte barn av to polske innvandrere.

De 15 kommunene med høyest andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Prosent

Blant personer som har bakgrunn fra krigsrammede land, var tilveksten i 2009 størst for irakere og somaliere. Per 1. januar 2010 var det registrert henholdsvis 1 200 og 1 100 flere innvandrere fra hvert av disse landene enn året før.

Flest i Oslo, færrest i Beiarn

Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo - både relativt og absolutt. Av Oslos befolkning på 587 000 personer var om lag 160 000 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, noe som tilsvarer 27 prosent. Det er en økning på 1 prosentpoeng i løpet av det siste året. Som i fjor følger østlandskommunene Drammen og Lørenskog med henholdsvis 22 og 19 prosent. Lavest andel har kommunene Rindal i Møre og Romsdal og Beiarn i Nordland med under 1 prosent.

Mange med kort botid

Det er store forskjeller mellom landgruppene i botid. Kortest botid i de største gruppene finner man blant innvandrere fra Polen og Litauen hvor om lag ni av ti innvandrere har bodd i Norge i mindre enn fem år. I gruppene fra Tyskland, Thailand, Filippinene og Nederland har om lag halvparten av innvandrerne bodd kortere enn fem år. Også fra Afghanistan og Irak har mer enn en tredjedel kommet i løpet av de siste årene. Flest med lang botid finner man blant innvandrere fra Pakistan og Danmark hvor over halvparten har bodd i Norge i mer enn 20 år.

Noen viktige standardbetegnelser

Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i utlandet.

Se http://www.ssb.no/emner/00/standarder/ for standarden i sin helhet.

Tabeller: