196386_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196386_tabell
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserapril 2015

Ny inndeling av innskudd

Inndeling av innskudd ble endret i april. Tabellen for innskudd etter type (ferdigtabell 19 og statistikkbanktabell 09566) vil derfor bli oppdatert når kvaliteten på nye data er tilfredsstillende. For mer informasjon om nye innskuddskoder, se "Pengemengdestatistikken. Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder".

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosentfullscreen-iconBalanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosentexcel-iconBalanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosentcsv-iconBalanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Tabell 2Banker. Balanse. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Balanse. Millioner kronerexcel-iconBanker. Balanse. Millioner kronercsv-iconBanker. Balanse. Millioner kroner
Tabell 3Finansieringsselskap. Balanse. Millioner kronerfullscreen-iconFinansieringsselskap. Balanse. Millioner kronerexcel-iconFinansieringsselskap. Balanse. Millioner kronercsv-iconFinansieringsselskap. Balanse. Millioner kroner
Tabell 4Kredittforetak. Balanse. Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Balanse. Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Balanse. Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Balanse. Millioner kroner
Tabell 5Statlige låneinstitutt. Balanse. Millioner kronerfullscreen-iconStatlige låneinstitutt. Balanse. Millioner kronerexcel-iconStatlige låneinstitutt. Balanse. Millioner kronercsv-iconStatlige låneinstitutt. Balanse. Millioner kroner
Tabell 6Banker. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerexcel-iconBanker. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronercsv-iconBanker. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
Tabell 7Finansieringsselskap. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerfullscreen-iconFinansieringsselskap. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerexcel-iconFinansieringsselskap. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronercsv-iconFinansieringsselskap. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
Tabell 8Kredittforetak. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
Tabell 9Statlige låneinstitutt. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerfullscreen-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronerexcel-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter låntakersektor. Millioner kronercsv-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
Tabell 10Banker. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerexcel-iconBanker. Utlån etter utlånstype. Millioner kronercsv-iconBanker. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner
Tabell 11Finansieringsselskap. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerfullscreen-iconFinansieringsselskap. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerexcel-iconFinansieringsselskap. Utlån etter utlånstype. Millioner kronercsv-iconFinansieringsselskap. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner
Tabell 12Kredittforetak. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Utlån etter utlånstype. Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner
Tabell 13Statlige låneinstitutt. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerfullscreen-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter utlånstype. Millioner kronerexcel-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter utlånstype. Millioner kronercsv-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner
Tabell 14Banker. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerexcel-iconBanker. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronercsv-iconBanker. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Tabell 15Finansieringsselskap. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerfullscreen-iconFinansieringsselskap. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerexcel-iconFinansieringsselskap. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronercsv-iconFinansieringsselskap. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Tabell 16Kredittforetak. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Tabell 17Statlige låneinstitutt. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerfullscreen-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronerexcel-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter låntakernæring. Millioner kronercsv-iconStatlige låneinstitutt. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Tabell 18Banker. Innskudd etter innskytersektor. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor. Millioner kronerexcel-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor. Millioner kronercsv-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor. Millioner kroner
Tabell 19Banker. Innskudd etter innskytersektor og innskuddstype. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor og innskuddstype. Millioner kronerexcel-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor og innskuddstype. Millioner kronercsv-iconBanker. Innskudd etter innskytersektor og innskuddstype. Millioner kroner
Tabell 20Banker. Innskudd etter innskyternæring. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Innskudd etter innskyternæring. Millioner kronerexcel-iconBanker. Innskudd etter innskyternæring. Millioner kronercsv-iconBanker. Innskudd etter innskyternæring. Millioner kroner
Tabell 21Banker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kronerexcel-iconBanker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kronercsv-iconBanker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kroner
Tabell 22Banker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kronerexcel-iconBanker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kronercsv-iconBanker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken