54251_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
54251
Fortsatt høy vekst i BSU-sparingen
statistikk
2011-02-11T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserdesember 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt høy vekst i BSU-sparingen

Plasseringer i spareordningen boligsparing for ungdom (BSU) var nær 20 milliarder kroner ved utgangen av desember 2010. Det er en økning på 2,8 milliarder kroner, eller 16,2 prosent, sammenlignet med utgangen av desember 2009.

Satsene for sparing i BSU-konti ble hevet fra og med 2009. Det årlige sparebeløpet økte fra 15 000 til 20 000 kroner, mens det totale sparebeløpet økte fra 100 000 til 150 000 kroner. Dette var nok et viktig bidrag til den rekordhøye tolvmånedersveksten gjennom hele 2009, med vekstrater på mellom 11,6 og 18,7 prosent. Den høye tolvmånedersveksten fortsatte imidlertid gjennom 2010, med vekst på mellom 16,2 og 18,3 prosent.

Innestående beløp på BSU-konti. Desember 2003-desember 2010. Millioner kroner og tolvmånedersvekst i prosent

Større månedsøkning enn vanlig

Fra november 2010 til desember 2010 økte BSU-innskuddene med nær 1,5 milliarder kroner, eller 8,1 prosent. Økningen er i tråd med sesongmønsteret for denne typen innskudd, som nok er påvirket av at BSU gir rett til skattefradrag på inntil 4 000 kroner årlig, og at skattemessige tilpasninger ofte gjøres mot slutten av året. Månedsøkningen fra november til desember 2010 var likevel større enn tidligere år. Til sammenligning var den tilsvarende månedsøkningen i 2007, 2008 og 2009 på henholdsvis 1, 1,3 og 1,4 milliarder kroner.

Boligsparing for ungdom (BSU)

BSU er en spareordning for personer under 34 år. Man kan spare inntil 20 000 kroner hvert år, og totalt 150 000 kroner. Satsene ble i 2009 hevet fra henholdsvis 15 000 og 100 000 kroner. Ordningen gir rett til å låne fire ganger sparebeløpet, og gir et skattefradrag på inntil 20 prosent. Det er en forutsetning at hele innskuddsbeløpet brukes til bolig, enten til kjøp av bolig eller refinansiering av lån på bolig som er kjøpt etter at spareavtalen er inngått.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen