4546_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4546
Høy andel utenlandsk markedsfinansiering
statistikk
2011-01-10T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansernovember 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy andel utenlandsk markedsfinansiering

Norske banker henter fremdeles størstedelen av sin markedsfinansiering fra utlandet. Ved utgangen av november 2010 var utenlandsandelen på over 70 prosent. Samtidig var bankenes obligasjonslån i Norge høyere enn noen gang.

Bankene finansierer sin virksomhet fra en rekke kilder, deriblant innskudd, interbanklån, obligasjonslån, sertifikatlån og lån fra Norges Bank. Innskuddene er ofte de sikreste, billigste og mest stabile av disse. Ved utgangen av november 2010 utgjorde innskuddene 1 587 milliarder kroner, over halvparten av den totale finansieringen. Resten av finansieringskildene, markedsfinansieringen, summerte seg i samme periode til 1 384 milliarder kroner.

Størstedelen av markedsfinansieringen kommer fra utlandet

Bankenes finansiering fra utlandet gjennom sertifikatlån, obligasjonslån og interbanklån utgjorde 72,4 prosent av total markedsfinansiering ved utgangen av november 2010. Til sammenlikning var denne andelen ved utgangen av november 2009 og november 2008 på henholdsvis 74,6 og 73,4 prosent. Andelen har dermed falt noe de to siste årene, men er fortsatt høy. Det høye nivået på utenlandsk markedsfinansiering gjør at bankene påvirkes direkte av tilstanden i de internasjonale kredittmarkedene.

Høyere andel norsk obligasjonsgjeld

Obligasjonslån er en viktig langsiktig finansieringskilde for bankene. Ved utgangen av november 2010 var bankenes obligasjonsgjeld på 464 milliarder kroner. Dette gir en tolvmånedersvekst på -5,6 prosent, ned fra -3,3 prosent måneden før. Til tross for nedgangen er dette likevel de to månedene med høyest tolvmånedersvekst siden august 2009.

Obligasjoner lagt ut i Norge utgjorde 259 milliarder kroner, eller 55,8 prosent, av den totale obligasjonsgjelden ved utgangen av november. Dette er den høyeste andelen siden mai 2003. I forhold til utgangen av oktober er det en oppgang fra 54,4 prosent. Isolert sett hadde bankenes norske obligasjonsgjeld en tolvmånedersvekst på 2,2 prosent ved utgangen av november 2010, altså klart høyere enn samlet tolvmånedersvekst for norske og utenlandske obligasjonslån.

Nedgang i interbanklån

Totale interbanklån utgjorde ved utgangen av november 736 milliarder kroner. Interbanklån er med dette den klart største markedsfinansieringskilden, til tross for at tolvmånedersveksten gikk ned fra -7,5 prosent i oktober til -9,7 prosent fram til utgangen av november 2010.

Interbanklån fra det norske markedet beløp seg til 53 milliarder kroner ved utgangen av november 2010, tilsvarende 7,2 prosent av de totale interbanklånene. Andelen falt fra 9,6 prosent måneden før, men var uendret i forhold til situasjonen et år tidligere.

Lav andel norske sertifikatlån

Norske bankers sertifikatlån var 128 milliarder kroner ved utgangen av november 2010. Dette tilsvarer en tolvmånedersvekst på 18,3 prosent, ned fra 21,8 prosent måneden før.

Sertifikatgjelden lagt ut i Norge stod for 14 milliarder, eller 10,9 prosent, av sertifikatlånene ved utgangen av november. Dette er en nedgang fra 11,7 prosent i oktober 2010. Gjennom det siste året var det en del svingninger i den norske andelen av sertifikatlån, men sammenliknet med november 2009 var den uendret.

Svingninger i F-lån fra Norges Bank

F-lån fra Norges Bank utgjorde 55 milliarder kroner, eller 4,0 prosent, av den totale markedsfinansieringen ved utgangen av november 2010. I løpet av de to siste årene har denne andelen ligget mellom 2,4 og 8,6 prosent.

Banker. Markedsfinansieringskilder. November 2005-november 2010. Millioner kroner

Banker. Ulike finansieringskilder. Norsk versus utenlandsk sektor. November 2008-November 2010. Millioner kroner
 
  Interbanklån
fra Norske
banker
Interbanklån
fra utenlandske
banker
Norske
obligasjonslån
Utenlandske
obligasjonslån
Norske
sertifkatlån
Utenlandske
sertifikatlån
F-lån fra
Norges Bank
 
November 2010 53 236  683 058  259 315  205 153 13 906  114 008 55 447
Oktober 2010 70 945  668 478  257 242  215 529 13 947  105 435 32 805
September 2010 48 781  666 818  257 379  207 652 15 183  101 870 86 819
August 2010 52 829  683 550  254 254  227 000 13 608  123 600 83 821
Juli 2010 50 553  742 747  251 956  222 027 13 125  121 262 88 821
Juni 2010 55 961  802 724  251 222  225 378 13 009  126 627 96 820
Mai 2010 46 267  808 373  250 176  215 944 12 306 98 471  134 146
April 2010 52 958  781 105  254 002  212 204 12 166 92 254 83 807
Mars 2010 53 439  771 831  257 994  213 701 11 715 94 241 48 820
Februar 2010 53 983  777 348  251 282  215 051 10 257 86 054 43 772
Januar 2010 49 280  776 195  253 000  220 462 10 783 74 408 33 823
Desember 2009 44 100  764 294  254 928  231 629 10 914 89 647 73 243
November 2009 58 321  757 341  253 618  238 259 11 825 96 286 47 255
Oktober 2009 55 765  743 320  253 355  235 328 12 260 85 740 33 802
September 2009 64 033  732 595  254 921  259 328 14 413 87 826 50 816
August 2009 70 053  717 573  258 775  263 447 18 642 90 913 32 818
Juli 2009 63 824  727 227  256 277  270 896 20 518  104 176 59 581
Juni 2009 65 164  705 071  254 420  281 704 20 549  100 016 72 591
Mai 2009 65 225  746 034  255 463  290 697 23 469  100 702 72 782
April 2009 53 817  763 992  252 603  273 011 23 412  112 779 99 784
Mars 2009 58 545  752 253  252 520  282 415 23 951  112 409 77 847
Februar 2009 61 534  768 451  251 167  291 488 27 235  121 860 70 797
Januar 2009 57 468  762 763  259 072  289 200 35 183  130 149 60 962
Desember 2008 45 229  767 550  257 931  331 543 36 540  130 444 82 912
November 2008 64 510  799 635  256 643  310 289 40 715  102 011 76 259
 

Som et ledd i likviditetstilførselen gir Norges Bank blant annet F-lån til bankene. Dette er lån med sikkerhet i verdipapirer til fast rente og gitt løpetid. Vanligvis har løpetiden på lånene vært på under en uke, mens det i forbindelse med uroen i finansmarkedene ble åpnet for løpetider opp mot to år.

På grunn av at store deler av den utenlandske finansieringen er i utenlandsk valuta og omregnes til norske kroner, vil tallene påvirkes av endringer i valutakursene.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen