6190_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/arkiv
6190
Nordlendingene flytter minst
statistikk
2009-10-22T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false

Befolkningen på Svalbard1. juli 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nordlendingene flytter minst

1. juli 2009 var det registrert 2 140 innbyggere i de norske bosettingene på Svalbard, 1 220 menn og 920 kvinner. I løpet av 1. halvår økte befolkningen med 55 personer. For svalbardbefolkningen er det færrest inn- og utflyttinger blant folk fra Nord-Norge.

I samme periode ble det i det norske svalbardsamfunnet 29 flere fra utlandet og 26 flere innbyggere fra Norge. Antallet kvinner økte med 44, mens tallet på menn steg med 11. Samtidig har antall bosatte i den russiske bosettingen Barentsburg gått ned med nesten 50, slik at antall bosatte på Svalbard sett under ett har holdt seg temmelig stabilt.

Betydelig gjennomtrekk

Det er stor utskiftning av befolkningen i de norske bosettingene på Svalbard. I halvåret fra januar til og med juni ble det registrert 200 innflyttere og 163 utflyttere. Nettoinnflyttingen er dermed 37. Innflyttingen tilsvarer 10 prosent av folketallet per 1. januar 2009, mens utflyttingen tilsvarer 8 prosent. Imidlertid er det forskjeller mellom utlendinger og de som har bakgrunn fra Fastlands-Norge, og dessuten mellom ulike deler av Fastlands-Norge.

Folk fra Nord-Norge er mest bofaste. Innflyttingen tilsvarte 6 prosent av nordlendingene som bodde på Svalbard 1. januar, mens andelen som flyttet ut, var 7 prosent. Søringene flyttet noe mer begge veier, 10 prosent inn og 8 prosent ut. Aller mest flyttet utlendingene. Innflyttingen tilsvarte hele 19 prosent av utlendingene i de norske bosettingene per 1. januar og utflyttingen 12 prosent.

Skal ikke være et livsløpssamfunn

I løpet av 1. halvår ble det født 12 barn av mødre bosatt på Svalbard, mens to personer døde. Det er et uttalt mål at de norske bosettingene på Svalbard ikke skal være livsløpssamfunn. Barn skal det være i Longyearbyen, mens andre som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, må reise. Derfor er det kun et tjuetalls personer som er 67 år eller eldre på Svalbard, og det er få som dør der. En annen aldersgruppe som er dårlig representert, er ungdom i videregående skole.

Kvinneandelen økte litt

Fra 1. januar til 1. juli økte kvinneandelen fra 42 prosent til 43 prosent. Det har blitt 3 færre menn fra Norge, mens det har blitt 14 flere menn fra utlandet. Antallet kvinner fra Norge har økt med 29, og det har blitt 15 flere kvinner fra utlandet. Nesten en tredjedel av utlendingene i de norske bosettingene på Svalbard er fra Thailand. To tredjedeler av disse er kvinner (og jenter). Som i Norge for øvrig er det også et betydelig innslag av svensker, noen flere menn enn kvinner.

Hvem regnes som bosatt på Svalbard

Befolkningsregisteret for Svalbard (BRSV) omfatter alle personer som bor i de norske bosettingene på Svalbard og har til hensikt å oppholde seg på øygruppen i mer enn seks måneder. Det er både personer som er registrert bosatt i en kommune på fastlandet, og derfor har fødselsnummer, og utlendinger som har fått tildelt D-nummer .

De som har flyttet fra Fastlands-Norge til Svalbard, er registrert to steder: som bosatt i en norsk kommune, og med et opphold på Svalbard med varighet på mer enn seks måneder.

Tabeller: