6188_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/arkiv
6188
Litt færre bosatte på Svalbard
statistikk
2010-04-22T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false

Befolkningen på Svalbard1. januar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Litt færre bosatte på Svalbard

I løpet av 2009 sank folketallet med 84 eller vel 3 prosent, og den 1. januar 2010 var det 2 481 personer bosatte på Svalbard. Av disse bodde til sammen 2 052 i de norske bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, etter kjønn og alder. 1. januar 2010. Prosent

Svalbard er et samfunn med mye inn- og utflytting, og folketallet varierer en del fra år til år. I 2009 sank antall innbyggere i de norske bosettingene med 33, mens det ble 50 færre i Barentsburg. Nedgangen i Barentsburg kom i det første halvåret. I de norske bosettingene økte folketallet derimot med 55 første halvår 2009. I andre halvår var folketallet stabilt i Barentsburg, mens det ble 88 færre i Longyearbyen og Ny-Ålesund.

I de norske bosettingene øker folketallet enkelte år og går ned igjen i andre, i tillegg til sesongvariasjoner på grunn av turistsesongene. Barentsburg derimot, er inne i en stabil nedadgående trend, og har nå under halvparten så mange innbyggere som for bare sju år siden.

Mye inn- og utflytting

Personer som kommer til de norske bosettingene for kortere tid enn et halvt år skal ikke melde flytting, og de er derfor ikke med i den offisielle befolkningsstatistikken. Da det til enhver tid er mange på korttidsopphold på Svalbard, er det også alltid en god del flere mennesker der enn det statistikken viser.

Av de som meldte flytting var det 202 innflyttere og 276 utflyttere andre halvår, det vil si en netto utflytting på 74. I første halvår var det derimot en netto innflytting på 37 personer. Året sett under ett hadde dermed de norske bosettingene på Svalbard en netto utflytting på 37 personer. I samme periode ble det født 12 personer og ni døde. Utskiftningen er med andre ord stor, utflyttingen i løpet av hele 2009 tilsvarer så mye som 21 prosent av befolkningen ved inngangen av året.

Mange menn over 30 år

Av innbyggerne i de norske bosettingene er 57 prosent menn, og mennene er i flertall i alle aldersgrupper unntatt 20-24 år, der det er noen flere kvinner enn menn. Det er dessuten nesten like mange kvinner som menn i alderen 25-29 år. 60 prosent av de over 30 år er menn.

Hele 39 prosent av de bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund kommer fra Nord-Norge. 46 prosent kommer fra Sør-Norge og 15 prosent fra utlandet.

Kvinner fra Thailand

Det er flere kvinner enn menn blant utlendingene i de norske bosettingene, og 18 prosent av kvinnene er utlendinger, mot 13 prosent av mennene. Thailendere er den største gruppen av utlendinger, deretter kommer svensker og russere. Av utlendingene er 40 prosent av kvinnene og 22 prosent av mennene fra Thailand. Om vi ser bort fra Thailand og Filippinene, er 57 prosent av de resterende utlendingene menn.

Tabeller: