93338_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
93338
Jevnt økende folketall på Svalbard
statistikk
2013-04-18T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false

Befolkningen på Svalbard1. januar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Jevnt økende folketall på Svalbard

1. januar 2013 var det registrert i alt 2 637 bosatte på Svalbard. Av disse bodde 2 158 i de norske bosetningene, om lag 40 flere enn ett år tidligere. I de russiske bosetningene vokste folketallet med om lag 70, slik at øygruppens samlede folketall vokste med 110 i løpet av fjoråret.

Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, etter kjønn og alder
1. halvår 2013
I altMennKvinner
 2 1581 250908
0 år1394
1-5 år1578176
6-12 år1537974
13-15 år684226
16-19 år784335
20-44 år1 058606452
45-66 år607373234
67 år eller eldre24177

I tillegg til de 2 158 innbyggerne som bodde i de norske bosetningene, var det 471 innbyggere i de russiske. Selv om dette tallet har vokst med 100 siden 1. januar 2011, er det likevel langt fram til hva innbyggertallet i de russiske bosetningene var på begynnelsen av 1990-tallet, da det lå på drøye 2 000. I tillegg var det 8 polakker på Det polske vitenskapsakademis forskningsstasjon i Hornsund. Når det gjelder dem i de norske bosetningene som også er folkeregistrert i en kommune på fastlandet, har antallet økt fra 1 120 i 1990 til 1 750 ved siste årsskifte.

Forskjellig kjønns- og alderfordeling mellom de norske og russiske bosetningene

Av alle som bor i de norske bosetningene, er 60 prosent i alderen 25-54 år, mens dette gjelder nesten 80 prosent i de russiske. Det er en større andel menn i de russiske bosetningene enn i de norske, respektive 66 prosent og 58 prosent. Særlig tydelig blir dermed forskjellen når det gjelder menn i alderen 25-54 år, disse utgjør 35 prosent av alle som bor i de norske bosetningene, men 54 prosent i de russiske. Forskjellen i fordelingen mellom antall menn og kvinner i aldersgruppene er vesentlig større blant de bosatte i de russiske enn i de norske bosetningene.

Befolkningsveksten jevnt fordelt mellom fødselsoverskudd og nettoinnflytting

I 2012 ble det født 23 barn av mødre bosatt i de norske bosetningene på Svalbard, mens 3 personer døde, noe som ga et fødselsoverskudd på 20. Samtidig flyttet 425 personer til disse bosetningene, mens 401 flyttet ut. Dermed ble det en netto innflytting på 24 personer. I andre halvår var det et fødselsoverskudd på 5, mens det var en netto utflytting på 38. Også i tidligere år har det vært en tilsvarende utvikling: vekst i folketallet i første halvår, men nedgang i andre halvår. Den største nettoinnflyttingen sto de for, som kom direkte fra utlandet til Svalbard, uten å være folkeregistrert på fastlandet. De utgjorde til sammen 30 personer.