278775_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
278775_tabell
statistikk
2016-09-26T08:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
false
Svalbard hadde 2.667 bosatte 1.7.2016, en økning på 13 første halvår.

Befolkningen på Svalbard1. juli 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alderfullscreen-iconFolkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alderexcel-iconFolkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og aldercsv-iconFolkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alder
Tabell 2Folkemengde og årlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard.fullscreen-iconFolkemengde og årlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard.excel-iconFolkemengde og årlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard.csv-iconFolkemengde og årlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard.
Tabell 3Folkemengde i bosettingene. Svalbardfullscreen-iconFolkemengde i bosettingene. Svalbardexcel-iconFolkemengde i bosettingene. Svalbardcsv-iconFolkemengde i bosettingene. Svalbard
Tabell 4Privathusholdninger og personer i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Longyearbyen og Ny-Ålesund.fullscreen-iconPrivathusholdninger og personer i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Longyearbyen og Ny-Ålesund.excel-iconPrivathusholdninger og personer i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Longyearbyen og Ny-Ålesund.csv-iconPrivathusholdninger og personer i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Longyearbyen og Ny-Ålesund.
Tabell 5Folkemengde og halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbardfullscreen-iconFolkemengde og halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbardexcel-iconFolkemengde og halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbardcsv-iconFolkemengde og halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken