84100_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/arkiv
84100
Mange nasjonaliteter på Svalbard
statistikk
2012-09-20T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false

Befolkningen på Svalbard1. juli 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mange nasjonaliteter på Svalbard

Per 1. juli 2012 var det registrert i alt 2 642 bosatte på Svalbard. Av disse bodde 2 195 i de norske bosetningene, og i alt var 42 nasjonaliteter representert.

I tillegg til de 2 195 innbyggerne som bodde i de norske bosetningene, var det 439 innbyggere i de russiske. Dessuten var det 8 polakker på Det polske Vitenskapsakademis forskningsstasjon i Hornsund. Totalt har det vært en vekst på 114 personer på Svalbard siden årsskiftet. Av denne veksten sto de norske bosetningene for 80 personer, og 50 av disse var også folkeregistrert i en kommune i Fastlands-Norge.

Folkemengde i bosetningene på Svalbard. 1990-2012

Stabilt mannsoverskudd

På Svalbard er det flere menn enn kvinner blant voksne i alle aldere. Blant dem over 50 år er det nesten dobbelt så mange menn som kvinner.

Mange fra Nordland og Troms, og mange kvinner fra Thailand

40 prosent av mennene og 36 prosent av kvinnene på Svalbard, som også var folkeregistrert i Fastlands-Norge, hadde der adresse i Nordland eller Troms. I alt var 60 prosent av de som også var folkeregistrert i Fastlands-Norge, menn.

Imidlertid var 51 prosent av de utenlandske statsborgerne i de norske bosetningene, kvinner, og en tredjedel av disse kvinnene hadde bakgrunn fra Thailand. Andelen utlendinger i de norske bosetningene ligger på 18 prosent. Hele 80 prosent av de 439 innbyggerne i de russiske bosetningene, var ukrainske statsborgere.

Noen få har bodd lenge på Svalbard

Av de som var registrert bosatt i de norske bosetningene per 1. juli 2012, har 9 personer vært bosatt siden en gang på 1960-tallet, 36 personer har bodd der siden 1970-tallet og 75 siden 1980-tallet. Imidlertid har hele 823 ankommet etter 1. januar 2010.

Mest inn- og utflytting, men også reproduksjon

I 1. halvår 2012 ble det født 15 barn av mødre bosatt i de norske bosetningene på Svalbard. Samtidig flyttet 206 personer inn i disse bosetningene, mens 144 flyttet ut. I tolvmånedersperioden fra 1. juli 2011 til 1. juli i år ble det født 30 barn, mens 487 personer flyttet inn og 429 ut.

Bosettingsregistrering på Svalbard kontra norsk folkeregistrering

Registreringen av bosatte på Svalbard foregår uavhengig av folkeregistreringen i norske kommuner. De som kommer til Svalbard fra en norsk kommune, fortsetter å være folkeregistrert i den aktuelle kommunen på fastlandet.

Tabeller: