84098_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/arkiv
84098
Én av tre menn bor alene
statistikk
2012-04-19T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false

Befolkningen på Svalbard1. januar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Én av tre menn bor alene

Halvparten av husholdningene i de norske bosetningene på Svalbard består av en enkeltperson, og én av fire bosatte bor alene. Det er dermed langt vanligere å bo alene på Svalbard enn i Fastlands-Norge.

Ved inngangen til 2012 var det i alt registrert 2 504 bosatte på Svalbard, 2 115 i de norske bosetningene, 380 i russiske Barentsburg og 9 på den polske forskningsstasjonen i Hornsund. Barentsburg var dermed nede på samme nivå som ved inngangen til 2011. I de norske bosetningene, Longyearbyen og Ny-Ålesund, hadde folketallet steget til det høyeste nivået siden 1. juli 2009. Siden januar 2009 har andelen utlendinger i de norske bosetningene steget fra 14 prosent til dagens 18 prosent.

Stabilt mannsoverskudd

På Svalbard er det flere menn enn kvinner i alle aldersklasser, unntatt de under 20 år, der det år om annet er flest jenter. Blant dem over 50 år er det nesten to tredjedeler menn, mens 57 prosent av dem mellom 20 og 49 er menn.

Mange fra Nord-Norge og mange kvinner fra Thailand

45 prosent av mennene som er folkeregistrert også i Fastlands-Norge, har adresse i Nord-Norge, mot 41 prosent av kvinnene. Over halvparten av utlendingene i de norske bosetningene er kvinner, og over en tredjedel av disse kvinnene har bakgrunn fra Thailand.

Både reproduksjon og utskiftning

I andre halvår av 2011 ble det født 15 barn av foreldre (mødre) bosatt i de norske bosetningene på Svalbard. Samtidig flyttet 281 til disse bosetningene og 285 flyttet fra. Altså lå både inn- og utflyttingen i fjorårets siste halvdel på et nivå som tilsvarer 13 prosent av befolkningen. I løpet av hele året ble det født 29 barn, 495 personer flyttet inn og 428 ut.

Mange små husholdninger

Hele 53 prosent av husholdningene i de norske bosetningene på Svalbard består av en enkeltperson, og 27 prosent av befolkningen bor alene. På fastlandet består til sammenligning 40 prosent av husholdningene av én person, og 18 prosent av befolkningen bor alene. Kjønnsforskjellene på Svalbard er imidlertid store, 33 prosent av mennene bor alene og 17 prosent av kvinnene. Slike forskjeller er det ikke på fastlandet, der om lag 18 prosent av både kvinnene og mennene bor alene.

Folkeregistrering

De som flytter fra norske kommuner til Svalbard, fortsetter å være folkeregistrert i en kommune på fastlandet.

Tabeller: