215750_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
215750
Stabilt folketall tross nedbemanning i Store norske
statistikk
2015-09-24T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false
Statistikken forteller om folketallet på Svalbard. Folketallet holder seg stabilt.

Befolkningen på Svalbard1. juli 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt folketall tross nedbemanning i Store norske

Svalbard hadde 2 667 registrert bosatte 1. juli 2015, 2 189 av dem bodde i de norske bosettingene. Antall innbyggere er uendret siden 1. januar både i de norske og russiske bosettingene. Nedbemanningene i Store Norske har altså så langt ikke gitt endringer i antall bosatte på Svalbard.

Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, etter kjønn og alder
2. halvår 20151
I altMennKvinner
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
I alt2 1891 261928
0 år15114
1-5 år1137241
6-12 år1759283
13-15 år583424
16-19 år683731
20-44 år1 134629505
45-66 år588359229
67 år eller eldre382711

Den største endringen i første halvår er at antallet nordmenn i de norske bosettingene har sunket med 47, mens antall utlendinger, personer som ikke er registrert også i Fastlands-Norge, er steget med 51. Andelen utlendinger i de norske bosettingene er nå oppe i 25 prosent.

Mange både inn- og utflyttere

I andre halvår av 2014 var det spesielt få som flyttet ut i forhold til hva som er vanlig for denne tiden av året. I første halvår 2015 var det derimot det største antallet utflyttinger som er registrert for noe første halvår. Dette kan ha flere forklaringer. For det første ble forholdsvis mange av dem som flyttet ut i fjor registrert i statistikken først i år. Det andre er at det ble sagt opp 100 mennesker i Store Norske før jul i fjor. Dessuten er pendlerordningen for Svalbard avviklet. Det betyr at arbeidstakere som bor på fastlandet og jobber på Svalbard ikke lenger skatter til Svalbard, noe som gjør at det ikke lenger er økonomisk fordelaktig for dem å være registrert bosatt på Svalbard. Alt i alt er det altså som forventet at utflyttingen har økt. Det er kanskje mer uventet at folketallet likevel ikke har gått ned.

Grunnen til dette er at det i første halvår var flere innflyttinger enn det har vært første halvår siden 2012. Det er først og fremst utlendinger som utgjør forskjellen. Av de 202 som flyttet til de norske bosettingene på Svalbard første halvår, var det 91 utlendinger. Andelen utlendinger blant innflytterne har økt fra 37 prosent første halvår 2013 og 2014, til 45 prosent i 2015. Hele 34 av de 91 kom fra nordiske land, og 25 av dem fra Sverige.

Gutter og menn i flertall

Når en femtedel av innbyggerne i de norske bosettingene skiftes ut årlig, betyr det at alderssammensetningen i befolkningen vil variere betydelig fra år til år. Noen mønstre er likevel rimelig faste, og vi kan finne noen endringstrender.

Det som er fast, er at menn er overrepresentert i forhold til kvinner. Menn i alderen mellom 25 og 45 år er spesielt overrepresentert sammenlignet med kjønns- og aldersfordelingen i fastlands-Norge (figur 2). At det er noen flere gutter enn jenter blant dem under 20 år er også et fast mønster for perioden det har vært laget befolkningsstatistikk for Svalbard. Fram til og med 2012 var det bare noen få flere gutter enn jenter, men siden 2012 har det vært mellom 40 og 50 flere gutter enn jenter.

En ny trend er at det for tiden blir færre barn under 10 år og flere eldre over 60 år. Antallet i alderen 20-39 år er høyt med betydelige variasjoner fra år til år, mens antallet i alderen 40-59 år er stigende, uten store årlige variasjoner.