196386_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196386
Svakere boliglånsvekst
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserapril 2015

Ny inndeling av innskudd

Inndeling av innskudd ble endret i april. Tabellen for innskudd etter type (ferdigtabell 19 og statistikkbanktabell 09566) vil derfor bli oppdatert når kvaliteten på nye data er tilfredsstillende. For mer informasjon om nye innskuddskoder, se "Pengemengdestatistikken. Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder".

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere boliglånsvekst

Tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger var på 7,0 prosent ved utgangen av april. Dette er en nedgang fra 7,2 prosent ved utgangen av mars. Sammenlignet med april i fjor er tolvmånedersveksten derimot 0,2 prosentpoeng høyere.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
April 2014April 2015April 2014 - April 2015
Banker
Forvaltningskapital4 301 2294 619 8487,4
Innskudd2 945 9213 056 1033,7
Utlån3 177 0803 408 0967,3
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 769 9571 909 9998
Utlån1 499 1091 548 5803,3
Figur 1. Finansforetak. Utlån med pant i bolig til husholdninger

Utlån med pant i bolig fra finansforetak til husholdningene var på 2 229 milliarder kroner ved utgangen av april i år. Dette er en økning på 145 milliarder kroner siden april i fjor. Boliglånene utgjorde 84,5 prosent av finansforetakenes totale utlån til husholdningene, som beløp seg til 2 640 milliarder kroner ved utgangen av april.

Redusert vekst for nedbetalingslån

Utlån med pant i bolig deles inn i de to utlånstypene nedbetalingslån og rammelån. Nedbetalingslånene stod for 80,1 prosent av boliglånene ved utgangen av april og beløp seg til 1 785 milliarder kroner. Dette er en økning på 11,5 milliarder kroner siden mars og i underkant av 150 milliarder kroner mer enn i april 2014. Tolvmånedersveksten i nedbetalingslån til husholdningene var på 9,1 prosent ved utgangen av april, som innebærer en nedgang fra 9,5 prosent måneden før.

Rammelån med pant i bolig til husholdninger utgjorde 444 milliarder kroner ved utgangen av april. Det innebærer en nedgang på 177 millioner kroner siden måneden før. Tolvmånedersveksten i husholdningenes rammelån med pant i bolig har vært negativ siden juni 2013 og var ved utgangen av april på -0,9 prosent.

Kraftigere vekst i boliglån fra kredittforetakene

Kredittforetakenes utlån med pant i bolig til husholdninger var på 1 122 milliarder kroner ved utgangen av april, som er en økning på 12,8 milliarder kroner siden utgangen av mars. Tolvmånedersveksten i kredittforetakenes boliglån til husholdningene var 4,3 prosent i april. Dette tilsvarer en økning fra 2,2 prosent i mars. Kredittforetakene står for 50,3 prosent av alle boliglån til husholdningene.

Bankenes boliglån til husholdningene utgjorde 46,9 prosent av alle boliglån og beløp seg til 1 046 milliarder kroner ved utgangen av april. Dette er 96,7 milliarder kroner mer enn på samme tidspunkt i fjor og tilsvarer en tolvmånedersvekst på 10,2 prosent.

Utlån fra statlige låneinstitutter sto for de resterende boliglånene til husholdningene. Disse beløp seg til 62 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten i statlige låneinstitutters utlån med pant i bolig var 2,5 prosent, som er en nedgang fra 2,8 prosent måneden før.