54267_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
54267
Høy boliglånsvekst
statistikk
2011-10-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanseraugust 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy boliglånsvekst

Utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak har økt med 7,1 prosent fra august i fjor til august i år. Dette er den høyeste tolvmånedersveksten i boliglån siden januar 2010.

Bankers og kredittforetaks totale utlån til husholdninger var 1 927 milliarder kroner i august. Av disse utlånene er 85,7 prosent lån med pant i bolig, en andel som har holdt seg stabil på om lag 85,5 prosent siden september 2010. De totale boliglånene beløp seg til 1 651 milliarder kroner i utgangen av august i år. Det er en økning på 7,1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Fortsatt økende andel rammelån

Utlånene med pant i bolig gis som nedbetalingslån eller rammelån. Av disse utgjør de ordinære nedbetalingslånene den klart største andelen. Rammelånenes andel har derimot økt betydelig etter introduksjonen av dette låneproduktet i januar 2006. Rammelånene utgjorde 26,8 prosent av bankers og kredittforetaks totale boliglån til husholdningene ved utgangen av august i år. Med unntak av juli i år, er dette er den høyeste andelen rammelån siden låneproduktet ble introdusert.

Størst prosentvis økning i rammelån

Bankers og kredittforetaks rammelån med pant i bolig til husholdningene var 442 milliarder kroner ved utgangen av august i år. Rammelånene var 391 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Dette låneproduktet økte dermed med 51 milliarder kroner, 12,9 prosent, de siste tolv månedene.

Nedbetalingslån med pant i bolig til husholdningene har økt fra 1 150 milliarder kroner i august 2010 til 1 209 milliarder kroner i august i år. Det er en økning på 59 milliarder kroner. Denne tolvmånedersveksten på 5,1 prosent er den høyeste siden januar 2010.

Banker og kredittforetak. Rammelån med pant i bolig til husholdningene. Januar 2006-august 2011. Milliarder kroner

Banker og kredittforetak. Nedbetalingslån med pant i bolig til husholdninger. Januar 2006-august 2011. Milliarder kroner

Økt andel av lånene fra kredittforetak

Utlån med pant i bolig gis av banker og kredittforetak. Kredittforetakenes andel av disse lånene har økt jevnt de siste årene. Ved utgangen av august 2011 var kredittforetakenes utlån med pant i bolig 805 milliarder kroner, en andel på 48,8 prosent av totale boliglån til husholdningene. Til sammenlikning var bankenes utlån med pant i bolig i underkant av 846 milliarder kroner ved utgangen av august. Kredittforetakenes utlån har økt med i underkant av 128 milliarder kroner de siste 12 månedene, mens bankenes utlån i samme periode er redusert med 18 milliarder kroner. Økningen i kredittforetakenes andel av utlån med pant i bolig har blant annet sammenheng med overflytting av boliglånsportefølje fra bankene til kredittforetak som har tillatelse til å utstede OMF-obligasjoner med pant i boliglån.

Ved utgangen av august i år står kredittforetakene for 54,9 prosent av utstedte rammelån, i alt 243 milliarder kroner. Kredittforetakenes andel av rammelån har vært større enn bankenes andel siden februar 2011. For nedbetalingslånene til husholdninger er derimot bankenes andel størst, hele 53,5 prosent i august 2011.

Banker og kredittforetak. Utlån med pant i bolig til husholdninger. August 2010-august 2011. Milliarder kroner
 
  Rammelån med pant i bolig
til husholdninger.
Milliarder kroner
Tolvmånedersvekst.
Rammelån med pant i bolig
til husholdninger.
Prosent
Nedbetalingslån med
pant i bolig
til husholdninger.
Milliarder kroner
Tolvmånedersvekst.
Nedbetalingslån
med pant i bolig
til husholdninger.
Prosent
Totale utlån med pant i
bolig til husholdninger.
Milliarder kroner
Tolvmånedersvekst.
Totale utlån med pant
i bolig til husholdninger.
Prosent
 
2010              
August  391 14,4 1 150 3,8 1 542 6,3
September  397 14,2 1 154 3,9 1 551 6,4
Oktober  419 18,9 1 143 2,4 1 562 6,3
November  407 14,1 1 165 3,9 1 572 6,4
Desember  411 14,1 1 167 4,2 1 578 6,6
2011              
Januar  413 14,1 1 169 4,2 1 583 6,6
Februar  416 13,8 1 174 4,4 1 590 6,7
Mars  421 13,8 1 177 4,4 1 598 6,7
April  426 13,8 1 175 4,0 1 600 6,4
Mai  433 14,1 1 184 4,4 1 618 6,9
Juni  436 13,6 1 198 4,8 1 635 7,0
Juli  440 13,4 1 202 4,7 1 641 6,9
August  442 12,9 1 209 5,1 1 651 7,1
 

Rammelån med pant i bolig blir ofte kalt boligkreditt eller fleksilån og er et boliglån som gis med pant i fast boligeiendom. Innenfor en tilgjengelig kredittramme, vanligvis 60-80 prosent av boligens salgsverdi, bestemmer kunden selv hvordan denne kreditten skal disponeres. Renter betales kun for det beløp kunden til enhver tid har i lån. Det er kun banker og kredittforetak som tilbyr denne utlånstypen.

Husholdninger defineres som personlige foretak, private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål, personlig næringsdrivende, lønnstakere, trygdede, studenter med videre.

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld. En del av utlånene med pant i bolig til husholdningene er flyttet fra banker til kredittforetak som utsteder OMF.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen