53040_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
53040
Folketallet synker
statistikk
2011-04-14T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false

Befolkningen på Svalbard2. halvår 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Folketallet synker

Det var i underkant av 2 400 bosatte på Svalbard 1. januar 2011. Det er en nedgang på nesten 100 i løpet av 2010. Folketallet sank med 135 siste halvår i fjor, og størst nedgang var det i Barentsburg.

I de norske bosettingene sank folketallet med vel 50 i andre halvdel av 2010. Det var 15 fødsler, mens 200 flyttet inn, og 266 flyttet ut.

Nedgang i Barentsburg

Den største endringen som har skjedd på Svalbard i løpet av andre halvår 2010, er en nedgang i bosatte i den russiske bosettingen Barentsburg. Antallet bosatte her gikk fra 449 til 370, en nedgang på 18 prosent. Samtidig bodde det 34 russiske statsborgere i de norske bosettingene ved inngangen til 2011. Nedgangen i Barentsburg har vært nesten 60 prosent de siste ti årene.

Under 1 700 nordmenn på Svalbard

I de norske bosettingene gikk folketallet ned fra 2 071 til 2 017 forrige halvår. Alt i alt sank folketallet på Svalbard med 135, til 2 394. I de norske bosettingene har antallet utlendinger vært rimelig stabilt, mens antall nordmenn er nede på under 1 700. Ikke siden 2005 har det vært registrert færre nordmenn på Svalbard.

Statistisk sentralbyrå har opplysninger om antall bosatte i Barentsburg og på den polske forskningsstasjonen i Hornsund, men kan ikke fordele dem på kjønn og alder. SSB har heller ingen detaljer om endringer i løpet av året. Innbyggerne i de norske bosettingene, Longyearbyen og Ny-Ålesund, vet vi mer om. Tallene under viser derfor til kun de norske bosettingene.

Stabile fødetall

Da Svalbard ikke er et livsløpssamfunn, er det svært få eldre som bor der, og det inntreffer få dødsfall. På den annen side blir det årlig folkeregistrert rundt 30 fødsler. Selv om så å si alle fødslene skjer på fastlandet, registreres de på Svalbard, der moren har sitt bosted. I løpet av 2010 var det 33 fødsler der mødrene var bosatt i Longyearbyen, 18 i første halvår og 15 i andre.

Fortsatt mange inn- og utflyttinger

Flyttingene har størst betydning for utviklingen i folketallet. Fra 1. juli 2010 til 1. januar 2011 flyttet 200 til, og 266 flyttet fra, Svalbard. Omtrent 10 prosent av befolkningen ble altså byttet ut, samtidig som det var 66 flere utflyttinger enn innflyttinger. Inn- og utflyttingene varierer mye i løpet av året, mye avhengig av turistsesongene. I andre halvår i 2010 lå både inn- og utflyttingene på nesten samme nivå som andre halvår 2009. For året sett under ett var innflyttingen i 2010 noe lavere enn i 2009 på grunn av lavere innflytting i første halvår. Samtidig var også utflyttingen noe lavere.

Tabeller: