53038_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
53038
Flere utlendinger på Svalbard
statistikk
2011-09-22T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false

Befolkningen på Svalbard1. juli 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere utlendinger på Svalbard

Folketallet på Svalbard økte med 145 personer i 1. halvår 2011. Utlendinger sto for to tredjedeler av økningen.

Det var registrert 2 539 bosatte på Svalbard per 1. juli 2011. Antall bosatte i russiske Barentsburg steg fra 370 til 425 i 1. halvår, som er 24 færre enn på samme tid i fjor. Også antallet i de norske bosettingene steg i årets seks første måneder, fra 2 017 til 2 104. Av den totale befolkningen i de norske bosettingene har 363 kommet til Svalbard fra utlandet, mens 1 741 har bakgrunn fra Fastlands-Norge.

Andelen utlendinger i de norske bosettingene stiger stadig, og økningen var på 41 bosatte i 1. halvår. Mens denne andelen var 14 prosent per 1. januar 2009, var den steget til 17 prosent ved starten av juli i år.

Thailendere, svensker og russere

I de norske bosettingene er thailendere den største gruppen av utlendinger, med 103 bosatte. På plassene bak følger svensker med 75, og russere med 36 bosatte. Tidligere var det flere tyskere enn russere, men antall russere har steget litt år for år. Kvinnene er i flertall blant de fra Thailand, Russland og Filippinene, mens det er et mannsoverskudd blant resten av utlendingene.

Størst flytteoverskudd av utlendinger

I løpet av 1. halvår 2011 ble det registrert 14 fødsler og 1 dødsfall i de norske bosettingene på Svalbard. Det var 214 personer som flyttet inn, mens 143 flyttet ut. Fødselsoverskuddet ble dermed 13, og nettoinnflyttingen 71. Det er alltid fødselsoverskudd på Svalbard i og med at dødsfall er sjeldne.

Nettoinnflyttingen kan derimot variere mye over tid og etter bosted utenfor Svalbard. Etter tre halvår på rad med større utflytting enn innflytting snudde altså strømmen i 2011. Det var 121 flere med bakgrunn fra Nord-Norge som flyttet ut enn inn i løpet av 2009 og 2010. Flytteunderskuddet blant de fra Sør-Norge var 15, mens det for utlendingene derimot var et overskudd av innflyttere på 24 i de tre halvårsperiodene frem til og med desember 2010. Nettoinnflyttingen for nordlendingene var -2 i 1. halvår 2011, mens den for søringene var 33 og for utlendingene 40.

Statistisk sentralbyrå presenterer i denne publiseringen for første gang husholdningsstatistikk for de norske bosettingene på Svalbard.

Mange bor alene

De nærmere 2 000 personene som er fordelt på husholdninger, bor i til sammen 1 024 husholdninger. Det er i gjennomsnitt 1,9 personer per husholdning i de norske bosettingene, mens det i Fastlands-Norge er i snitt 2,2 personer per husholdning. Den største forskjellen mellom Svalbard og Fastlands-Norge er at det er vanligere å bo alene i de norske bosettingene på Svalbard. Over 50 prosent av husholdningene på Svalbard består av én person, mot 40 prosent i Fastlands-Norge. Hele 25 prosent av personene bor alene på Svalbard, mot 18 prosent i Norge for øvrig. Dette til tross for at det bor svært få eldre på Svalbard, som betyr at det er få enker og enkemenn der, en gruppe som utgjør en betydelig andel av de enslige ellers i samfunnet.

For de norske på Svalbard er én person i husholdningen den vanligste størrelsen på en privathusholdning. Blant utlendingene derimot, er det vanligst å bo i husholdninger som består av to personer.

Tabeller: