178807_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
178807
Mer enn hver femte innbygger i de norske bosettingene er utlending
statistikk
2014-09-25T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false
Statistikken gir hovedsakelig en oversikt over befolkningen i Longyearbyen, Svea og Ny-Ålesund. 1. juli 2014 hadde de norske bosettingene på Svalbard 2118 innbyggere.

Befolkningen på Svalbard1. juli 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer enn hver femte innbygger i de norske bosettingene er utlending

Svalbard er et internasjonalt samfunn med innbyggere fra de fleste deler av verden. Utlendinger i de norske bosettingene utgjør en stadig større del av innbyggertallet på øygruppen. De med bakgrunn fra Fastlands-Norge er likevel fremdeles den klart største gruppen.

Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, etter kjønn og alder
2. halvår 20141
I altMennKvinner
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
I alt2 1181 218900
0 år251213
1-5 år1287850
6-12 år1648777
13-15 år673532
16-19 år774136
20-44 år1 034571463
45-66 år592373219
67 år eller eldre312110
Figur 1. Folkemengde i bosetningene på Svalbard

Den 1. juli 2014 var det registrert 2 562 bosatte på Svalbard, 2 118 i de norske bosettingene, 434 i de russiske og 10 på den polske forskningsstasjonen i Hornsund. 1 661 personer i de norske bosettingene har bakgrunn fra Fastlands-Norge, og de utgjorde dermed 65 prosent av totalen.

Fra 1. januar 2014 har det vært en økning i folketallet på Svalbard på 16 personer. Det er utlendinger i de norske bosettingene som står for hele økningen, det har blitt 19 flere av dem i løpet av halvåret.

I første halvår 2014 ble det født ti barn av mødre med bostedsadresse i de norske bosettingene på Svalbard, ni av barna hadde mor med bakgrunn fra Fastlands-Norge.

167 flyttet til de norske bosettingene i løpet av første halvår, 61 av dem var utlendinger. I samme tidsrom flyttet 158 personer ut, av disse var 39 utlendinger. Altså ga flyttingene de norske bosettingene 22 flere utlendinger og 13 færre norske innbyggere.

56 prosent flere utlendinger siden utgangen av 2008

Statistisk sentralbyrå har laget statistikk over utlendinger – det vil si personer uten bostedskommune i Fastlands-Norge – i de norske bosettingene på Svalbard siden 1. januar 2009. I løpet av fem og et halvt år, fram til 1. juli 2014, har antallet i denne gruppen steget fra 293 til 457. Utlendingenes andel av befolkningen i de norske bosettingene har da økt fra 14 prosent til 22 prosent.

Flest fra Thailand og Sverige

Den 1. juli 2014 bodde det folk fra 44 land i Longyearbyen og Ny-Ålesund. Flertallet av utlendingene, 289 personer, hadde bakgrunn fra Europa. Her er de 95 svenskene den største gruppen. Av de 139 fra Asia var hele 107 fra Thailand. Så mange som 17 personer hadde kommet den lange veien fra Sør-Amerika. I tillegg var det 6 personer fra Nord-Amerika og 5 fra Australia.