Finansforetak, balanserapril 2015

Ny inndeling av innskudd

Inndeling av innskudd ble endret i april. Tabellen for innskudd etter type (ferdigtabell 19 og statistikkbanktabell 09566) vil derfor bli oppdatert når kvaliteten på nye data er tilfredsstillende. For mer informasjon om nye innskuddskoder, se "Pengemengdestatistikken. Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder".

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Arkiv for Finansforetak, balanser - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. februar 2012 Desember 2011 Stabil vekst i BSU-sparing
9. januar 2012 November 2011 Redusert beholdning av statssertifikater
5. desember 2011 Oktober 2011 Reduserte utlån til industrien
7. november 2011 September 2011 Økt andel utenlandsk markedsfinansiering
7. oktober 2011 August 2011 Høy boliglånsvekst
12. september 2011 Juli 2011 Økt innskuddsdekning for bankene
11. august 2011 Juni 2011 Nedgang i markedsfinansieringen
8. juli 2011 Mai 2011 Betraktelig færre statssertifikater i bankene
10. juni 2011 April 2011 Flere bankinnskudd over 2 millioner kroner
13. mai 2011 Mars 2011 Vekst i næringsutlån
8. april 2011 Februar 2011 Stabil boliglånsvekst
4. mars 2011 Januar 2011 Høy innskuddsvekst for foretakene
11. februar 2011 Desember 2010 Fortsatt høy vekst i BSU-sparingen
10. januar 2011 November 2010 Høy andel utenlandsk markedsfinansiering
3. desember 2010 Oktober 2010 Fortsatt vekst i næringsutlån