66093_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
66093
Stabil vekst i BSU-sparing
statistikk
2012-02-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserdesember 2011

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil vekst i BSU-sparing

Innskudd i spareordningen Boligsparing for ungdom (BSU) utgjorde 23,1 milliarder kroner ved utgangen av desember 2011. Dette er en økning på 3,2 milliarder sammenliknet med desember året før.

Banker. Innestående beløp på BSU-konti. Desember 2002-desember 2011. Millioner kroner og tolvmånedersvekst i prosent (sekundærakse)

Tolvmånedersveksten for innskudd i BSU var 16,2 prosent ved utgangen av desember 2011, og var dermed uendret sammenliknet med tolvmånedersveksten ved utgangen av desember året før. Sammenliknet med tolvmånedersveksten i desember 2009 er dette en svak nedgang på 1,2 prosentpoeng, fra 17,4 prosent.

Veksten i BSU-innskudd har holdt seg stabilt høy siden utvidelsen av spareordningen i 2009 (se faktaboks). Da var månedsveksten i november oppe i rekordhøye 18,7 prosent. De høye vekstratene dette året skyldtes trolig endringen i spareordningen, men nyere tall har vist at den høye veksten også har vedvart. Tolvmånedersveksten for BSU-innskudd har vært stabilt høy mellom 14,9 og 18,3 prosent de siste to årene.

Innskudd på BSU-konti økte med tilnærmet 1,7 milliarder fra november til desember i fjor. Det tilsvarer en økning på 7,9 prosent. Økningen er i tråd med sesongmønsteret for denne typen innskudd, som nok er påvirket av at BSU gir rett til årlige skattefradrag på inntil 4 000 kroner, og at skattemessige tilpasninger ofte gjøres mot slutten av året. Over halvparten av den totale økningen i innskudd på BSU-konti siste år, skjedde i desember måned.

Høy vekst i bankinnskudd

Totale innskudd i banker var 2 641 milliarder kroner ved utgangen av desember 2011. Dette er en økning på 89,3 milliarder kroner, eller 3,5 prosent, fra utgangen av november samme år. Tolvmånedersveksten for innskudd i banker var 12,6 prosent ved utgangen av desember i fjor, noe som er den høyeste årsveksten i bankinnskudd siden utgangen av mai 2009. Både transaksjonsinnskudd fra ikke-finansielle foretak og utlandet, samt øvrige andre innskudd fra husholdninger og utlandet bidro til denne økningen.

Boligsparing for ungdom (BSU)

BSU er en spareordning for personer under 34 år, der man kan spare inntil 20 000 kroner hvert år og totalt 150 000 kroner. I 2009 ble satsene hevet fra henholdsvis 15 000 kroner i året og 100 000 kroner totalt. Ordningen gir rett til å låne fire ganger sparebeløpet, og gir et skattefradrag på inntil 20 prosent. Det er en forutsetning at hele innskuddsbeløpet brukes til bolig, enten til kjøp av bolig eller refinansiering av lån på bolig som er kjøpt etter at spareavtalen er inngått.