198130_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
198130
Høyt folketall til å være midt på vinteren
statistikk
2015-04-09T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false
Befolkningsstatistikken for Svalbard viser bosatte på Svalbard. Innbyggerne i de norske bosettingene er fordelt etter alder, kjønn og bakgrunn utenfor Svalbard. For de norske bosettingene er det også endringstall, med fødte, døde, innflytting og utflytting.

Befolkningen på Svalbard1. januar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt folketall til å være midt på vinteren

Med mange bosatte i både de russiske og norske bosettingene, hadde Svalbard 2 670 innbyggere ved årsskiftet. Dette er det høyeste antallet registrerte bosatte på Svalbard siden befolkningsstatistikken for Svalbard ble publisert for første gang i 2009.

Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, etter kjønn og alder
1. halvår 20151
I altMennKvinner
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
I alt2 1851 260925
0 år19127
1-5 år1327953
6-12 år1768987
13-15 år593425
16-19 år703931
20-44 år1 112625487
45-66 år585359226
67 år eller eldre32239
Figur 1. Folkemengde i bosetningene på Svalbard

Oppsigelsene ved Store Norske har foreløpig ikke gitt merkbare utslag på folketallet på Svalbard. De norske bosettingene har nå 2 185 innbyggere. Antall utlendinger i de norske bosettingene er nå oppe i nesten 500, og de utgjør 23 prosent av befolkningen. De norske bosettingene har innbyggere fra 44 land, inkludert Norge. Flest kommer fra Thailand og Sverige, med henholdsvis 107 og 101 innbyggere fra de landene.

Antall i de russiske bosettingene har økt med 35 siden forrige vinter, til 471. Den polske forskningsstasjonen i Hornsund har 10 bosatte.

Flere i alderen 20-44 år

Det har aldri før vært registrert så mange personer i alderen 20-44 år midtvinters i de norske bosettingene. 1. januar 2015 var det 1 112 personer i denne aldersgruppen, som er mer enn 90 flere enn ett år tidligere. Samtidig blir det gradvis flere eldre år for år. Antall personer som er 67 år eller eldre er nå 32.

Flere barn og færre ungdommer

I de norske bosettingene har antall barn i barnehagealder (1-5 år) økt med 9. I tillegg er det nå flere barneskoleelever enn det har vært tidligere, med 12 flere siste år. Samtidig har det blitt 9 færre i ungdomsskolealder (13-15 år) og antallet i denne gruppen er nå på sitt laveste siden 2009. Etter tre år med stadig flere ungdommer i alderen 16-19 år, sank antallet med 10 i løpet 2014.

Første gang flere flyttet til enn fra Svalbard i andre halvår

Folketallet i de norske bosettingene på Svalbard varierer mye med årstidene. Flere flytter i andre halvår enn i første, både til og fra Svalbard. Vanligvis flytter rundt 150 personer fra Svalbard i første halvår og mellom 250 og 300 i andre halvår. Innflyttingen varierer ikke like systematisk, men hvert eneste år har det i andre halvår vært større utflytting enn innflytting, inntil 2014. Da var det for første gang flere som flyttet inn enn ut, med 61 flere innflyttinger enn utflyttinger. Antall innflyttinger var da det høyeste siden høsten 2011, samtidig som antall utflyttinger var lavere enn i noe annet andre halvår så lenge det er publisert befolkningsstatistikk for Svalbard.

Utflyttingstallene vil imidlertid alltid være noe usikre. De norske bosettingene på Svalbard har til enhver tid i overkant av 2 000 innbyggere. Og hvert år flytter rundt 400 personer til og fra. Når ikke alle som flytter ut er like ivrige på å melde fra til Folkeregisteret, gir dette noen utfordringer for dem som skal holde orden på hvem som er bosatt. Da det å være registrert bosatt på Svalbard gir noen privilegier, er det ikke tilsvarende problemer med registreringen av innflyttinger. Over tid blir tallene likevel rimelig riktige, men det kan være litt usikkerhet rundt akkurat når en del av utflytterne faktisk flyttet ut.