278775_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
278775
Færre barnehagebarn
statistikk
2016-09-26T08:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false
Svalbard hadde 2.667 bosatte 1.7.2016, en økning på 13 første halvår.

Befolkningen på Svalbard1. juli 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre barnehagebarn

Folketallet i Longyearbyen og Ny-Ålesund er fremdeles stabilt til tross for nedbemanningene i Store norske. Men det er blitt langt færre barn i barnehagealder på Svalbard.

Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alder
2. halvår 20161
I altMennKvinner
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
I alt2 1621 199963
0 år21912
1-5 år986335
6-12 år1659075
13-15 år612734
16-19 år643826
20-44 år1 116598518
45-66 år600347253
67 år eller eldre372710

Svalbard hadde 2.667 bosatte 1.7.2016, en økning på 13 første halvår. I Longyearbyen og Ny-Ålesund bodde det 2.162 personer, som er en økning på 10 siden nyttår. Det er altså ingen nedgang i folketallet, til tross for nedbemanningene i Store norske. Barentsburg hadde 495 innbyggere, som er en økning på 3 i løpet av første halvår.

Færre barn i barnehagealder

I første halvår i 2016 ble det født 10 barn av kvinner bosatt i Longyearbyen og Ny-Ålesund, det høyeste antallet siden første halvår 2014, men likevel færre enn i perioden 2010 til første halvår 2012, da tallet lå på rundt 15 i halvåret. Den 1.7.2016 var det 21 0-åringer registrert bosatt. Det er en økning på fem fra forrige halvår. Den største endringen finner vi imidlertid i antall barn i barnehagealder, de som er 1-5 år gamle. Så seint som i 2013 var det 157 i denne gruppen, mens antallet var nede i 98 1. juli 2016.

Andelen utlendinger på Svalbard fortsetter å øke

Endringene i befolkningens sammensetning fortsetter i Longyearbyen og Ny-Ålesund (figur 3). Andelen med bakgrunn fra utlandet er nå oppe i 26 prosent, mens andelen med bakgrunn fra Nord-Norge nå er nede i 27 prosent. Andelen med bakgrunn fra Sør-Norge ligger stabilt på 45-47 prosent.

Blant de utenlandske mennene er svenskene den største gruppen, med thailendere på andreplass (figur 4). Blant kvinnene er det fleste thailendere, fulgt av svensker.

Det var forholdsvis liten flytteaktivitet i første halvår, 187 innflyttinger og 186 utflyttinger, som er det laveste tallet for begge siden første halvår 2014.