251323_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
251323
Flere utlendinger og færre nordlendinger
statistikk
2016-04-07T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false
Statistikken gir hovedsakelig en oversikt over befolkningen i Longyearbyen, Svea og Ny-Ålesund. 1. januar 20156 hadde de norske bosettingene på Svalbard 2 152 innbyggere.

Befolkningen på Svalbard1. januar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere utlendinger og færre nordlendinger

Til tross for nedbemanningene i Store norske er folketallet i de norske bosettingene på Svalbard forholdsvis stabilt. Samtidig endres befolkningens sammensetning: Det er blitt lenger mellom hver nordlending, mens stadig flere av innbyggerne har et annet morsmål enn norsk.

Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, etter kjønn og alder
1. halvår 20161
I altMennKvinner
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
I alt2 1521 211941
0 år1697
1-5 år1147440
6-12 år1709278
13-15 år572532
16-19 år673829
20-44 år1 096589507
45-66 år598359239
67 år eller eldre34259

Svalbard hadde 2 654 bosatte 1. januar 2016. Det er en nedgang på 13 siste halvår. I de norske bosettingene bodde det 2 152 personer ved årsskiftet, som er 37 færre enn 1. juli 2015. Nedbemanningene i kulldriftselskapet Store norske har altså så langt ikke gitt endringer i folketallet utover det som kan regnes som normale svingninger. Den russiske bosettingen Barentsburg hadde 492 innbyggere. Dette utgjør en økning på 24 i løpet av siste halvår.

I de norske bosettingene har imidlertid befolkningens sammensetning endret seg mye de siste årene, slik figur 3 viser. Andelen med bakgrunn fra utlandet har økt ved hver eneste måling, fra 14 prosent i 2008 til 25 prosent i 2016. I løpet av disse åtte årene har andelen med bakgrunn fra Sør-Norge ligget stabilt på 45-47 prosent, mens andelen med bakgrunn fra Nord-Norge har sunket fra over 40 prosent til under 30 prosent. For snart fire år siden, 1. juli 2012, var det 1 788 personer med norsk bakgrunn i de norske bosettingene. Ved siste årsskifte var antallet nede i 1 614, som innebærer en nedgang på 174. Samtidig er det blitt 131 flere utlendinger.

Fremdeles mange svensker og thailendere

Som figur 4 viser, utgjør svenskene den største gruppen av de utenlandske mennene, med thailendere på andreplass. Tar vi for oss utenlandske kvinne, er det omvendt: Det er flest thailendere, fulgt av svensker. Det siste året har det vært størst vekst av kvinner fra Filippinene, fra 10 til 19.

Færre barn og flere eldre

Kvinner bosatt i de norske bosettingene på Svalbard fødte 15 barn i 2015. Det er en halvering siden 2010, og nedgangen er en langsiktig trend.

Det blir generelt færre barn og ungdommer i Longyearbyen. Fra 2012 til 2016 har antall barn under 10 år sunket fra 288 til 229. Samtidig har antallet personer på minst 60 år i de norske bosettingene steget fra 121 til 149. Det er fremdeles få eldre sammenlignet med landet som helhet. Hele 45 prosent av befolkningen er mellom 25 og 44 år gamle, mot 27 prosent i Fastlands-Norge.